### قابل توجه شرکت کنندگان لاتاری 2017 که در اعلام نتایج اولیه انتخاب نشده بودند ###
طبق اطلاعیه رسمی، افراد بیشتری از سراسر جهان برای دوره 2017 انتخاب شده اند.
برای اطلاع از انتخاب شدن، مجدداً به لینک https://www.dvlottery.state.gov/ESC/‎ مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.نگاهی به موقعیت متولدین خارجی ایرانی تبار در ایالات متحده

[عکس: 20090130015610!Iranian_American_distribu...review.png]
شیرین حکیم زاده ، دیوید دیکسون ترجمه و تلخیص سارا پیرزاده

در حالیکه تیترهای خبری حکایت از تشدید تنش های میان ایران و آمریکا در رابطه با برنامه هسته ای ایران دارد، توجه کمی به جمعیت ایرانیان آمریکایی متولد ایران شده است. این نوشته به بررسی تعداد، رشد و توزیع جغرافیایی این گروه از ایرانیان در طی سالهای ‎1990-2006‎ پرداخته است.

سابقه تاریخی
متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا جمعیت نسبتا جدیدی هستند که مهاجرت آنها به آمریکا در حدود سالهای انقلاب اسلامی ایران ‎(1978-1979)‎ صورت گرفته است. مهاجرت ایرانیان را می توان به صورت دو موج پشت سر هم در قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد. موج اول که در اواسط سالهای ‎1950‎ آغاز شد و تا ابتدای انقلاب ادامه داشت، عمدتا شامل خانواده های مرتبط با دستگاه حکومت محمد رضا شاه و نیز دانشجویانی بود که برای ادامه تحصیل و تامین نیازهای اقتصاد در حال رشد و منکی بر نفت کشورشان به آمریکا مهاجرت می کردند. جمعیتی حدود ‎34,000‎ نفر در این سالها ایران را ترک و به آمریکا وارد شدند.
از انقلاب اسلامی تا کنون شاهد موج دوم مهاجرت هستیم که عمدتا شامل تبعید شدگان، پناهندگان سیاسی و پناهجویان می باشد. در حدود ‎330,000‎ نفر در طول این مدت به ایالات متحده وارد شده اند. تبعید شدگان عمدتا شامل اقلیتهای قومی و مذهبی نظیر یهودی ها، ارمنیان و آشوریان و ‎...‎ بوده است. گروه دیگر این مهاجران شامل مردان جوانی است که برای فرار از خدمت نظام وظیفه و جنگ ایران و عراق به آمریکاگریخته اند و نیز زنان جوان و خانواده هایی که به دلایل سیاسی و تحصیلی به آمریکا مهاجرت کرده اند.
- بین سالهای ‎1980‎ تا 1990، تعداد متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از ‎121,505‎ نفر در سال 1980به ‎210,941‎ نفر در سال ‎1990‎ رسیده که افزایشی حدود ‎73/6‎ درصد را نشان می دهد.
- بنا بر داده های اداره آمارهای مهاجرت ‎( OIS‎ )، از سال ‎1970‎ تا سال 2004، تعداد ‎356,642‎ نفر مهاجر ایرانی اجازه ورود به ایالات متحده را گرفته اند. از این مقدار، حدود 13 درصد ‎(4,797)‎ بین سالهای ‎1970‎ و 1980، 43 درصد ‎(154,857)‎ بین سالهای ‎1981‎ و ‎1990‎ و 32 درصد ‎(112,597)‎ بین سالهای ‎1991‎ و ‎2000‎ وارد آمریکا شده اند. بنا بر آمار فوق، بیشتریت تعداد مربوط به سال ‎1990‎ می باشد. (نمودار شماره 1) تنها ‎41,211‎ ویزای مهاجرتی بین سالهای ‎2001‎ تا ‎2004‎ به ایرانیان داده شده است.
- بر اساس آمارهای OIS، از تعداد ‎319,075‎ نفر مهاجر ایرانی که در بین سالهای ‎1980‎ و ‎2004‎ اجازه ورود به آمریکا را گرفته اند، تعداد ‎83,376‎ نفر ‎(26‎ درصد) (بیش از یک نفر از هر چهار نفر مهاجر ایرانی)، پناهندگان و پناهجویانی بوده اند که اقامت دائم آمریکا را گرفته اند.


[عکس: attachment.php?aid=2249]

نمودار شماره 1: مهاجران ایرانی تبار آمریکا ‎( 1970-2000 )‎

نکته: این نمودار هم شامل مهاجرین قانونی و هم کسانی است که پس از ورود اجازه اقامت گرفتند.
بنابراین نقطه صعود نمودار تا حدی نتیجه افرادی است که در سالهای ‎1980‎ وارد آمریکا شده اند ولی تا اوایل سالهای ‎1990‎ اجازه اقامت خود را دریافت نکرده اند.
منبع: سازمان امنیت داخلی آمریکا، اداره آمارهای مهاجرتی، سالنامه آمارهای مهاجرتی

بررسی اجمالی متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از نظر آماری
- بنا بر داده های سازمان سرشماری آمریکا، حدود ‎283,225‎ متولد خارجی ایرانی تبار در سال ‎2000‎ در آمریکا زندگی می کنند. در حالیکه، انجمن ایرانیان مقیم آمریکا مقدار واقعی آنها را بسیار بیش از آن می داند.
- طبق نتایج سرشماری سال 2000، از جمعیت ‎31/1‎ میلیون خارجی در آمریکا، فقط ‎0/91‎ درصد آنان مهاجرانی از ایران بودند.
- بین سالهای ‎1990‎ و 2000، جمعیت متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از ‎210,941‎ نفر به ‎283,225‎ نفر رسیده است و این نشان دهنده افزایشی حدود 34 درصد ‎(72,284‎ نفر) می باشد.
- اگرچه بنابر سرشماری سال 2000، مهاجران ایرانی در تمام 50 ایالت آمریکا زندگی می کنند، ‎55/9‎ درصد ‎(158,613‎ نفر) آنها در کالیفرنیا سکونت دارند و این یعنی بیش از نیمی از این جمعیت. سایر ایالتهای آمریکا با بیشترین آمار ایرانیان مهاجر عبارتند از نیویورک ‎(17,323‎ نفر یا ‎6/1‎ درصد)، تگزاس ‎(15,581‎ نفر یا ‎5/5‎ درصد)، ویرجینیا ‎( 10,889‎ نفر یا ‎3/8‎ درصد) و مری لند ‎(9,733‎ یا3/4 درصد)
- در سال 2000، بیشترین تعداد مهاجران ایرانی در کلان شهرهایی چون لس آنجلس ‎(41‎ درصد)،
سان فرانسیسکو ‎(10‎ درصد)، نیویورک سیتی (8 درصد) و واشینگتن دی سی (7 درصد) سکونت داشته اند. سه شهر بعدی با بیشترین تعداد مهاجران ایرانی عبارتند از سن دیگو، دالاس و هوستن .
- بنابر آمارهای وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2005، تعداد ‎5,314‎ ویزای مهاجرتی به ایرانیان داده شده که اکثریت این مقدار ‎(2,900)‎ از طریق درخواستهای فامیلی درجه یک (والدین، فرزندان و همسر) و بقیه ‎(1,808)‎ بر اساس اولویتهای خویشاوندی و شغلی، ویزای بازگشت ‎(Returning‎ residents)،
ویزای قرعه کشی تنوع فرهنگی ‎(Diversity immigrants)‎ و مهاجران نیروهای نظامی داده شده است.
- بین سالهای ‎2000‎ و 2005، بیشترین تعداد ویزای غیر مهاجرتی صادره برای ایرانیان عبارتند از ویزای تحصیل ‎(20‎ درصد)، ویزای کار ‎(21‎ درصد)، ویزای مقامات دولتی ‎(19‎ درصد)، ویزای نوع ‎K (‎ به مردان و زنانی داده می شود که قصد ازدواج با یک شهروند آمریکایی را داشته باشند) ‎( 18‎ درصد) و ویزای توریستی ‎(12‎ درصد).

نمودار شماره 2: ویزای غیر مهاجرتی صادره برای ایرانیان ‎( 2000-2005 )‎

[عکس: attachment.php?aid=2248]


نکته: داده های این جدول بر اساس گفته های خود افراد مبنی بر داشتن ملیت ایرانی
جمع آوری شده است و نه محل تولد آنها
منبع: وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش اداره امور ویزا

بررسی اجمالی متولدین خارجی ایرانی تبار آمریکا از نظر اجتماعی- اقتصادی
- اگرچه بر اساس آمار سال 2000، ‎40/3‎ درصد کل جمعیت متولدین خارجی آمریکا توانسته اند
اجازه اقامت قانونی این کشور را بدست آورند، این آمار در مورد مهاجران ایرانی ‎60/7‎ درصد است (3 نفر از هر 5 نفر)
- در سال 2000، از میان متولدین خارجی ایرانی تبار، ‎92/1‎ درصد به زبانی غیر از انگلیسی در خانه صحبت می کنند، در حالیکه این آمار در مورد سایر گروههای متولدین خارجی مقیم آمریکا 83 درصد است.
- بنا بر سرشماری سال 2000، در مقایسه با سایر گروههای خارجی مقیم آمریکا ‎(24‎ درصد)، ‎50/9‎ درصد از مهاجران ایرانی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند.
- مهاجران ایرانی دارای نرخ مشارکت نیروی کار بالاتری در مقایسه با جمعیت سایر مهاجران ‎( 60/6‎ درصد) هستند ‎(63/1‎ درصد) . از میان نیروی کار واحدهای غیر نظامی، درصد بیکاری در میان مهاجران ایرانی ‎4/7‎ درصد و در میان مهاجران غیر ایرانی ‎6/8‎ درصد بوده است.
- در سال 2000، سه گروه شغلی که بیشترین تعداد مهاجران خارجی ایرانی تبار در آن مشغول به کار بوده اند عبارتند از مدیریت و مشاغل حرفه ای ‎( 51/8‎ درصد)، مشاغل اداری و تجاری ‎( 27/5‎ درصد) و مشاغل خدماتی ‎( 9‎ درصد)؛ در واقع بیش از نیمی از مهاجران ایرانی آمریکا در مشاغل حرفه ای و مدیریتی مشغول به کار بوده اند. در حالیکه ‎28/4‎ درصد جمعیت مهاجران غیر ایرانی در مشاغل مدیریتی و حرفه ای، 20 درصد در مشاغل خدماتی و ‎19/9‎ درصد در مشاغل اداری و تجاری بوده اند.
- طبق سرشماری سال 2000، نرخ خود اشتغالی متولدین خارجی ایرانی تبار تقریبا دو برابر همین مقدار در مورد سایر متولدین خارجی آمریکاست؛ یعنی ‎11/6‎ درصد در مقابل ‎6/5‎ درصد.
- در سال 2000، متوسط درآمد سالانه مردان و زنان متولد خارج ایرانی تبار که به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده اند، به ترتیب عبارت است از ‎52,333‎ و ‎36,422‎ دلار. در حالیکه ارقام فوق برای مردان و زنان متولد خارج غیر ایرانی تبار به ترتیب عبارتند از ‎30,288‎ و ‎25,260‎ دلار. این آمارها نشان می دهد مردان متولد خارج ایرانی تبار 42 درصد بیش از دیگر مردان مهاجر و زنان متولد خارج ایرانی تبار 31 درصد بیش از دیگر زنان مهاجر درآمد داشته اند.

ژانویه ‎2006‎

منبع: ‎http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=404‎
prz_sara@yahoo.comایمیل مترجم:
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: rs232 ، laili ، storagemeter ، ساشا ، hamed_gh ، dreamer60 ، comrun ، saied-k ، RosalovesUSA ، free_free ، OverLord ، Afies ، taherifar
محسن جان !

با تشكر از مطالب مفيدي كه نوشتيد !

با توجه به سير مهاجرت چند ساله اخير ايرانيان به امريكا ( و كلاً خارج از ايران ) كه اكثر اونها رو جوانان و افراد تحصيلكرده و متخصص تشكيل مي دهند ، فكر مي كنم اين امار تا امروز ‎(2011)‎ بايد رشد مثبتي از نظر كيفي و كمي كرده باشه .

احتمالا امروز درامد خالص ايراني تبار ها بيشتر و همچنين اماري مثل پراكندگي اونها در ايالتهاي غير از كاليفرنيا نيز بيشتر شده است.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: taherifar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان