### قابل توجه شرکت کنندگان لاتاری 2017 که در اعلام نتایج اولیه انتخاب نشده بودند ###
طبق اطلاعیه رسمی، افراد بیشتری از سراسر جهان برای دوره 2017 انتخاب شده اند.
برای اطلاع از انتخاب شدن، مجدداً به لینک https://www.dvlottery.state.gov/ESC/‎ مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.خلاصه پیشرفت کار برندگان 2009
Question 
برای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال ‎2009‎ تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

با تشکر

‎-----------------------------------------------------------------------------‎
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس: ‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎21XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎2008 May‎
کنسولگری: ‎Ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎2008 10 June‎
تاریخ کارنت شدن کیس:March ‎9 2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه: ‎May 2009‎
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس ‎2009AS96XX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May/2008‎
کنسولگری: ‎Ankara‎ تغییر به ‎abudhabi‎ و تغییر به ‎sydney‎ (تغییرات با ‎email)‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎May/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن ویزا ژانویه ‎December 8, 2008‎
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎Jan 14‎
تاریخ مصاحبه: 24 فوریه
تاریخ دریافت کلیرنس: بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها (هزینه ها با بلیط یکسره از استرالیا به آمریکا دو بزرگسال و بچه زیر دو سال): ‎7635‎ دلار استرالیا معادل ‎5340‎ دلار آمریکا
تاریخ ویزا: 18 مارچ
ورود به یو اس ای: 30 آوریل
ُسوشیال سکوریتی نامبر: 9 می
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎2009AS27000‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May/ 2008‎
کنسولگری: ‎abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:April ‎/2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:???
تاریخ مصاحبه: ‎JUNE/2009‎
تاریخ دریافت کلیرنس:روز مصاحبه
جمع تقریبی هزینه ها:حدود ‎6000000‎ تومان
کیس نامبر:2009AS27000
تاریخ مصاحبه:JUNE ‎2009‎
تاریخ دریافت ویزا ‎: JUNE2009‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009AS4XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎April/2008‎
کنسولگری: ‎Ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎April/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ‎I don't know‎
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎Sept/2008‎
تاریخ مصاحبه: ‎Nov/2008‎
تاریخ دریافت کلیرنس:April/2009
جمع تقریبی هزینه ها: نزدیک 2 تومن
امیر ‎2009as4###‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎26xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:may ‎2008‎
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may2008
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره ‎2009as20900‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May 2008‎
کنسولگری: ‎abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:may ‎2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:march ‎2009‎
تاریخ مصاحبه:10 ‎may‎
تاریخ دریافت کلیرنس:4th ‎of august‎
جمع تقریبی هزینه ها:6000000 ‎(3 person)‎

‎hbita:20900‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎32xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:May ‎2008‎
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ؟
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: ؟
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎18000‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:May ‎2008‎
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:MAY
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: ‎300000 TOMAN‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎30XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎may 2008‎
کنسولگری: دبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎june 2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:may ‎2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:5 ‎june‎
تاریخ مصاحبه:13 ‎july‎
تاریخ دریافت ویزا ‎: 14 july‎
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:2.5 ملیون تومان
شماره کیس: ‎AS30XXX‎
نامه اول: ‎2008 may‎
ارسال مدارک: ‎june 2008‎
تاريخ مصاحبه ‎: 2009 13 july‎
دریافت نامه دوم: ‎5june 2009‎
تاريخ گرفتن ويزا بدون كليرنس ‎:2009 14 july‎
تاریخ ورود به غربت ‎: 24 october‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎34XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: آخرای خرداد 87 ، پاره پوره و کثیف و خیس!
کنسولگری: آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 10 تیر
تاریخ کارنت شدن کیس: پس از 11 ماه خون جگر خوردن در بولتن می برای جولای همه دوستان آسیایی کارنت شدند که ما هم جزوشون بودیم.
تاریخ دریافت نامه دوم: 31 می، این دفعه لای گلدون بود.
تاریخ مصاحبه: 9 جولای
تاریخ دریافت کلیرنس: 25 می! یعنی 3 ماه قبلش!
جمع تقریبی هزینه ها: با احتساب همه چیز، حدود نفری 2 میلیون تومان
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس:12xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:اواخر اردیبهشت 87
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:31 اردیبهشت
تاریخ کارنت شدن کیس:january
تاریخ دیافت نامه دوم:febreary
تاریخ مصاحبه:19march
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:تقریبا تا اینجا2000000
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009AS11XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May‎
کنسولگری: ‎Abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن فوریه
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎3 February‎
تاریخ مصاحبه: ‎16 March‎
تاریخ دریافت کلیرنس: ا... اعلم / توکل به خدا
جمع تقریبی هزینه ها: حدود 5 میلیون برای 3 نفر
Case Number: 2009AS115XX‎
تاریخ مصاحبه: ‎,March 16 , 2009‎
دریافت ویزا: روز مصاحبه
دریافت کلیرنس همسر ‎: Aug 4, 2009‎
ورود به آمریکا: ‎Sep 7, 2009‎
خروج از آمریکا: ‎Nov, 2009 /‎ با دریافت پاس سفید 2 سال
ورود مجدد به آمریکا: ‎2011 , 16, Jul‎
وقتی چترت " خداست " بگذار باران سرنوشت هر چه میخواهد ببارد.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎26XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎2008 May‎
کنسولگری: ‎Copenhagen‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎2008 May‎
تاریخ کارنت شدن کیسTonguerobably June‎
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه:-
تاریخ دریافت کلیرنس:-
جمع تقریبی هزینه ها:11000 تومان هزينه پست
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009as00019xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:29may-2008
کنسولگری: ‎ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:june8-2008
تاریخ کارنت شدن کیس:march10-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:9 اپريل
تاريخ مصاحبه:18مي
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان