مدیریت سایت
ایمیل: admin@mohajersara.org
شبکه های اجتماعی
فیسبوک: https://www.facebook.com/mohajersara
تویتر: https://twitter.com/mohajersara
تلگرام: https://telegram.me/mohajersara
پشتیبانی فنی
ایمیل: support@mohajersara.org
تبلیغ در سایت
تلفن دفتر: +982144622214-16
موبایل: +989121253557
ایمیل: ads@mohajersara.org