خلاصه پیشرفت کار برندگان 2010
با توجه به این که اولین نامه یکی از دوستان ایرانی رسیده و بنده با بررسی مشخصات ذکر شده متوجه صحت این موصوع شدم، با اجازه مدیران دیگه سایت اولین تاپیکو باز میکنم.
البته قرار بود خود این آقا این کارو انجام بده که گویا برای ایشون قفل بود.

برای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال 2010 تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

با تشکر

-----------------------------------------------------------------------------
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس:
تاریخ دریافت نامه قبولی:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس:2010AS00003xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:MAY-16-2009
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: JUNE-9-2009
تاریخ کارنت شدن کیس:August-12-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:october-17-2009
تاریخ مصاحبه:november -23-2009
تاریخ دریافت کلیرنس:january-13-2010
تاریخ دریافت ویزا : 2010-10- february
جمع تقریبی هزینه ها: تا کنون حدود 9.5 میلیون تومان
2010AS3xxx
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2010AS00002XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: -20-2009-MAY
کنسولگری:ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:june-6-2009
تاریخ کارنت شدن کیس: August-12-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:20 -october-2009
تاریخ دریافت کلیرنس:20/November/2009
جمع تقریبی هزینه ها :6400000 تومان 2 بالغ و 1کودک بالای 2 سال و یک کودک زیر 2 سال
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 5000
تاریخ دریافت نامه قبولی:may29
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:JUNE-2009
تاریخ کارنت شدن کیس:Aug-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:NOV-2009
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Behrang ، saeedhei ، merdax ، DR.MOVIE ، seravin ، reza22 ، Hashem ، پرستو ، drkamrani1 ، Ashkan78 ، ramfar ، Reenfeenaiz ، SH1A2R3
Smile 
سلام به همه دوستان من یک تازه وارد هستم و خیلی خوشحال شدم اینجا را پیدا کردم .
ریرا 25 از تهران ( کارشناس طراحی صنعتی و دکوراسیون داخلی )
شماره کیس:as00001xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:6 may
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: DR.MOVIE ، ALIREZA205 ، پرستو ، Ashkan78 ، SH1A2R3
شماره کیس: 2010AS00004000
تاریخ دریافت نامه قبولی:june
کنسولگری:انکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:19jun
تاریخ کارنت شدن کیس:اكتبر2009
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:16 نوامبر
تاريخ دريافت ويزا: روز مصاحبه
تاریخ ورود به آمریکا:12مارچ2010
جمع تقریبی هزینه ها:حدود 5 ميليون
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hashem ، Ashkan78 ، babak2010 ، seravin ، ali_ho ، Reenfeenaiz ، SH1A2R3
شماره کیس: 2010AS00011xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:June17
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، SH1A2R3
شماره کیس: 2010AS15###
نامه اول: May-20-2009
کنسولگری:Abu Dhabi
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 2009 27 june
تاریخ کارنت شدن کیس: March 12 2010
تاریخ دریافت نامه دوم: April 8 2010
تاریخ مصاحبه: May 17 2010
تاریخ دریافت کلیرنس:18 July 2010
تاریخ دریافت ویزا.12 August 2010
جمع تقریبی هزینه ها
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، ramfar ، SH1A2R3
ش کیس : 2010AS26XXX
دریافت نامه قبولی: 2009 ,Jun 28
کنسولگری: ابوظبي
ارسال فرمها: 2009 ,Jul 7
کارنت شدن: Aug 2010
دریافت نامه دوم: 2010 ,Jul 5
مصاحبه: Aug 19, 2010
دریافت کلیرنس: Sep 13, 2010
دریافت ویزا: Sep 23, 2010
هزینه ها: 2.5 میلیون تا دریافت ویزا
ورود به آمریکا: Feb 2, 2011
دریافت گرین کارت: Feb 10, 2011
ارسال مدارك Re-entry Permit (پاس سفيد): Feb 4, 2011
دريافت وقت انگشت نگاري: Feb 16, 2011
وقت انگشت نگاري: Feb 18, 2011
صدور Re-entry Permit (پاس سفيد): March 8, 2011
دريافت Re-entry Permit (پاس سفيد): March 15, 2011
بازگشت به ايران: April 1, 2011
ورود مجدد به آمریکا: December 4, 2011
قرعه كشي 2010 خاطره شد ...
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2010AS00004xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی: هنگ بودم یادم نیست D:
کنسولگری: آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: هنوز هنگم
دریافت فرمها در KCC: حال ندارم برم سایت TNT
تاریخ کارنت شدن کیس: ایشاا...
تاریخ دریافت نامه دوم: ایشاا...
تاریخ مصاحبه: ایشاا...
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، Reenfeenaiz ، SH1A2R3 ، abtune
سلام,

لاتاری : DV2010
Case Number : 2010AS00021XXX
دریافت نامه اول : June 25 2009
کنسولگری : Kuala Lumpur
ارسال فرمهای سری اول : July 1 2009
تاریخ کارنت شدن کیس : VISA BULLETIN FOR JUNE 2010
دریافت نامه دوم: June 1, 2010
تاریخ مصاحبه: July 2010
تاریخ دریافت ویزا : همون روز مصاحبه Rolleyes
ورود به آمریکا :
دریافت گرین کارت :
دریافت پاسپورت آمریکایی :

Foreign State Chargeability: Iran
Post: Kuala Lumpur
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، میناسیان ، SH1A2R3 ، abtune
شماره کیس:2010AS00013xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:16jun 2009
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:29jun 2009
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، SH1A2R3
شماره کیس:2010AS00013xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:16jun 2009
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 23jun 2009
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: seravin ، ALIREZA205 ، Ashkan78
شماره کیس:2010AS00013xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:jun 2009
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 14 july
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: seravin ، ALIREZA205 ، Ashkan78
شماره کیس: 2010AS00011xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:June17
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June 30
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان