زمانبندی مراحل از آغاز تا گرفتن گرین کارد
رفقا به نظرم رسید اگر برنده ها زمانبندی مراحل مختلف کارهاشون از آغاز تا پایان رو یکجا بنویسن می تونه برای دیگران کمک کننده باشه. خودم اولیش رو می نویسم. ارادت.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره پرونده:2008ASxxx
نامه ی اول: فروردین 86 (مارچ 2007)
ارسال مدارک به kcc: خرداد 86
دریافت نامه ی دوم : شهریور 86
مصاحبه : آبان 86 (اکتبر 2007)
کلیرنس برنده اصلی : اسفند 86 (از روز مصاحبه 100 روز طول کشید) کلیرنس همسر: 125 روز بعد از مصاحبه
دریافت ویزا : فروردین 87
ادامه دارد...
مهاجرت به آمریکا: مرداد 87 (آگست 2008)
دریافت SSN: ده روز پس از ورود
دریافت نامه خوش آمد(Welcome Letter) :دو هفته پس از ورود
دریافت گرین کارد: سه هفته پس از ورود
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
ایده خوبیه. من این زمانبندی رو به عنوان امضای خودم در پایین پست ها اضافه کردم.
شماره کیس: 2008AS4xxx
دریافت اولین نامه: Mar/2007
دریافت نامه دوم: Nov/2007
مصاحبه: Dec/2007
آمدن کلیرنس : Feb/2008 - (بعد از 71 روز)
گرفتن ویزا: Apr/2008
گرفتن گرین کارت: 13 روز پس از ورود
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
اطلاعات کیس ما هم در امضا دیده می شود.
شماره کیس: AS93XX
نامه اول: 2007 4th April
ارسال مدارک: 9th May 2007
دریافت پاکت دوم: 23rd March 2008
مصاحبه: 6th May 2008
كليرنس: 13th May 2008
دريافت ويزا: 9th June 2008
دریافت کارت: 11th July 2008
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
این شماره ها که میگید کجا نوشته.
موقع ثبت نام صفحه اخر را من پرینت گرفتم.
بالاش OEM Control Number و Form و expires و estimated brden هست.
حالا این شماره کیس چیه؟
w
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
muhammadinfo نوشته: این شماره ها که میگید کجا نوشته.

1- این تاپیک جای نوشتن این سوال نیست. در تالار 2009 بنویسید.
2- اولین نامه که اومد براتون همه چیز مشخص میشه.
شماره کیس: 2008AS4xxx
دریافت اولین نامه: Mar/2007
دریافت نامه دوم: Nov/2007
مصاحبه: Dec/2007
آمدن کلیرنس : Feb/2008 - (بعد از 71 روز)
گرفتن ویزا: Apr/2008
گرفتن گرین کارت: 13 روز پس از ورود
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان