پاسخ های KCC به ای-میل های معمول
طبق تجربه شخصی من KCC معمولاً به ای-میل هایی که دریافت می کند جوابهایی می دهد که از پیش آماده است. مگر اینکه مورد خاصی باشد و اپراتور KCC شخصاً برای شما جوابتان را بنویسد. مثل این موردی که من به KCC ای-میل زدم گفتم دارم عروسی می کنم و اون اپراتور شخصاً برام جواب نوشت تو عروسیت منو دعوت نکنی شاکی میشم!Tongue(شوخی کردم)
برای شروع من خودم چند تا از جواب ها را می نویسم:

درخواست وضعیت

وقتی که فرم ها دریافت شده ولی هنوز اعلام نشده که قابل قبول است:
کد:
Thank you for your inquiry.

Your forms have been received and are currently processing. If you are scheduled for an interview, you will receive a notification letter via postal mail from KCC. Interviews are scheduled numerically based on case numbers that have completed processing.

وقتی که فرم ها دریافت شده و قابل قبول است:
کد:
Your forms have been received and are acceptable for the continuation of your visa processing.  KCC is currently scheduling visa numbers below 9,475 for your region for the month of January.  If your case number is current, KCC will send a notification letter to you via postal mail. Please refer to the visa bulletin at www.travel.state.gov to locate the current numbers being processed. This bulletin is updated after the 15th day of each month.

ازدواج بعد از دریافت نامه قبولی

درخواست ارائه راه حل برای اضافه کردن همسر به پرونده:
کد:
amily members not included on the initial entry may cause the case to be disqualified. Extenuating circumstances such as; you have been married or had a child after the initial application submission may be acceptable.  If you meet either of these circumstances a photocopy of the marriage and/or birth certificate, along with English translations, should be provided with the completed forms.  If you need to obtain additional DS 230 Parts I & II forms, you may download them at: http://www.travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html.

A spouse and/or eligible children, unmarried and under the age 21 must have the above  forms completed and returned before KCC can make the necessary adjustments to your case.  KCC will accept this information via postal mail, email, or fax.  Information received at KCC after interview scheduling will be forwarded to the Embassy or the applicant may carry this information with them to their interview appointment.
شما هم اگر جوابی از KCC دارید که فکر می کنید این جواب به همه سوال کنندگان مشابه شما داده می شود اینجا به اشتراک بگزارید.
لطفاً با همین فرمت که من نوشتم سوال و جواب را بنویسید و حتماً مشخصات پرونده را از نامه حذف کنید.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: sh-b ، Nazem ، honareirani ، Monica ، WIKIMAN ، seravin ، fairwall ، shahin82 ، sam_hash ، parmida.722 ، ساسان ، ShabPareyeMohajer
اشتباه درفرم ارسالی
Thank you for your inquiry.It is acceptable to use correction fluid to correct mistakes made while completing your forms. If you have detected an error on a form you have already submitted, you can send the corrected information to KCC through regular mail or email. If there are more than one or two minor corrections, you may submit a corrected copy of the forms. You can use photocopied forms or you can download them from http://www.travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html.

دریافت نامه قبولی
Thank you for your inquiry.KCC mailed the last of the Selectee Notifications on June 26, 2009. There is still an opportunity that the packet will be received by postal mail on or before August 1, 2009. If you have not received your Selectee Packet by August 1, 2009, you may contact KCC again for further assistance.

یک باراشتباه راارسال کرده-حالااشتباه جدیددوباره پیداکردین و
Thank you for your inquiry.It is acceptable to use correction fluid to correct mistakes made while completing your forms. If you have detected an error on a form you have already submitted, you can send the corrected information to KCC through regular mail or email. If there are more than one or two minor corrections, you may submit a corrected copy of the forms. You can use photocopied forms or you can download them from http://www.travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html.Once forms are received, the information you provided will be included in your case file for review.
case:19###
Big Grinیافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Nazem ، sh-b ، honareirani ، mohsen324 ، Monica ، WIKIMAN ، seravin ، shahin82 ، ساسان ، ShabPareyeMohajer
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان