قانون اساسی و طرز ح.ک.ومت در ایالات متحده
قانون اساسی ایالات متحده
این اثر مصور در بر گیرنده متن کامل قانون اساسی ایالات متحده (مقدمه، هفت ماده و 27 متمم) و همچنین یک دیباچه شامل توضیحات به روز شده توسط جی دبلیو پلتاسون، نویسنده "درک قانون اساسی و حکومت به وسیلۀ مردم" است. دیباچه مشتمل بربخش هایی است که ساختاردولت فدرال را طبق قانون اساسی، سابقه تشکیل کنوانسیون قانون اساسی و چگونگی رسیدن شرکت کنندگان به توافق در مورد نسخه نهائی سند و تصویب آن شرح می دهد. همچنین بخش هائی را در ارتباط با درخواست اعلامیۀ حقوق و نیاز به متمم های دیگر در طول زمان در بر دارد.طرز ح.ک.ومت در آمریکا
این اثر که به طور مشترک از طرف دفتر برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه و برادوک کامیونیکیشنز منتشر شده، مرور جامع و در عین حال آسان فهمی برسطوح مختلف حکومت در ایالات متحده و نهادهای وابسته به آن است. کتاب "نحوه ح.ک.و.م.ت در ایالات متحده،" چگونگی گزنیش دولتهای فدرال، ایالتی و محلی و عملکرد آنها و روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه را در چارچوب قانون اساسی را تشریح می کند. این کتاب همچنین چگونگی عملکرد سازمان های غیر دولتی (NGOs) و دیگر نهادهائی را که به آمریکائی ها امکان می دهند تا بر دولت تاثیربگذارند و سیاست دولت را شکل دهند، برجسته می سازد. این اثر در برگیرندۀ واژه نامه و فهرستی از تارنماهای های سودمند نیز هست.

توضیح اینکه این دو کتاب به زبان فارسی هستند

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (فارسی)

ح.ک.و.م.ت در آمریکا
2010AS3xxx
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
فایل ها آپلود شدند.
2010AS3xxx
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ChairMan ، OverLord ، taherifar ، aminreza ، alirezanz
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان