آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

شادترین و مرفه ترین کشورهای دنیا براي زندگي كردن
شادترین و مرفه ترین کشورهای دنیا

آمار ارائه شده از ‎UNDP‎ ست و با در نظر گرفتن همه معیارها امسال هم ‎norway‎ بهترین کشور برای زندگی معرفی شده

رتبه ایران و آمریکا -آمریکا 13 و ایران 88 از بین ‎182‎ کشور
‎Very high Human Development‎

‎1. Norway‎
‎2. Australia‎
‎3. Iceland‎
‎4. Canada‎
‎5. Ireland‎
‎6. Netherlands‎
‎7. Sweden‎
‎8. France‎
‎9. Switzerland‎
‎10. Japan‎
‎11. Luxembourg‎
‎12. Finland‎
‎13. United States‎
‎14. Austria‎
‎15. Spain‎
‎16. Denmark‎
‎17. Belgium‎
‎18. Italy‎
‎19. Liechtenstein‎
‎20. New Zealand‎
‎21. United Kingdom‎
‎22. Germany‎
‎23. Singapore‎
‎24. Hong Kong, China (SAR)‎
‎25. Greece‎
‎26. Korea (Republic of)‎
‎27. Israel‎
‎28. Andorra‎
‎29. Slovenia‎
‎30. Brunei Darussalam‎
‎31. Kuwait‎
‎32. Cyprus‎
‎33. Qatar‎
‎34. Portugal‎
‎35. United Arab Emirates‎
‎36. Czech Republic‎
‎37. Barbados‎
‎38. Malta‎


‎High Human Development‎

‎39. Bahrain‎
‎40. Estonia‎
‎41. Poland‎
‎42. Slovakia‎
‎43. Hungary‎
‎44. Chile‎
‎45. Croatia‎
‎46. Lithuania‎
‎47. Antigua and Barbuda‎
‎48. Latvia‎
‎49. Argentina‎
‎50. Uruguay‎
‎51. Cuba‎
‎52. Bahamas‎
‎53. Mexico‎
‎54. Costa Rica‎
‎55. Libyan Arab Jamahiriya‎
‎56. Oman‎
‎57. Seychelles‎
‎58. Venezuela (Bolivarian Republic of)‎
‎59. Saudi Arabia‎
‎60. Panama‎
‎61. Bulgaria‎
‎62. Saint Kitts and Nevis‎
‎63. Romania‎
‎64. Trinidad and Tobago‎
‎65. Montenegro‎
‎66. Malaysia‎
‎67. Serbia‎
‎68. Belarus‎
‎69. Saint Lucia‎
‎70. Albania‎
‎71. Russian Federation‎
‎72. The former Yugoslav Republic of Macedonia‎
‎73. Dominica‎
‎74. Grenada‎
‎75. Brazil‎
‎76. Bosnia and Herzegovina‎
‎77. Colombia‎
‎78. Peru‎
‎79. Turkey‎
‎80. Ecuador‎
‎81. Mauritius‎
‎82. Kazakhstan‎
‎83. Lebanon‎


‎Medium Human Development‎

‎84. Armenia‎
‎85. Ukraine‎
‎86. Azerbaijan‎
‎87. Thailand‎
‎88. Iran (Islamic Republic of)
‎89. Georgia‎
‎90. Dominican Republic‎
‎91. Saint Vincent and the Grenadines‎
‎92. China‎
‎93. Belize‎
‎94. Samoa‎
‎95. Maldives‎
‎96. Jordan‎
‎97. Suriname‎
‎98. Tunisia‎
‎99. Tonga‎
‎100. Jamaica‎
‎101. Paraguay‎
‎102. Sri Lanka‎
‎103. Gabon‎
‎104. Algeria‎
‎105. Philippines‎
‎106. El Salvador‎
‎107. Syrian Arab Republic‎
‎108. Fiji‎
‎109. Turkmenistan‎
‎110. Occupied Palestinian Territories‎
‎111. Indonesia‎
‎112. Honduras‎
‎113. Bolivia‎
‎114. Guyana‎
‎115. Mongolia‎
‎116. Viet Nam‎
‎117. Moldova‎
‎118. Equatorial Guinea‎
‎119. Uzbekistan‎
‎120. Kyrgyzstan‎
‎121. Cape Verde‎
‎122. Guatemala‎
‎123. Egypt‎
‎124. Nicaragua‎
‎125. Botswana‎
‎126. Vanuatu‎
‎127. Tajikistan‎
‎128. Namibia‎
‎129. South Africa‎
‎130. Morocco‎
‎131.‎ São Tomé ‎and Principe‎
‎132. Bhutan‎
‎133. Lao, People's Dem. Rep.‎
‎134. India‎
‎135. Solomon Islands‎
‎136. Congo‎
‎137. Cambodia‎
‎138. Myanmar‎
‎139. Comoros‎
‎140. Yemen‎
‎141. Pakistan‎
‎142. Swaziland‎
‎143. Angola‎
‎144. Nepal‎
‎145. Madagascar‎
‎146. Bangladesh‎
‎147. Kenya‎
‎148. Papua New Guinea‎
‎149. Haiti‎
‎150. Sudan‎
‎151. Tanzania, U. Rep. of‎
‎152. Ghana‎
‎153. Cameroon‎
‎154. Mauritania‎
‎155. Djibouti‎
‎156. Lesotho‎
‎157. Uganda‎
‎158. Nigeria‎


‎Low Human Development‎

‎159. Togo‎
‎160. Malawi‎
‎161. Benin‎
‎162. Timor-Leste‎
‎163.‎ Côte ‎d'Ivoire‎
‎164. Zambia‎
‎165. Eritrea‎
‎166. Senegal‎
‎167. Rwanda‎
‎168. Gambia‎
‎169. Liberia‎
‎170. Guinea‎
‎171. Ethiopia‎
‎172. Mozambique‎
‎173. Guinea-Bissau‎
‎174. Burundi‎
‎175. Chad‎
‎176. Congo (Democratic Republic of the)‎
‎177. Burkina Faso‎
‎178. Mali‎
‎179. Central African Republic‎
‎180. Sierra Leone‎
‎181. Afghanistan‎
‎182. Niger .‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان