شروع VISA BULLETIN DV2009
با سلام به همه دوستان
فکر می کنم بولتن های 2009 شروع شدن یک نگاه به لینک بندازید

http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4252.html
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
این بولتن مگه همونی نیست که می گه تمام افراد از اسیا کارنت شدند وسهمیه ها از قاره ها مشخص شده ومیگه که از ایران 1600 برنده شده اند!
چیز جدیدی تری هم داره؟
کیس نامبر:  2009as34700
دریافت نامه اول: may 27
تاریخ کارنت شدن:  بولتن june
(واقعا یکسال از زمان رسیدن نامه اول گذشت)
تاریخ دریافت نامه دوم: 1 june
تاریخ مصاحبه کنسل شده: 15 july  
تغییر تاریخ مصاحبه به :1 july
تغییر تاریخ مصاحبه به :1 sep
دریافت ویزا:روز مصاحبه
اقدام برای سیتزن شیپ: Dec 2015
انگشت نگاری: Feb 2016
رسیدن نامه ی مصاحبه: May 14th 2016
مصاحبه : Jun 14th 2016
مراسم قسم: Jun 16th 2016
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
من بولتن ویزا رو چک کردم....تا ماه آگست 2008 رو اعلام کردند...بعد از ماه سپتمبر تازه DV2009 رو اعلام خواهند کرد.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان