Wiki Picture Dictionary
در این تاپیک با همکاری دوستان دیگر قصد داریم یک Picture Dictionary تهیه کنیم. به همین دلیل نام آن را گذاشتم Wiki Picture Dictionary (ویکی لغتنامه تصویری)

برای شرکت در ویکی قوانین زیر را باید رعایت کنید. در غیر اینصورت ارسال شما پاک می‌شود:
۱- هر ارسال شامل یک عکس و یک یا چند نام انگلیسی برای آن عکس می‌باشد.
۲- این تنها ارسال این موضوع است که در آن فارسی نوشته شده. ارسال‌های بعدی با قاعده بالا باید نوشته شوند.
۳- تشکر٬ توضیح٬ بحث و هرگونه ارسال دیگر ممنوع است.
۴- مدیر‌ها حق دارند ارسال شما را «بهبود» ببخشند. مثلا اگر نمی‌توانید عکس را در ارسال بیاورید و فقط ضمیمه می‌کنید ممکن است مدیر‌ها این کار را برای شما بکنند.
۵- ارسال‌هایی که در آن کلمات خیلی ابتدایی مثل Apple نوشته شده باشد حذف خواهند شد.

با تشکر از همکاری شما
[عکس: dustpan.gif]
Dustpan


[عکس: ladle.gif]
ladle


[عکس: Red-Shoe-Lace.jpg]
Shoelace


[عکس: strongbox.gif]
Strongbox
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: sh-b ، kianoush ، ChairMan ، kavoshgarnet ، R.F ، usa.lover ، elli ، shr.jafari ، nochen ، m.memari ، 20reza ، Monica ، Behinaz ، ADONIS ، OverLord
[عکس: Grate%20daikon-thumb-500x400.gif]
Grate - Shaver


[عکس: tripod_CT-3371.jpg]
Tripod


[عکس: funnel.gif]
Funnel


[عکس: pitcher.gif]
Pitcher
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: sh-b ، R.F ، hvm ، usa.lover ، shr.jafari ، ChairMan ، kianoush ، m.memari ، 20reza ، Monica ، Behinaz ، OverLord
[عکس: 0a836654028e3d3173921cb99eedf66c.gif]
Wrench


[عکس: c41702bcd860dd85fd475d6f72af2021.gif]

Br. Ice lolly/Am. Popsicle
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: usa.lover ، mohsen324 ، shr.jafari ، ChairMan ، kianoush ، m.memari ، Monica ، Behinaz ، OverLord
[عکس: 9e844f595671a5b3ae21e8bf07c57af8.gif]

Shovel
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: usa.lover ، kavoshgarnet ، mohsen324 ، ChairMan ، 20reza ، Monica
[عکس: image.jpg]

Binocular[عکس: luxor%20cutlery%20hire.jpg]

Cutlery


[عکس: 31913.jpg]

Utensil
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: elli ، mohsen324 ، kavoshgarnet ، shr.jafari ، ChairMan ، kianoush ، m.memari ، 20reza ، Monica ، Hossein81
[عکس: 770909-tn_ax202.gif]
Ax - Hatchet


[عکس: istockphoto_5984100-ice-box.jpg]
Icebiox


[عکس: I_Beam_Steel1.jpg]
Beam


[عکس: jaguar-spare-tire.jpg]
Spare Tire
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: elli ، shr.jafari ، usa.lover ، ChairMan ، kianoush ، 20reza ، Monica
[عکس: 7b6089d33ddb792f290d109aca324a33.gif]

Pliers


[عکس: 60f97496e67218163583defe63be7982.gif]

Fir


[عکس: e3d0abf3d7f39b94653561fbd5fd0314.gif]

Hose
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mohsen324 ، shr.jafari ، usa.lover ، ChairMan ، nochen ، kianoush ، m.memari ، 20reza ، Monica
[عکس: collar.jpg]
Collar (Dog Collar)
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: usa.lover ، ChairMan ، m.memari ، 20reza ، Monica
[عکس: i29720_00620Types20of20bodies.jpg]

[عکس: i29718_00120Automobile.jpg]

[عکس: i29708_00220Anatomy20of20an20automobile.jpg]

[عکس: i29719_00320Automobile20view20from20below.jpg]

[عکس: i29709_00420Automobile20dashboard.jpg]

[عکس: i29721_00720Automobile20engine.jpg]

[عکس: i29710_00520Front20frame20of20an20automobile.jpg]

[عکس: i29723_01320Types20of20brakes.jpg]
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: kavoshgarnet ، elli ، nochen ، kianoush ، ParsTrader ، mohsen324 ، shr.jafari ، m.memari ، 20reza ، Monica
[عکس: 6025483060e97bd4e065f95e8b1d2e09.gif]

Brownie


[عکس: ca5005b24693f03959bba4d5129f2beb.gif]

Muffin


[عکس: 3443dd634d2b2dba7480f873ac8802c0.gif]

Donut
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: kianoush ، nochen ، mohsen324 ، shr.jafari ، m.memari ، 20reza ، Monica
[عکس: 7db840e4302d38989c946c97076718ed.gif]

Pillow


[عکس: c0d2f7d7d7f2f514c2e7908b5daba7f3.gif]

Bell pepper


[عکس: 6da98d7358b02ed1c5580462943f5b52.gif]

Screw
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: shr.jafari ، usa.lover ، mohsen324 ، m.memari ، 20reza ، Monica
[عکس: 299ceec4ee4756524fdd23d620d99610.gif]

Bathrobe


[عکس: e01eb216c2cf99a09c8b319c22e5e3f3.gif]

Oar


[عکس: c5b9bce472bc6230ae0fd17bb63cf0db.gif]

Br.Chopping Board/ Am. Chopping Block
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mohsen324 ، m.memari ، kianoush ، usa.lover ، 20reza ، Monica
[عکس: 9b48c035dae0bba072c16e1a450e8649.gif]

Saucer


[عکس: df164e9e1375e2605cc0c56a24277bce.gif]

Cardigan


[عکس: be61b360cbfe8de9e13093b290f917ce.gif]

Alien


[عکس: 836a1ecc30e007dc6adc9434934fb9bc.gif]

Saw
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Behinaz ، kianoush
[عکس: a97ec7ba276474993ee133ca599d4c6e.gif]

Hammer


[عکس: f85b49301334ff4452f3538301cc7cf6.gif]

Noose
“Success comes in cans; failure in can'ts
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Monica ، Behinaz
[عکس: turquoise-nugget.jpg]
[عکس: Turquoise_Satin-1.jpg]
Turquoise

[عکس: bus-queue.jpg]
Queue (In this picture: Bus queue)

[عکس: 021406_rage.jpg]
Rage=Violent anger

شماره كيس: 2016AS68XX__كنسولگرى: Ankara__تعداد افراد كيس: 1__ارسال فرم هاى سرى اول: June 07

رحمت خداوند ممکن است تأخیر داشته باشد اما حتمی است. (آنتونی رابینز)
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: kianoush ، elli ، usa.lover ، Hossein81
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان