چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که… با پول می شود . . .
با پول می شود
خانه خرید ولی آشیانه نه،
رختخواب خرید ولی خواب نه،
ساعت خرید ولی زمان نه،
می توان مقام خرید ولی احترام نه،
می توان کتاب خرید ولی دانش نه،
دارو خرید ولی سلامتی نه،
خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ،
می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.
آموخته ام که… تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
آموخته ام … که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام … که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
آموخته ام … که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم

آموخته ام … که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام … که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
آموخته ام … که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
آموخته ام … که پول شخصیت نمی خرد
آموخته ام … که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم
آموخته ام … که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد
آموخته ام … که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
آموخته ام … که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد
آموخته ام … که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم
آموخته ام … که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم
آموخته ام … که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام … که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد
بدون پاسخ برای "چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که… با پول می شود . . ."
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
‘How To Make More Money Easily’


Lesson one : Building a powerful wealthy mindset

Having the correct mindset and attitude, and build a positive relationship with money.
One more thing, to be rich always remember that we live in abundance.

Lesson two : Be an outstanding communicator

The second lesson, to make more money is to build relationships.
Logically, you can only make money if someone else gives you the money. It all depends on how good your communication is.
To be more precise, it depends on how good a ‘salesperson’
you are. You need to ‘sell’ yourself if you want to be rich.

Lesson three : U S P

define your Unique Selling Proposition (USP). In a nutshell, a USP is why the customer should choose you against others. What makes you special and better than the rest?

The tip here is - to make more money is to understand and Learn how to use leverage so that it creates a win/win situation for
everyone.

Lesson four : DO THE WORK WHIT JUST intercession .

It’s called multiple streams of income. With your credibility and skill today, it’s easy to get other streams of income without working. Sometimes, it doesn’t require your efforts at all. Maybe, all you need to do is to make one or two phone calls.

Lesson five : USING ONLINE TRADING .

It’s called the internet.
The methods you are doing now to make more money are
the conventional business methods, or the offline world. The
online world of making money is another paradigm.You now know the 5 lessons to make more money easily in
your life.
Do you know how to create a powerful mindset and attitude
to attract money to your life?
Are you a master communicator who can influence people
and sell like crazy?
Do you know the marketing strategies that can increase
your business profits and results many folds?
How to make money without putting additional effort with
your current knowledge and skill?
Can you make money online and automate it?
The answers are all revealed in A Book named :


‘How To Make More Money Easily’

But The Most Important Secret To Be Rich And Happy , Is Really WANT It !

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: xbox ، SH1A2R3 ، mahannn4779 ، BirdMan
چارلی چاپلین یکی از کسایی که خیلی قبولش دارم در حد انیشتین
کیس نامبر: *** | تاریخ رویت قبولی: ... | تعداد افراد کیس: خودم ، وسایم | ارسال فرمهای اولیه: ... | سفارت: ... | کارنت: ... | نامه دوم: ... | مصاحبه: ... | دریافت کلیرنس: ... | دریافت ویزا: ...
HAS NOT BEEN SELECTED << 2017

تمام آدرس‌ها و شماره‌های تماس مورد نیاز   |   Compare USA Cities

کانادا
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان