لیست جدید مشاغل مورد نیاز و نکات مهم آن
این لیست شامل 181 شغل می باشد در حالی که لیست قبلی شامل 400 شغل بود
133111 Construction project manager مدیر پروژه های عمران
133112 Project builder
133211 Engineering manager مدیر مهندسی
134111 Child Care centre manager مدیرمهد
134211 Medical administrator مدیر مراکز درمانی
134212 Nursing clinical director مدیر کلینیک پرستاری
134213 Primary health organisation manager مدیر مراکز کمک های اولیه
134214 Welfare centre manager مدیر مجموعه های سلامت اجتماعی
221111 Accountant حسابدار
221112 Management accountant مدیر حسابداری
221113 Taxation accountant حسابدار مالیاتی
221213 External auditor ممیزی خارجی
221214 Internal auditor ممیزی داخلی
224111 Actuary کارشناس بیمه
224511 Land economist ارزیاب زمین
224512 Valuer ارزیاب
231212 Ship's engineer مهندس کشتی
231213 Ship's master کاپیتان کشتی
231214 Ship's officer فرمانده کشتی
232111 Architect آرشیتکت
232112 Landscape architect طراح فضای سبز
232211 Cartographer نقشه کش صنعتی
232212 Surveyor نقشه کش ساختمانی
232611 Urban and regional planner طراح شهری و حومه
233111 Chemical engineer مهندس شیمی
233112 Materials engineer مهندس مواد
233211 Civil engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical engineer مهندس ژئوتکنیک
233213 Quantity surveyor ناظر و ارزیاب پروژه های ساختمانی
233214 Structural engineer مهندس سازه
233215 Transport engineer مهندس حمل و نقل
233311 Electrical engineer مهندس برق
233411 Electronics engineer مهندس الکترونیک
233511 Industrial engineer مهندس صنایع
233512 Mechanical engineer مهندس مکانیک
233513 Production or plant engineer مهندس تولید و کارخانه
233611 Mining engineer (excluding petroleum) مهندس معدن (به جز نفت)
233612 Petroleum engineer مهندس نفت
253317 Intensive care specialist متخخص مراقبت های ویژه
253318 Neurologist متخخص مغز و اعصاب
253321 Paediatrician متخصص اطفال
253322 Renal medicine specialist متخصص داروهای کلیوی
253323 Rheumatologist متخصص رماتیسم
253324 Thoracic medicine specialist متخخص داروهای ریوی
253399 Internal medicine specialist nec متخصص عمومی داروهای داخلی
253411 Psychiatrist روانشناس
253511 Surgeon (general) جراح عمومی
233911 Aeronautical engineer مهندس هوافضا
233912 Agricultural engineer مهندس کشاورزی
233913 Biomedical engineer مهندس بیومدیکال
233914 Engineering technologist تکنسین مهندسی
233915 Environmental engineer مهندس زیست محیط
233916 Naval architect مهندس دریا نوردی
234111 Agricultural consultant مشاور کشاورزی
234112 Agricultural scientist محقق کشاورزی
234113 Forester جنگل بان
234211 Chemist شیمی دان (شیمی محض)
234611 Medical laboratory scientist محقق آزمایشگاه پزشکی
234711 Veterinarian دامپزشک
241111 Early childhood (pre-primary school) teacher معلم کودکستان
241411 Secondary school teacher معلم راهنمایی و دبیرستان
241511 Special needs teacher معلم کودکان عقب مانده
241512 Teacher of the hearing impaired معلم ناشنوایان
241513 Teacher of the sight impaired معلم نابینایان
241599 Special education teachers nec معلم آموزش های ویژه
251211 Medical diagnostic radiographer پرتونگار - تشخیص طبی
251212 Medical radiation therapist پرتونگار - درمان شناسی
251213 Nuclear medicine technologist تکنسین داروهای هسته ای
251214 Sonographer سونوگرافر
251411 Optometrist اپتومتریست
251412 Orthoptist متخصص استخوان (ارتپتیست)
252111 Chiropractor دست ورز
252112 Osteopath متخصص استخوان درمانی
252311 Dental specialist متخصص دندان
252312 Dentist دندانپزشک
252411 Occupational therapist متخصص کار درمانی
252511 Physiotherapist فیزیوتراپ
252611 Podiatrist متخصص امراز پا
252711 Audiologist متخصص شنوایی
252712 Speech pathologist متخخص گفتار درمانی
253111 General medical practitioner پزشک عمومی
253211 Anaesthetist متخصص بیهوشی
253311 Specialist physician پزشک متخصص
253312 Cardiologist متخصص قلب و عروق
253313 Clinical haematologist متخصص هماتولوژی (خون شناسی)
253314 Clinical oncologist متخصص آنکولوژی (تومور)
253315 Endocrinologist متخصص غدد
253512 Cardiothoracic surgeon جراح قلب (کاردیوتوراسیک)
253513 Neurosurgeon جراح مغز
253514 Orthopaedic surgeon جراح نخاع
253515 Otorhinolaryngologist متخصص بینی و گلو
253516 Paediatric surgeon جراح اطفال
253517 Plastic and reconstructive surgeon جراح پلاستیک
253518 Urologist اورولوژیست
253521 Vascular surgeon جراح قلب
253911 Dermatologist متخصص پوست
253912 Emergency medicine specialist متخصص داروهای اورژانسی
253913 Obstetrician and Gynaecologist متخصص بیماریهای زنان و زایمان
253914 Ophthalmologist چشم پزشک
253915 Pathologist پزشک آسیب شناسی - پاتولوژی
253916 Radiologist متخصص پرتونگاری (رادیولوژیست)
253999 Medical practitioners nec پزشک عمومی
254111 Midwife ماما
254411 Nurse Practitioner پرستار
254412 Registered nurse (aged care) پرستار مراقبت از سالمندان
254413 Registered nurse (Child and Family Health) پرستار مراقبت از کودکان و سلامت خانواده
254414 Registered nurse (community health) پرستار سلامت عمومی
254415 Registered nurse (critical care and emergency) پرستار مراقبتهای ویژه و اورژانسی
254416 Registered nurse (development disability) پرستار بهبود افراد ناتوان
254417 Registered nurse (disability and rehabilitation) پرستار افراد ناتوان و معتاد
254418 Registered nurse (medical) پرستار دارویی
254421 Registered nurse (medical practice) پرستار بیمارستان
254422 Registered nurse (mental health) پرستار بیماریهای روانی
254423 Registered nurse (perioperative) پرستار مراقبت از زمان ورود تا ترخیص
254424 Registered nurse (surgical) پرستار بیماران جراحی شده
254499 Registered nurse پرستار عمومی
261111 ICT business analyst تحلیل گر سامانه های رایانه ای و ارتباطی
261112 Systems analyst تحلیل گر سامانه های
261311 Analyst programmer برنامه نویس تحلیلی
261312 Developer programmer برنامه نویس نرم افزارهای رایانه ای
261313 Software engineer مهندس نرم افزار
263311 Telecommunications engineer مهندس سامانه های ارتباطی
263312 Telecommunications network engineer مهندس شبکه های ارتباطی
272311 Clinical psychologist روانپزشک
272312 Educational psychologist روانشناس مجموعه های آموزشی
272313 Organisational psychologist روانشناس اداری
272314 Psychotherapist روان درمانگر
272399 Psychologists nec روانشناس عمومی
272511 Social worker مدد کار اجتماعی
312211 Civil engineer draftsperson تکنسین نقشه کشی عمران
312212 Civil engineer technician تکنسین عمران
312311 Electrical engineer draftperson تکنسین نقشه کشی برق
312312 Electrical engineer technician تکنسین برق
313211 Radiocommunications technician تکنسین ارتباطات رادیویی
313212 Telecommunications field engineer مهندس ارتباطات - اجرایی
313213 Telecommunications network planner طراح شبکه های ارتباطات
313214 Telecommunications technical officer or technologist تکنسین سامانه های ارتباطی
321111 Automotive electrician برقکار خودرو
321211 Motor mechanic (general) مکانیک عمومی
321212 Diesel motor mechanic مکانیک موتورهای گازوئیلی
321213 Motorcycle mechanic مکانیک موتورسیکلت
321214 Small engine mechanic مکانیک موتورهای کوچک
322211 Sheetmetal trades worker آهنگر
322311 Metal Fabricator آهنگر
322312 Pressure Welder جوشکار - فشار قوی
322313 Welder (first class) جوشکار درجه ۱
323111 Aircraft maintenance engineer (avionics) مهندس نگاهداری هواپیما - رادار
323112 Aircraft maintenance engineer (mechanical) مهندس نگاهداری هواپیما - موتور
323113 Aircraft maintenance engineer (structures) مهندس نگاهداری هواپیما - بدنه
323313 Locksmith کلید ساز
324111 Panelbeater صافکار
324311 Vehicle painter نقاش
331111 Bricklayer کارگر ساختمای - آجرچین
331112 Stonemason معمار
331211 Carpenter and Joiner نجار
331212 Carpenter نجار
331213 Joiner نجار
332211 Painting trades workers نقاش ساختمان
333111 Glazier شیشه بر
333211 Fibrous plasterer گچ کار
333212 Solid plasterer گچ کار
333411 Wall and floor tiler موزاییک کار
334111 Plumber (general) لوله کش ساختمان
334112 Airconditioning and mechanical services plumber تعمیر کار دستگاههای حرارتی و برودتی
334113 Drainer تکنسین فاضلاب
334114 Gasfitter لوله کش گاز
334115 Roof plumber لوله و زهکش کش بام
341111 Electrician (general) برقکار عمومی
341112 Electrician (special class) برقکار ویژه
341113 Lift mechanic مکانیک لیفتراک
342111 Airconditioning and refrigeration mechanic مکانیک یخچال فریزر
342211 Electrical linesworker سیم کش کابل های فشار قوی
342212 Technical cable jointer سیم کش کابل های فشار قوی
342313 Electronic equipment trades worker تعمیر کار لوازم الکترونیک
342314 Electronic instrument trades worker (general) تعمیر کار لوازم الکترونیک عمومی
342315 Electronic instrument trades worker (special class) تعمیر کار لوازم الکترونیک ویژه
411211 Dental Hygienist متخصص بهداشت دهان و دندان
411212 Dental Prosthetist متخصص دندان مصنوعی
411213 Dental technician دندان ساز
411214 Dental therapist ناظر بهداشت دهان و دندان کودکان و نوجوانان
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
در ضمن مشاغل زیر جزو مشاغل دارای اولویت هستند

Australian Government
Department of Immigration and Citizenship
Critical Skills List
The following is a list of occupations which are in critical shortage and are eligible for priority processing for General Skilled Migration (GSM).
ASCO Number
OCCUPATION SHORTAGES - PROFESSIONAL
2312-11 naesthetist
2381-11
Dentist 4315-11
Electronic Equipment Trades 2312-15
Emergency Medicine Specialist 2129-17
Engineer - Chemical 2124-11
Engineer - Civil 2125-11
Engineer - Electrical 2125-13
Engineer - Electronics 2126-11
Engineer - Mechanical2127-11
Engineer - Mining 2126-13
Engineer - Production or Plant Engineer 4114-15
Aircraft Maintenance Engineer - Avionics 4114-11
Aircraft Maintenance Engineer - Mechanical 4431-13
Gasfitter 2311-11
General Medical Practitioner 2391-11
Medical Diagnostic Radiographer 2312-17
Obstetrician & Gynaecologist 2383-11
Occupational Therapist 2382-11
Pharmacist (Hospital) 2382-15
Pharmacist (Retail) 2385-11
Physiotherapist 2388-11
Podiatrist 2312-27
Psychiatrist 2122-11
Quantity Surveyor 2325-11
Registered Mental Health Nurse 2324-11
Registered Midwife 2323-11
Registered Nurse 2413-11
Secondary School Teacher 2312-79
Specialist Medical Practitioners NEC 2312-25
Specialist Physician 2312-31
Surgeon 2123-13


2523-11 Urban & Regional Planner
4416-11
Wall and Floor Tiler 2386-11
Speech Pathologist 2391-17
Sonographer 2312-19
Ophthalmologist 2312-21
Paediatrician 2312-23
Pathologist 2312-29
Radiologist 2211-11
Accountant -- where the applicant has achieved a score of at least IELTS 7 in each of the four competencies, and/or has completed The Professional YearSkilled MigrationInternship Program Accounting (SMIPA)
2231-79
Computing Professionalspecialising in CISSP 2231-79
Computing Professionalspecialising in C++/C#/C 2231-79
Computing Professionalspecialising in Data Warehousing 2231-79
Computing Professionalspecialising in Java* 2231-79
Computing Professionalspecialising in J2EE* 2231-79
Computing ProfessionalLinux 2231-79
Computing Professional.Net technologies* 2231-79
Computing Professionalspecialising in Network Security/Firewall/Internet Security* 2231-79
Computing Professionalspecialising in Oracle* 2231-79
Computing Professionalspecialising in PeopleSoft* 2231-79
Computing Professionalspecialising in SAP* 2231-79
Computing Professionalspecialising in SIEBEL* (especially Siebel Analytic) 2231-79
Computing ProfessionalSolaris* 2231-79
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
سلام. ببخشید من یه لیست مشاغلو دیروز از سایت مهاجرت گرفتم این سایت http://www.immi.gov.au/living-in-australia/ شغلهاش با لیست شما متفاوته. 3 نوع رده بندی داره...چطوریه وضعیت این لیستها. کاملا گیج شدم!!!!!!
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: رامین راد ، ParsTrader ، mavarfan ، amir enrique ، msar
سلام
بله این لیست کلی رشته های مورد پذیرش برای استرالیا است
و کسانی که اپلای می کنند سرعت بررسی پرونده ها بر اساس اولویت می باشد
اما اگر کسی شغلش جزو مشاغل بالا نباشد نمی تواند برای استرالیا اقدام نماید
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: رامین راد ، mavarfan ، farshadsh ، saeide-72 ، msar
سلام ممنون اشکان. اما لیست من شغلاش متفاوته...چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام بعضی از ایالتها برای خودشون ممکنه رشته ای را در نظر بگیرند اما برای فدرال تنها لیست بالا حساب میاد مثلا مترجمی زبان بعضی ایالتها به شرطی که هر 4 باند بالای 8 باشه اما برای فدرال چنین شغلی وجود نداره البته به زودی لیست جدید استرالیا اعلام خواهد شد که شما هم با همان شرایط ایجاد باید برای استرالیا اقدام نمایید
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mavarfan ، رامین راد ، ghalandar_img ، farshadsh ، msar
ممنون. میشه بگید چه زمانی شغلها اعلام میشه؟؟؟؟سایتشو هم بذارید لطفا. ممنون میشم.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
(2011-04-13 ساعت 16:46)s_ostad2000 نوشته:  
ممنون. میشه بگید چه زمانی شغلها اعلام میشه؟؟؟؟سایتشو هم بذارید لطفا. ممنون میشم.
سلام
اول جولای برابر با 10 تیر شرایط جدید برای استرالیا اعلام خواهد شد و انزمان لیست جدید هم معرفی خواهد شد در همان سایت رسمی اداره مهاجرت استرالیا

http://www.immi.gov.au/
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mavarfan ، رامین راد ، ghalandar_img ، msar
ممنو از توجه و راهنماییتون . موفق باشید. شما وکیلی که خوب و درست کار کنه نمیشناسید. میدونم با وکیل موافق نیستید اما من واقعا گرفتارم وگرنه خودم میتونم کارامو انجام بدم. اگر کسی رو معرفی کنید ممنون میشم. بازم از لطفی که کردید ممنونم.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام ممنون.من ماما هستم و جز لیست بودم میشه واسه مهاجرت منو راهنمایی کنید مرسیShy
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
اشکان جان، من شنیدم که برای تمام این رشته ها باید تحصیلات دانشگاهی مرتبط و سابقه کار داشته باشیم. درسته؟
بسیاری از این رشته ها در ایران به عنوان یک رشته دانشگاهی وجود ندارند، آیا تحصیلات مرتبط و همطراز آن مورد قبول است؟
دوره های آموزشی غیر دانشگاهی و یا فنی و حرفه ای چطور؟
ممنون از راهنمایی شما.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ParsTrader ، msar
سلام
بله حتما باید رشته تحصیلی مرتبط باشد و یا نزدیک به ان باشد در انصورت هم مورد قبول است البته حتی انها که رشته تحصیلی مورد درخواست استرالیا است باید اسسمنت بگیرند
برخی از رشته ها را می توان با داشتن مدرک فنی و حرفه ایی که میزان اموزش ان بیش از 900 ساعت باشد و سابقه بیش از 5 سال پس از کسب مدرک می توان اقدام کرد که البته الان خیلی سخت شده و با امدن قانون جدید و امتیاز بندی جدید تقریبا برای ما غیر ممکن است به هر حال با توجه به قانون جدید برای رفتن به استرالیا باید ایلتس 7 در هر 4 باند به دست اورد که گرفتن ان واقعا مشکل است

برای رشته ماما هم من اطلاعاتی ندارم
با ارزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
(2011-04-29 ساعت 02:25)ashkan58 نوشته:  
سلام
بله حتما باید رشته تحصیلی مرتبط باشد و یا نزدیک به ان باشد در انصورت هم مورد قبول است البته حتی انها که رشته تحصیلی مورد درخواست استرالیا است باید اسسمنت بگیرند
برخی از رشته ها را می توان با داشتن مدرک فنی و حرفه ایی که میزان اموزش ان بیش از 900 ساعت باشد و سابقه بیش از 5 سال پس از کسب مدرک می توان اقدام کرد که البته الان خیلی سخت شده و با امدن قانون جدید و امتیاز بندی جدید تقریبا برای ما غیر ممکن است به هر حال با توجه به قانون جدید برای رفتن به استرالیا باید ایلتس 7 در هر 4 باند به دست اورد که گرفتن ان واقعا مشکل است

برای رشته ماما هم من اطلاعاتی ندارم
با ارزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز

من صحبتهاي اشكان عزيز رو به اينصورت كامل ميكنم كه براي پرستاران - پزشكان و ... بايستي حتما نمره 7 آكادميك در هر چهار باند داشته باشند و البته بايستي آزمون مخصوص را هم پشت سر بگذارند . سابقه كار اجباري است و همه متقاضيان بايستي اين سابقه را كه هم مرتبط باشد و هم پيوسته به سال قبل از لاج را ارائه دهند.البته براي كساني كه كمتر از 5 سال سابقه داشته باشند و امتيازشان نزديك باشد راهي بنام ويزاي منطقه اي اس آر آي وجود داره كه البته شرايط متفاوت داره و يكسال دوره ضرورت داره
بزرگترین لذت در دنیا انجام کاری است که دیگران میگویند نمیتوانی...!!!
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ParsTrader ، mavarfan ، ghalandar_img ، msar
سلام
تغییرات کوچکی در لیست مشاغل استرالیا داده شده در این لینک می توانید این تغییرات را مشاهده کنید
که خلاصه این تغییرات حذف 4 رشته و اضافه شدن 13 رشته می باشد
Summary of changes to the SOL
The following changes have been applied to the SOL.
Additions
These occupations will be added to the SOL.
234914 Medical Physicist
251311 Environmental Health Officer
251312 Occupational Health and Safety Adviser
251511 Hospital Pharmacists
251513 Retail Pharmacists
271111 Barrister
271311 Solicitor
323211 Fitter (General)
323212 Fitter and Turner
323213 Fitter-Welder
323214 Metal Machinist (First Class)
399111 Boat Builder and Repairer
399112 Shipwright

Removals
These occupations will be removed from the SOL.
251411 Optometrist
251412 Orthoptist
324111 Panel Beater
324311 Vehicle Painter
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: User ، babak433 ، mavarfan ، رامین راد ، OverLord ، ابی22 ، ghalandar_img ، msar
سلام. با شغلmakeup میشه اونجا زندگی کرد؟....
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان