تحصیل در اتریش
اطلاعات اولیه مورد نیاز

تحصیلات‌ دانشگاهی‌ شامل‌ دو دوره‌ عمومی‌ (Der erste Studienabschnitt) و تخصصی‌ (Der Zweite Studienabschnitt) است. در پایان‌ دوره‌ عمومی‌ امتحانات‌ برگزار می‌شوند ولی‌ مدركی‌ صادر نمی‌شود. همه‌ دانشگاه‌های‌ اتریش‌ دولتی‌ هستند و بودجه‌ آنها را دولت‌ تأمین‌ می‌كند و دانشجو ملزم‌ به‌ پرداخت‌ شهریه‌ نیست. در سال‌ ۱۹۹۳ میلادی‌ مجلس‌ اتریش‌ تاسیس مدارس‌ عالی‌ فنی (‌Fachhochschulen (FH (مشابه نظام‌ آموزشی‌ آلمان) را تصویب‌ كرد. هدف‌ از تاسیس‌ مدارس‌ عالی‌ فنی، كوتاه‌ كردن‌ دوره‌ تحصیل‌ و راهیابی‌ سریع‌تر دانش‌آموختگان‌ به‌ بازار كار است. از سال‌ ۱۹۹۴ میلادی‌ تا كنون‌ بیش‌ از ۴۰ مدرسه‌ عالی‌ فنی‌ مجوز تاسیس‌ گرفته‌اند كه‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ دوره‌های‌ چهار ساله‌ برگزار می‌كنند. تفاوت‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ با دانشگاه‌ها در كاربردی‌ و حرفه‌ای‌ بودن‌ تحصیلات‌ است. در پایان‌ دوره‌ها دانشجو باید یك‌ دوره‌ شش‌ ماه‌ تا یك‌ ساله‌ را در مراكز گوناگون، به‌ كارآموزی‌ بپردازد. شرط‌ ورود به‌ مدارس‌ عالی‌ فنی، همان‌ شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاست‌ و در مواردی‌ مدارك‌ حرفه‌ای‌ نیز مورد توجه‌ قرار می‌گیرند. زمانی‌ كه‌ تعداد متقاضیان‌ بیشتر از گنجایش‌ دانشگاه‌ باشد، امتحان‌ ورودی‌ برگزار می‌شود.

در سیستم دانشگاه شروع ترم اول(زمستان) ابتدای ماه اکتبر و شروع ترم دوم (تابستان) ابتدای ماه مارچ و پایان آن اواخر ژوئن می باشد. مدارس عالی فنی همزمان با مدارس ابتدای سپتامبر برای ترم زمستان و ابتدای فوریه برای ترم تابستان آغاز میشود و آخر ژوئن به پایان می رسند.
غیر از تفاوت در شروع و پایان ترمهای دانشگاهی , در سیستم دانشگاه دانشجو مجاز به 3 بار شرکت در زمانهای تعیین شده برای هر درس می باشد. این زمانها معمولا 3 الی چهار بار در ترم اعلام می شوند. انجام هر امتحان بدون شرکت در کلاسها ( به شرط نداشتن کار عملی ) و در هر موقع از ترم از نظر دانشگاه بلا مانع است. در مدارس عالی فنی قبول نشدن در امتحان و نیز در امتحان جبرانی آن به معنای خواندن دوباره آن ترم به طور کامل می باشد. مدارس عالی فنی فشرده تر است و یک دانشگاه علمی کاربردی است.

زبان

اكثر دانشگاه های اتريش رشته ها را به زبان آلمانی برگزار مي كنند و رشته های به زبان انگلیسی محدود هستند. شما برای ورود به دانشگاه نياز به گذراندن دوره زبان آلمانی داريد. شما می توانيد اين دوره را در ايران نيز بگذرانيد.

دوره‌های‌ تحصیلی

1. دانش‌آموختگان‌ دبیرستان‌ها و كالج‌ها در اتریش‌ با قبولی‌ در امتحانات‌ نهایی‌ می‌توانند وارد دوره‌های‌ دو یا سه ساله‌ با گرایش‌های‌ گوناگون‌ شوند، مانند دوره‌های‌ تربیت‌ معلم‌ در كالج‌های‌ تربیت‌ معلم‌ كه‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در نظام‌ آموزشی‌ اتریش‌ دارند، یا دوره‌های‌ مربیان‌ اجتماعی‌ و یا دوره‌های‌ فنی‌ - پزشكی‌ در كالج‌های‌ تخصصی.

Magister (FH) - Diplom Ing. (FH) .2 این‌ دوره‌ها مخصوص‌ مدارس‌ عالی‌ فنی (FH) هستند. دیپلم‌های‌ مهندسی‌ (Diplom Ing) به‌ رشته‌های‌ فنی‌ و Magister به‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ اعطا می‌شود. مدت‌ تحصیل‌ ۷ یا ۸ نیم‌ سال‌ (شش‌ ماه) به‌ علاوه‌ یك‌ دوره‌ كارآموزی‌ شش‌ ماه‌ تا یك‌ ساله‌ است. در پایان، دانشجو پژوهشی‌ از یك‌ كار عملی‌ ارایه‌ می‌دهد.

Diplomtierarzt - Magister - Diplom Ingenieur .3 این‌ دوره‌ها كه‌ در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود حداقل‌ به‌ مدت‌ ۸ تا ۱۰ نیم‌ سال‌ (۴ تا ۵ سال‌ تحصیلی) و در دوره‌های‌ پزشكی‌ حداقل‌ ۱۲ نیم‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد. دیپلم‌های‌ مهندسی‌ (Diplom Ing) به‌ رشته‌های‌ فنی، Magister به‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ و Diplomtierarzt به‌ رشته‌ دامپزشكی‌ اعطا می‌شود. دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ دوره‌های‌ حداقل‌ ۴ تا ۸ ساله‌ دارند كه‌ مدارك ‌Magister. art و Magister. arch را برای‌ رشته‌های‌ هنر و معماری‌ اعطا می‌كنند. در پایان‌ كلیه‌ دوره‌ها دانشجو موظف‌ به‌ ارایه‌ پایان‌نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پژوهش‌ خود هست.

4. Doktor برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ مدرك‌ Diplom Ing. - Magister از دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (FH) پذیرفته‌ می‌شود، با این‌ تفاوت‌ كه‌ دارندگان‌ مدارك‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (FH) دو سال‌ به‌ مدت‌ تحصیلاتشان‌ در دوره‌ دكترا افزوده‌ می‌شود. دوره‌ دكترا در اتریش‌ پژوهشی‌ است‌ و چهار تا شش سال‌ طول‌ می‌كشد.

نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ به‌ همراه‌ گذراندن‌ امتحانات‌ شفاهی‌ در چند درس‌ اصلی‌ مربوط‌ به‌ پژوهش، از مراحل‌ پایانی‌ این‌ دوره‌ محسوب‌ می‌شود.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌

1. مدرك‌: Diplom با دو تا سه سال‌ تحصیل، از كلیه‌ كالج‌ها با هر گرایشی‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ حداقل‌ با گذراندن‌ دوره‌ عمومی‌ دانشگاه‌ها (Der erste Studienabschnitt) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

2. مدارك ‌Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister با سه تا چهار سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

3. مدارك‌ Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister با چهار تا پنج سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و در صورت‌ گذراندن‌ پایان‌ نامه، "كارشناسی‌ ارشد پیوسته" و با داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

4. مدرک Doktor به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهای‌ دو و سه یا كارشناسی‌ ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک لازم جهت اخذ پذيرش دانشگاه

در ابتدا باید توجه داشته باشید که مهلت تقاضانامه تحصیلی برای ترم زمستانی اول سپتامبر و برای ترم تابستانی اول فوریه است و تمامی مدارک مورد نیاز باید تا این تاریخ به دانشگاه رسیده باشد. این تاریخ ها غیرقابل تمدید هستند. با توجه به اینکه مراحل بررسی پرونده های داوطلبان به زمان زیادی احتیاج دارد، توصیه می شود که داوطلبان مدارک خود را هر چه زودتر به دانشگاه ارایه کنند. رشته های تحصیلی ای که احتیاج به آزمون ورودی دارند (دانشگاه های پزشکی، دانشگاه و دانشکده های هنر): مهلت تقاضای شرکت در آزمون ورودی برخی رشته ها تا ۶ ماه پیش از آغاز ترم تحصیلی می باشد. پس بسیار مهم است که داوطلب در فرصت کافی به آماده کردن مدارک مورد نیاز اقدام کند.

مهمترین شرط در گرفتن پذیرش از دانشگاه های اتریش قبولی در همان رشته در یکی از دانشگاه های ایران و داشتن گواهی اشتغال به تحصیل است. این مسئله اصلی ترین شرط برای گرفتن پذیرش است. در واقع دانشگاه های اتریش قبولی در کنکور ایران را به منزله امتیاز اصلی دادن پذیرش تحصیلی می دانند و پس از آن معدل و نمرات شخص مورد بررسی قرار می گیرد. نداشتن گواهی اشتغال به تحصیل در ترم جاری در رشته مورد درخواست در ایران به منزله نگرفتن پذیرش می باشد. معمولا بین 4 هفته تا 6 هفته طول می کشد تا دانشگاه پس از دریافت مدارک نتیجه را با پست ارسال کنند.

در مورد رشته های هنر, قبولی در آزمون عملی ورودی نیاز است. و تا قبل از شرکت در آزمون هیچ پذیرشی ( اعم از رسمی و غیر رسمی) به دانشجو داده نمیشود. حضور فرد در آزمون الزامی است ( فرستادن نمونه کار کافی نمیباشد).تاریخ برگزاری آزمونهای عملی هر ترم در وب سایت دانشگاه اعلام میشود. برای ورود به اتریش جهت شرکت در آزمون ورودی نیاز به دعوتنامه نمی باشید. فقط کافی است برگ داوطلبان شرکت در آزمون ورودی را پر کرده برای دانشگاه ارسال نمایید. برگ تایید دانشگاه دال بر شرکت شما در آزمون ورودی که همراه با تاریخ برگذاری آزمون است برای شما حکم دعوتنامه را دارد و سفارت اتریش در ایران به انزمام این برگه به شما ویزای ورود جهت شرکت در آزمون ورودی را ابلاغ می نماید.

مدارک زير با توجه به شرايط متقاضيان دسته بندی شده و نيازی نيست که همه متقاضيان کليه مدارک را جهت اخذ پذيرش داشته باشند. ترجمه رسمی مدارک (با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه و تایید سفارت اتریش) بايد به زبان آلمانی يا انگليسی باشد.

* فرم پر شده و امضا شده ی درخواست پذیرش که از سایت دانشگاه مربوطه می توانید download کنید.

* شرح حال مختصر(یک یا دو صفحه) با عکس به زبان آلمانی یا انگلیسی

* ترجمه و کپی پیوست شده ی مدرک ديپلم و ريز نمرات آن

* ترجمه و کپی پیوست شده ی مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن

* ترجمه و کپی پیوست شده ی کارنامه قبولي در کنکور سراسری و یا دانشگاه آزاد در رشته و مقطع مورد درخواست (در صورتیکه درایران هنوز در این رشته ثبت نام نکرده اید)

* ترجمه و کپی پیوست شده ی گواهی دانشگاه مبنی بر اینکه در ترم جاری دانشجوی تمام وقت و رسمی آن دانشگاه هستید و از ادامه تحصیل منع نشده اید (در صورتیکه در حال حاضر دانشجو هستید، فارغ از اینکه در رشته و مقطعمورد درخواست است و یا غیر از آن)

* ریز نمرات مهر و امضا شده ی دروسی که تا به حال در دانشگاه گذارنده اید به زبان انگلیسی و یا ترجمه ی آن (در صورتیکه دروسی گذارنده اید)

* ترجمه و کپی پیوست شده ی مدرک فوق ديپلم، ليسانس یا فوق ليسانس و ريز نمرات مهر و امضا شده ی آنها (در صورتیکه دارای این مدارک هستید) - به جای دانشنامه، گواهی اتمام تحصیل دانشگاه هم مورد قبول است

* ترجمه و کپی پیوست شده ی شناسنامه

* گواهی زبان آلمانی ( در صورتیکه دوره ی زبان آلمانی گذارنده اید)

* دیگر مدارک دال بر تجربیات و آموزشهای حرفه ای یا فنی که در ایران جنبه ی رسمی دارند

مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی

درخواست رواديد بايد شخصا به سفارت اتریش در تهران ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست رواديد امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست رواديد بطورمعمول 2 تا 4 ماه بطول می انجامد.

فرم درخواست ويزای دانشجویی به زبان آلمانی که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گرديده باشد

گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل 6 ماه از تاريخ درخواست رواديد ) و فتوکپی از تمام صفحات مندرج آن

شناسنامه

تعهد نامه مالی از شخصی در اتريش

يا خود متقاضی در اتريش به نام خود حساب باز کرده است و مبلغ 7000 يورو به حساب خود پول گذاشته و تاييد آن را از بانک می گيرد و به سفارت ارائه می دهد

اصل و فتوکپی از پذيرش دانشگاه در اتريش

اصل و کپی مدارک تحصيلی دبيرستانی و دانشگاهی متقاضی در ايران

گواهی عدم سوء پيشينه

2 قطعه عکس

از شخص تضمین کننده مورد نياز می باشد:

Meldezettel (گواهی محل سکونت)

Mietvertrag oder Grundbuchauszug (اجاره نامه يا کپی سند منزل)

Arbeits- und Gehaltsbestätigung ( گواهی اشتغال به کار و گواهی حقوق)

GOOD LUCK
We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
با سلام خدمت دوستان

من می خواستم بدونم که تو اتریش پزشکی عمومی واسه غیر اروپایی ها

تدریس می شه ؟ اگه می شه زبان انگلیسی هم داره؟

با تشکر از پاسخ شماBig Grin
We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام ایا نیاز به دریافت وقت از سفارت در تهران هست یا نه و اینکه امکان بورس شدن وجود داره یا نه
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
(2010-11-02 ساعت 21:26)hamedrouhi نوشته:  با سلام خدمت دوستان

من می خواستم بدونم که تو اتریش پزشکی عمومی واسه غیر اروپایی ها

تدریس می شه ؟ اگه می شه زبان انگلیسی هم داره؟
آقا سوال من جواب نداشت؟!!
We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
چرا کسی تو این بخش جواب نمیده؟
من از سفارت اتریش برای 1 شنبه وقت گرفتم وقتی هم که داشتم تلفنی صحبت میکردم گفت برای اینکه سریع کارهاتون راه بیفتده باید 400 ساعت زبان المانی بخونین تو خود سفارت و اینکه رزومه خودتون رو کامل کنید بزرگنمایی هم نکنید - برید دانشگاه کارنامه قبولی هم بگیرید بعد بیاید ببینیم چیکار برای شما میتونیم انجام بدیدم و لی در کل کارکنان این سفارت خیلی با ادب - ارام و مهربان هستند نترسید برید وقت بگیرید که دیر می شه مثل من بدبخت می شید
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: alirezanz ، msar
(2010-11-02 ساعت 21:28)mohammad.maleki نوشته:  سلام ایا نیاز به دریافت وقت از سفارت در تهران هست یا نه و اینکه امکان بورس شدن وجود داره یا نه

برای هر کاری در سفارت مسلما باید وقت بگیرین.قبل از تعیین وقت از کامل بودن مدارکتون مطمئن باشین

بورسیه معمولا برای مقاطع بالاتر از لیسانس در اروپا هست.البته بعضی از کشورای اروپائی در همه مقاطع تحصیلات رایگان دارن مثل فنلاند و نروژ

سایتهای زیر اطلاعاتی درباره شرایط بورسیه در برخی از کشورا میده.یه لینک هم مربوط به رشته های دانشگاه های کمبریج هست

http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=admisscholar

http://www.mmu.ac.uk/international/scholarships/

http://infoscholarship.net/university-of-cambridge-scholarships-%E2%80%93-study-in-united-kingdom.html
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ladanlove ، دخت گیلان ، alirezanz ، msar
سلام ممنون از راهنمایت شیما جان حالا ببینم چه جوری میشه امیدوارم یکشنبه مثل هفته پیش یکشنبه تو سفارت سوئد نشه ...
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
(2010-11-03 ساعت 15:28)hamedrouhi نوشته:  
(2010-11-02 ساعت 21:26)hamedrouhi نوشته:  با سلام خدمت دوستان

من می خواستم بدونم که تو اتریش پزشکی عمومی واسه غیر اروپایی ها

تدریس می شه ؟ اگه می شه زبان انگلیسی هم داره؟
آقا سوال من جواب نداشت؟!!

کسی نبود
any body can't guide me
We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: mohammad.maleki ، msar
سلام یه زنگ به این شماره بزن بپرس 88765525 طبق امارهای که من گرفتم فقط برای مقطع دکترا زبان اینگلیسی هم داره برای باقی مقاطع فقط المانی اگه بخوای بری و تصمیمی که گرفتی مثل من جدیه باید 400 ساعت زبان المانی بخونی خود سفارت کلاس گذاشته میتونی بری ثبت نام کنی و تو اتریش پزشکی هم هست ولی عمومیشو نمیدونم
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: hamedrouhi ، alirezanz ، msar
امروز یکشنبه در سفارت اتریش: سلام دوستان من امروز رفتم سفارت اتریش در تهران حدود یک ساعت درباره خودم و اینکه چرا میخوام برم و شرح کرهایی که تا به حال انجام داده بودم صحبت کردیم تازه من یه رزومه بسار کامل با سه زبان فارسی المانی اینگلیسی اماده کرده بودم که تحلویل دادم بعد از کلی صحبت و اینجور چیزا ...
گفت که باید 400 ساعت زبان المانی بخونی که ما تو خود سفارت کلاس میزاریم گفتم باشه خیلی طول بکشه 3 ماه دیگه بعد گفت که الان دیگه دیره برای ترم بعد باید ثبت نام کنی یعنی 1 ماه دیگه گفتم جهنم اینم قبول ما که این همه صبر کردیم 4 ماهم روش بعد در یک عملیات قافل گیر کننده گفت وضعیت شما خیلی خوب و شرایط شما عالیه ولی شما از ترم تابستان میتونید اقدام کنید یعنی باید برای سال تحصیلی در اوایل تابستان اقدام کنید که حالمو گرفت بی خیال اتریش شدم دوستان اگه جایی رو میشناسید که 2 الی 3 ماه ویزا تحصیلی بده جان من بگید

این هم یک روز خوب در سفارت اتریش
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ladanlove ، 2013 ، alirezanz ، msar
تحصیل در اتریش
تحصیل در اتریش

در اتريش حدود 18 دانشگاه و 110 انجمن آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدريس در اين دانشگاه ها آلمانی می باشد.
تحصيل در دانشگاه های اتريش از ترم زمستانی 2001 برای دانشجويان خارجی رايگان نيست و ترمی 727 يوروشهريه تحصيلی دريافت می گردد.
تامين هزينه های تحصيلی بوسيله کار ضمن تحصيل در اتريش امکان پذير نيست گر آنکه دانشگاه با توجه به نمره های بالای دانشجويان خارجی به آنها در خود محيط دانشگاه کار دهد.
چون كشور ايران جزء كشورهاى جهان سوم مي باشد، اين هزينه فقط براي ترم اول پرداخت مي شود و از ترم دوم شهريه دانشگاه تنها ترمي 12 يورو خواهد بود و شهريه ترم اول هم برگردانده مي شود.
اخذ پذيرش برای ادامه تحصيل در دانشگاه های اتريش شرط اعطای ويزا از سوی دولت اتريش است. برای ورود به دانشگاه های اتريش داوطلب بايد دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خود باشد،به عبارت ديگر ديپلم به تنهايی قابل قبول دانشگاه های اتريش نيست.
دانشجويانی می توانند به عنوان دانشجوی رسمی در دانشگاه های اتريش به تحصيل ادامه دهند که مدرک تحصيلی آنها در کشوری که آن را کسب کرده اند و همچنين در اتريش برای ورود به دانشگاه کافی باشد.
دانشجويانی که قبلا در دانشگاه به تحصيل اشتغال داشته اند بايد گواهی صادره از دانشگاه را ارايه دهند و در اين گواهی بايد کليه نمرات منعکس باشد.
مهلت ثبت نام برای ترم تابستانی تا اول فوريه و برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر می باشد يعنی مراکز مربوطه بايد مدارک متقاضی را تا زمانهای نامبرده دريافت کرده باشند که معمولا توصيه می شود که متقاضيان بدليل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند.
هزينه زندگی و تحصيل دراتريش ساليانه 7500 يورو می باشد که اين هزينه به عنوان ساپورت مالی برای اخذ ويزای تحصيلی بايد به حساب متقاضی در اتريش واريز گردد که بعد از اخذ رواديد قابل برداشت می باشد.

نظام آموزشی در اتريش
تحصيلات پيش دانشگاهي
در اتريش کودکان از 5 سالگس وارد دوره يک ساله آمادگی (Vorshule) می شوند، سپس از 6 سالگی آموزش ابتدايی در دبستان ها (Volksschulen) آغاز می شود. مدت دوره ابتدايی 4 سال است و در پايان اين دوره از دانش آموزان امتحان می گيرند. سپس تحصيلات متوسطه عمومی به مدت 4 سال آغاز می شود. در اين دروه توجه زيادی به کارهای عملی می شود و دانش آموزان همراه مبانی نظري، کاربردهای عملی را نيز می آموزند، بنابراين روشهای آموزشی بر اساس آموختن از راه تجربه است. مدارس در کنار دروس اصلی آلماني، رياضيات و زبان خارجي، دروس ديگری را با توجه به امکانات، برنامه ريزی می کنند که شامل علوم و فناوري، زمين شناسي، کامپيوتر، هنر و ورزش است. سپس تعدادی از دانش آموزان وارد مدارس متوسطه (Hauptschule) ، تعدادی وارد کالج های فني- حرفه ای و تعدادی نيز وارد مدارس تخصصی ورزشی و موسيقی می شوند و دوره چهار ساله يا پنج ساله دبيرستان را می گذرانند. دانش آموزان ممتاز در دوره ابتدايی به مدارس Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) راه می يابند و پس از دوره چهار ساله متوسطه عمومي، دوره چهار ساله دبيرستان را نيز در اين مدارس ادامه می دهند.
همه دانش آموزان دبيرستان ها و کالج ها از هر گرايشی در امتحانات نهايی و ورودی به دانشگاه (Reifeprüfung) شرکت می کنند و در صورت قبولي، مدرک (Reifeprüfungszeugins) دريافت می کنند که ديپلم دبيرستان است و دارندگانش دانش آموختگان دبيرستان ها (Maturanten) ناميده می شوند.
دانشجويان خارجی با ديپلم دبيرستان برای ورود به دانشگاه ها بايد يک دوره يک ساله پيش دانشگاهی (Vorstudiumlehrgang) را بگذرانند.

تحصيلات دانشگاهي
مراکز آموزش عالی در کشور اتريش شمامل دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالي، مدارس عالی فنی و کالج های تخصصی دو تا سه ساله است. مراکز آموزش عالی اتريش در زمينه هنر و موسيقی بسيار قوی است و دانشکده موسيقی و آثار هنری و دانشکده هنر کاربردی شهر وين از مراکز قوی هنری اروپا يه شمار می آيند.
شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اتريش داشتن مدرک (Reifeprüfungszeugins) است. دانشکده های هنرهای عالی امتحان ورودی نيز برگزار می کنند. مراکز آموزش عالی در اتريش محدوديتی برای پذيرش دانشجو ندارند.
تحصيلات دانشگاهی شامل دو دوره عمومی (Der erste Studienabschnitt) و تخصصی (Der Zweite Studienabschbitt) است. البته در پايان دوره عمومی امتحانات برگزار می شود ولی مدرکی صادر نمی شود. همه دانشگاه های اتريش دولتی هستند و بودجه آنها را دولت تامين می کند و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه نيست.
در سال 1993 ميلادی مجلس اتريش تاسيس مدارس عالی فني Fachhochschulen (FH) (مشابه نظام آموزشی آلمان) را تصويب کرد. هدف از تاسيس مدارس عالی فني، کوتاه کردن دوره تحصيل و راهيابی سريعتر دانش آموختگان به بازار کار است. از سال 1994 ميلادی تا کنون بيش از 40 مدرسه عالی فنی مجور تاسيس گرفته اند که در رشته های مختلف دوره های 4 ساله برگزار می کنند. تفاوت مدارس عالی فنی با دانشگاه ها در کاربردی و حرفه ای بود تحصيلات است. در پايان دروه ها دانشجوبايد يک دوره شش ماه تا يک ساله را در مراکز گوناگون به کارآموزی بپردازد. شرط ورود به مدارس عالی فني، همان شرط ورود به دانشگاه هاست و در مواردی مدارک حرفه ای نيز مورد توجه قرار می گيرند. زمانی که تعداد متقاضيان بيشتر از گنجايش دانشگاه ها باشد امتحان ورودی برگزار می شود.مدارک لازم جهت اخذ پذيرش تحصيلی:

مدارک زير با توجه به شرايط متقاضيان دسته بندی شده و نيازی نيست که همه متقاضيان کليه مدارک را جهت اخذ پذيرش داشته باشند.ترجمه رسمی مدارک ( با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ) بايد به زبان آلمانی يا انگليسی باشد.

ترجمه مدرک ديپلم و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک فوق ديپلم و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک ليسانس و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک فوق ليسانس و ريز نمرات آن
کپی پاسپورت
کپی شناسنامه
12 قطعه عکس رنگی 4*6
گواهی زبان آلمانی ( در صورت موجود بودن )
کارنامه قبولي در کنکور سراسری

لازم به ذکر است که ترجمه مدارک تحصيلی بايد به تاييد سفارت اتريش برسد که همه روزه از يکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا11:30 اين کار امکان پذير است.مدارک ابتدا بايد به تاييد وزارت امور خارجه برسد تا سفارت اتريش آنها را نيز تاييد نمايد. تاييد مدارک توسط سفارت اتريش رايگان نمی باشد.


مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی:

درخواست رواديد بايد شخصا ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست رواديد امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست رواديد بطورمعمول 2 تا 4 ماه بطول می انجامد.


1. فرم درخواست ويزا که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گرديده باشد + کپی آن

2. گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل 6 ماه از تاريخ درخواست رواديد )

3. شناسنامه

4. گذرنامه و شناسنامه همسر

5. فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه

6. تعهد نامه مالی که يا خود متقاضی در اتريش به نام خود حساب باز کرده است و مبلغ 7000 يورو به حساب خود پول گذاشته و تاييد آن را از بانک می گيردو به سفارت ارائه می دهد و يا آنکه متقاضی دعوت کننده ای در اتريش دارد که بايد مدارک زير از شخص دعوت کننده مورد نياز می باشد:

o Meldezettel ( معرفی نامه )

o Mietvertrag Sad اجاره نامه يا کپی سند منزل )

o Arbeitsvertrag ( قرارداد کار )


7. اصل و فتوکپی از پذيرش و يا تاييد دريافت درخواست پذيرش از يک دانشگاه يا مدرسه عالی( Fachhochschule ) در اتريش

8. مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ايران

9. اصل و کپی مدارک تحصيلی دبيرستانی و دانشگاهی متقاضی در ايران

10. گواهی عدم سوء پيشينه

11. گواهی صحت مزاج ( بر اساس فرم مخصوص سفارت )

12. 2 قطعه عکس

لازم به ذکر است که سفارت اتريش مدارک فوق را فقط در روزهای سه شنبه از ساعت 9 الی 12 می پذيرد و می تواند علاوه بر مدارک فوق الذکر مدارک ديگری را نيز در خواست نمايد.
تلفن بخش ويزای سفارت اتريش 8710180 می باشد.ضمانت نامه مالی چيست؟

در کشور اتريش ضمانت نامه مالی به دو صورت قابل انجام است :

1- خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی
2- تعهد کننده مالی مقيم در اتريش


1. ضمانت نامه مالی توسط خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی:
شخص می تواند از طريق مکاتبه با بانک BACA(Bank Austria Creditanstalt) به نام خود حسابی باز نمايد و مبلغ 7000 يورو به حساب خود از طريق يکی از شعبات ارزی بانک های ايران پول را واريز نمايد و تاييد آن را از بانک BACA بگيرد و به سفارت ارائه نمايد.

به منظور افتتاح حساب لازم است مدارک ذيل به بانک فکس شود:
الف : يک فتوکپی از پاسپورت
ب : آدرس دقيق متقاضی در ايران همراه با تلفن و فکس
ج : درخواست کتبی جهت افتتاح حساب دانشجويي


2. ضمانت نامه مالی توسط شخص تعهد کننده مقيم در اتريش:
شخص تعهد کننده می تواند با مراجعه به شهرداری شهر محل سکونت خود در اتريش و با ارائه کليه مدارک مالی خود اعم از فيش حقوقی و .... شخص متقاضی رواديد تحصيلی در ايران را تا مادامی که در اتريش تحصيل مي نمايد ضمانت کند و اصل تعهد نامه خود را برای متقاضی در ايران ارسال دارد تا بر اساس آن متقاضی رواديد خود را درخواست نمايد.
مدارک زير از شخص دعوت کننده متقاضی در اتريش مورد نياز می باشد:
الف: Meldezettel ( معرفی نامه )
ب Mietvertrag Sad اجاره نامه يا کپی سند منزل )
ج : Arbeitsvertrag ( قرارداد کار )نحوه ارزشيابی مدارک تحصيلي

1. مدارک Diplom که با 2 تا 3 سال تحصيل، صادره از کليه کالج ها با هر گرايشی و همچنين تحصيلات نيمه تمام حداقل با گذراندن دوره عمومی دانشگاه ها(Der erste Studienabschnitt) به شرط داشتی ديپلم دبيرستان "کارداني" ارزشيابی می شود.

2. مدارک Diplom Ingenieur(FH), Magister(FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister که با 3 تا 4 سال تحصيل (طول دوره اسمي) صادره از کليه دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی و مدارس عالی فني، "کارشناسي" ارزشيابی می شود.

3. Diplom Ingenieur, Magister. Art, Magister که با 4 تا 5 سال تحصيل (طول دوره اسمي) صادره از کليه دانشگاه ها، دانشکده های هنرهای عالی و در صورت گذراندن پايان نامه، "کارشناسی ارشد پيوسته" و يا با داشتن مدرک کارشناسی "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می شود.

4. مدارک Doktor به شرط داشتن مدارک بند های 2 و 3 يا کارشناسی ارشد "دکترا" ارزشيابی می شود.

5. هيچ کدام از مدارک دانشگاهی که به صورت خصوصي، مکاتبه اي، ترددی و غير حضوری گرفته شود ارزشيابی نمی شود.دانشگاههای اتريش مورد تاييد وزارت علوم ايران

1. Universität Wien

2. Universität Graz

3. Universität Innsbruck

4. Universität Salzburg

5. Technische Universität Wien

6. Technische Universität Graz

7. Montanuniversität Leoben

8. Universität für Bondenkultur Wien

9. Veterinaermedizinische Universität Wien

10. Wirtschaftsuniversität Wien

11. Universität Linz

12. Universität Klagenfurt

13. Akademie der bildenden Künste Wien

14. Universität für angewandte Kunst Wien

15. Universität Musik und darstellende Kunst Wien

16. Universität Mozarteum Salzburg

17. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

18. Universität für Kunstlerische und industrielle Gestaltung Linz
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: hamed_gh ، حامد ب. ، OverLord ، mtcanada ، 2013 ، دخت گیلان ، alirezanz ، ziba62ka ، msar
(2010-11-06 ساعت 19:29)hamedrouhi نوشته:  
(2010-11-03 ساعت 15:28)hamedrouhi نوشته:  
(2010-11-02 ساعت 21:26)hamedrouhi نوشته:  با سلام خدمت دوستان

من می خواستم بدونم که تو اتریش پزشکی عمومی واسه غیر اروپایی ها

تدریس می شه ؟ اگه می شه زبان انگلیسی هم داره؟
آقا سوال من جواب نداشت؟!!

کسی نبود
any body can't guide me

We Can Change Cool
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
تمامی رشته های که ما این جا داریم هست بجز رشته های اسلامی ولی برای اینکه از وجود رشته خودت تو اتریش اطمینان پیدا کنی با انجمن فرهنگی اتریش در تهران تماس بگیر و اگه قسط رفتن داری زود اقدام کن برای زبان المانی - ولی امروز که من رفته بودم اپلای کنم به من گفتن همه رشته ها هست و با بدترین شرایط مثلا معدل 14 هم میشه پذیرش گرفت!!!!
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: hamedrouhi ، سرباز هخامنشی ، alirezanz ، ziba62ka ، msar
سلام.میخوام بدونم با داشتن مدرک کارشناسی ارشد هنر(تخصص طراحی فرش) میشه از Universität für angewandte Kunst Wien در قسمت textile پذیرش گرفت یا نه؟کسی هست که دانشجوی اونجا باشه؟؟؟

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
سلام دوست عزیز بهتر با pr@uni-ak.ac.at ارتباط برقرار کنی اینجوری بهتره و اینکه لطفا تمامی مراحل گرفت پذیرش رو برای دوستان شرح بده ...
مرسی
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: hamedrouhi ، msar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان