آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

لیست دانشگاهها و کالجهای انگلستان/امارات/استرالیا و سایر کشورها
دوستان ليست دانشگاه هاي استراليا بر اساس رنك دانشگاه ها ليست كردم شايد بدرد خودم و شما بخوره به هر حال

ustralian University Rankings 2010‎

‎2009 THES-QS Top World 200 Ranking Times Higher Education Supplement University Rankings‎

‎UNIVERSITY‎ Aus ‎World‎
Australian ‎National University‎ 1 ‎(17)‎
University ‎of Sydney‎ =2 ‎(=36)‎
University ‎of Melbourne‎ =2 ‎(=36)‎
University ‎of Queensland‎ 4 ‎(41)‎
Monash ‎University‎ 5 ‎(45)‎
UNSW 6 ‎(47)‎
University ‎of Adelaide‎ 7 ‎(81)‎
University ‎of Western Australia‎ 8 ‎(84)‎
Macquarie ‎University‎ 9 ‎(182)‎
RMIT 10 ‎(223)‎
University ‎of Technology Sydney‎ 11 ‎(232)‎
La ‎Trobe University‎ 12 ‎(241)‎
Curtin ‎University of Technology‎ =13 ‎(=244)‎
Queensland ‎University of Technology‎ =13 ‎(=244)‎
University ‎of Wollongong‎ 15 ‎(251)‎
Flinders ‎University‎ 16 ‎(254)‎
University ‎of Newcastle‎ 17 ‎(266)‎
Griffith ‎University‎ 18 ‎(291)‎
University ‎of South Australia‎ 19 ‎(295)‎
University ‎of Tasmania‎ 20 ‎(326)‎
Deakin ‎University‎ =21 ‎(=355)‎
James ‎Cook University‎ =21 ‎(=355)‎

‎THES World Univeristy Rankings 2008‎

‎The Australian National University has pipped Stanford and Michigan, and comfortably beaten the best universities of France, Germany and China, to grab 16th place (holding onto to its 2007 ranking) in this year's Times Higher Education world university rankings.‎

‎Unfortunately the other 6 Australian Universities ranked inside the‎ World’s ‎Top 100 lost ground on their ranking from last year.‎
2008 ‎THES-QS Top World 200 Ranking Times Higher Education Supplement University Rankings‎

‎UNIVERSITY‎ 2008 ‎(2007)‎
ANU 16 ‎(16)‎
Uni ‎of Sydney‎ 37 ‎(31)‎
Uni ‎of Melbourne‎ 38 ‎(27)‎
UQ 43 ‎(33)‎
UNSW 45 ‎(44)‎
Monash U 47 ‎(43)‎
UWA 83 ‎(64)‎
Uni ‎of Adelaide‎ 106 ‎(62)‎
Macquarie U ‎182‎ (168)
‎RMIT‎ 206 ‎(200)‎
Uni ‎of Wollongong‎ 207 ‎(199)‎
QUT ‎212‎ (195)

‎NEW: Discuss the Australian University Rankings at the StudyConnect.com Forums‎


‎2008 SHJT Academic Ranking of World universities - Australian universities ranking:‎

‎University‎ Aus ‎Rank‎ (World ‎Rank)‎
ANU 1 ‎(59)‎
Uni ‎of Melbourne‎ 2 ‎(73)‎
Uni ‎of Sydney‎ 3 ‎(97)‎
UQ 4 ‎(101-151)‎
UWA 5 ‎(101-151)‎
UNSW 6 ‎(152-200)‎
Macquarie U 7 ‎(201-302)‎
MONASH 8 ‎(201-302)‎
Uni ‎of Adelaide‎ 9 ‎(201-302)‎
Flinders ‎Uni‎ 10 ‎(303-401)‎
James ‎Cook University‎ 11 ‎(303-401)‎
Uni.Newcastle 12 ‎(303-401)‎
Uni.Tasmania 13 ‎(303-401)‎
Uni.Wollongong 14 ‎(303-401)‎

‎NEW: Discuss the Australian University Rankings at the StudyConnect.com Forums‎


‎Australian University Rankings 2007.‎


‎2007 THES-QS Top World 200 Ranking Times Higher Education Supplement University Rankings‎

‎University‎ Aus ‎Rank‎ (World ‎Rank)‎
ANU 1 ‎(16)‎
Uni ‎of Melbourne‎ 2 ‎(27)‎
Uni ‎of Sydney‎ 3 ‎(31)‎
UQ 4 ‎(33)‎
Monash U 5 ‎(43)‎
UNSW 6 ‎(44)‎
Uni ‎of Adelaide‎ 7 ‎(62)‎
UWA 8 ‎(64)‎
Macquarie U 9 ‎(168)‎
QUT 10 ‎(195)‎
Uni ‎of Wollongong‎ 11 ‎(199)‎
RMIT 12 ‎(200)‎


‎2007 Australian University Rankings from the Melbourne Institute‎

‎University‎ Index
‎Australian National University‎ 100
‎University of Melbourne‎ 95
‎University of Sydney‎ 93
‎University of Queensland‎ 84
‎University of New South Wales‎ 81
‎Monash University‎ 75
‎University of Western Australia‎ 68
‎University of Adelaide‎ 63
‎Macquarie University‎ 56
‎Queensland University of Technology‎ 53
‎University of Wollongong‎ 52
‎La Trobe University‎ 52
‎University of Newcastle‎ 51
‎University of Tasmania‎ 50
‎Griffith University‎ 50
‎University of Technology,Sydney‎ 49
‎Curtin University of Technology‎ 48
‎Flinders University‎ 48
‎Murdoch University‎ 47
‎RMIT University‎ 46
‎University of South Australia‎ 46
‎Deakin University‎ 45
‎University of New England‎ 45
‎University of Western Sydney‎ 44
‎James Cook University‎ 44
‎Swinburne University of Technology‎ 43
‎Southern Cross University‎ 41
‎University of Canberra‎ 41
‎Victoria University‎ 41
‎Australian Catholic University‎ 40
‎Charles Sturt University‎ 40
‎University of Southern Queensland‎ 38
‎University of Ballarat‎ 38
‎University of the Sunshine Coast‎ 38
‎Edith Cowan University‎ 37
‎Charles Darwin University‎ 30
‎Central Queensland University‎ 30


‎2006 Australian University Rankings in the Shanghai Jiao Tong University World Rankings‎
Shanghai ‎Jiao Tong University's Institute of Higher Education has developed a reputation for ranking the world universities. The 2006 rankings feature a number of Australian universitites within the top 500 as follows:‎

‎National Rank‎ ‎University‎ ‎Regional Rank‎
(Asia ‎Pacific)‎ ‎World Rank‎
1 ‎Australian National University‎ 3 54
2 ‎University of Melbourne‎ 7 78
‎3-5‎ ‎University of Queensland‎ ‎10-19‎ ‎102-150‎
3-5 ‎University of Sydney‎ ‎10-19‎ ‎102-150‎
3-5 ‎University of Western Australia‎ ‎10-19‎ ‎102-150‎
6 ‎University of New South Wales‎ ‎20-24‎ ‎151-200‎
7-9 ‎Macquarie University‎ ‎25-40‎ ‎201-300‎
7-9 ‎Monash University‎ ‎25-40‎ ‎201-300‎
7-9 ‎University of Adelaide‎ ‎25-40‎ ‎201-300‎
10-11 ‎University of Newcastle (Australia)‎ ‎41-63‎ ‎301-400‎
12-16 ‎Flinders University‎ ‎64-92‎ ‎401-500‎
12-16 ‎James Cook University‎ ‎64-92‎ ‎401-500‎
12-16 ‎Murdoch University‎ ‎64-92‎ ‎401-500‎
12-16 ‎University of New England (Australia)‎ ‎64-92‎ ‎401-500‎
12-16 ‎University of Tasmania‎ ‎64-92‎ ‎401-500‎

‎2006 Australian University Rankings‎

‎This table shows the 2006 rankings of Australian universities based on a comparative analysis of a number of general elements relating to university performance. This does not measure or compare the individual learning areas within the university.‎


‎University‎ Index
‎Australian National University‎ 100
‎University of Melbourne‎ 100
‎University of Sydney‎ 93
‎University of Queensland‎ 90
‎University of New South Wales‎ 88
‎Monash University‎ 86
‎University of Western Australia‎ 80
‎University of Adelaide‎ 76
‎Flinders University of South Australia‎ 72
‎Macquarie University‎ 65
‎University of Tasmania‎ 64
‎Murdoch University‎ 60
‎University of Newcastle‎ 57
‎University of Wollongong‎ 57
‎Curtin University of Technology‎ 55
‎Griffith University‎ 54
‎RMIT University‎ 53
‎University of New England‎ 52
‎Deakin University‎ 49
‎Queensland University of Technology‎ 49
‎James Cook University‎ 48
‎University of Technology,Sydney‎ 47
‎University of South Australia‎ 46
‎University of Canberra‎ 44
‎La Trobe University‎ 43
‎Southern Cross University‎ 41
‎Swinburne University of Technology‎ 41
‎University of Western Sydney‎ 41
‎Victoria University‎ 41
‎Charles Darwin University‎ 40
‎Edith Cowan University‎ 40
‎Central Queensland University‎ 39
‎Charles Sturt University‎ 39
‎University of Ballarat‎ 37
‎Australian Catholic University‎ 36
‎University of Southern Queensland‎ 35
‎University of the Sunshine Coast‎ 32
‎University of Notre Dame, Australia‎ 29

‎Australian School and Discipline Rankings‎

‎Click here for the latest school and discpline rankings:‎

‎Australian Law School Rankings‎
Australian ‎Engineering School Rankings‎
Australian ‎Business School Rankings‎

‎2005 Melbourne Institute International Standing of Australian Universities‎

‎This table shows the 2005 standardised rankings from the quantitative survey conducted by the Melbourne Institute into the international standing of Australian universities. The Institute examined a number of variables to determine this standardised ranking, including the international standing of staff, graduate programs, undergrad intake, undergrad programs, resources, and the views of Deans and CEOs.‎

‎Note: The Melbourne Institute is operated by the University of Melbourne‎

‎University‎ Index
‎Australian National University‎ 100
‎University of Melbourne‎ 100
‎University of Sydney‎ 93
‎University of Queensland‎ 87
‎University of New South Wales‎ 84
‎University of Western Australia‎ 77
‎Monash University‎ 75
‎University of Adelaide‎ 70
‎Flinders University of South Australia‎ 55
‎Macquarie University‎ 55
‎University of Tasmania‎ 54
‎Murdoch University‎ 53
‎University of Newcastle‎ 53
‎University of Wollongong‎ 53
‎Curtin University of Technology‎ 50
‎Griffith University‎ 50
‎University of New England‎ 50
‎La Trobe University‎ 50
‎Deakin University‎ 49
‎James Cook University‎ 49
‎Queensland University of Technology‎ 49
‎University of Technology,Sydney‎ 47
‎University of South Australia‎ 46
‎RMIT University‎ 44
‎University of Canberra‎ 44
‎Southern Cross University‎ 41
‎Swinburne University of Technology‎ 41
‎University of Western Sydney‎ 41
‎Victoria University‎ 41
‎Charles Darwin University‎ 40
‎Edith Cowan University‎ 40
‎Central Queensland University‎ 39
‎Charles Sturt University‎ 39
‎University of Southern Queensland‎ 38
‎University of Ballarat‎ 37
‎Australian Catholic University‎ 36
‎University of the Sunshine Coast‎ 32
‎University of Notre Dame, Australia‎ 29


‎University of Melbourne ranked number 19 in the world 2005‎
Times ‎Higher Education Rankings‎

‎The Times Higher Education Supplement world university Top 20. Last year's rankings are in brackets.‎

‎1 (1) Harvard University US‎
2 ‎(3) Massachusetts Institute of Technology US‎
3 ‎(6) Cambridge University UK‎
4 ‎(5) Oxford University UK‎
5 ‎(7) Stanford University US‎
6 ‎(2) University of California, Berkeley US‎
7 ‎(8) Yale University US‎
8 ‎(4) California Institute of Technology US‎
9 ‎(9) Princeton University US‎
10 ‎(27) Ecole Polytechnique France‎
11- ‎(52) Duke University US‎
11- ‎(11) London School of Economics UK‎
13 ‎(14) Imperial College London UK‎
14 ‎(23) Cornell University US‎
15 ‎(17) Beijing University China‎
16 ‎(12) Tokyo University Japan‎
17- ‎(20) University ofCalifornia, San Francisco US‎
17- ‎(13) University of Chicago US‎
19 ‎(22) Melbourne University Australia‎
20 ‎(19) Columbia University US‎

‎Source: Times Higher Education Supplement‎‎Teaching Performance Rankings August 2005‎

‎This table shows the teaching standards published in the Australian newspaper. An explanation of the scaling method follows the table:‎

‎University‎ Score
‎1 - University of Wollongong‎ 34.24
‎2 - Australian Maritime College‎ 30.79
‎3 - University of Melbourne‎ 29.93
‎4 - Swinburne University of Technology‎ 29.33
‎5 - University of Queensland‎ 28.73
‎6 - Australian National University‎ 26.95
‎7 - University of New England‎ 25.56
‎8 - University of Canberra‎ 24.25
‎9 - University of Ballarat‎ 24.08
‎10 - University of Sydney‎ 23.93
‎11 - Murdoch University‎ 23.49
‎12 - University of Western Australia‎ 23.42
‎13 - Australian Catholic University‎ 22.73
‎14 - Monash University‎ 22.16
‎15 - La Trobe University‎ 21.18
‎16 - Macquarie University‎ 19.96
‎17 - Charles Sturt University‎ 19.44
‎18 - University of Technology,Sydney‎ 18.72
‎19 - Victoria University‎ 18.65
‎20 - University of the Sunshine Coast‎ 18.44
‎21 - Deakin University‎ 18.35
‎22 - Griffith University‎ 18.25
‎23 - Edith Cowan University‎ 17.91
‎24 - Curtin University of Technology‎ 17.45
‎25 - University of Newcastle‎ 16.31
‎26 - Flinders University‎ 16.02
‎27 - University of Southern Queensland‎ 15.39
‎28 - Southern Cross University‎ 14.83
‎29 - RMIT‎ 14.49
‎30 - James Cook University‎ 14.17
‎31 - Queensland University of Technology‎ 13.67
‎32 - University of New South Wales‎ 13.56
‎33 - University of Western Sydney‎ 12.85
‎34 - University of Tasmania‎ 12.00
‎35 - Central Queensland University‎ 11.49
‎36 - University of Adelaide‎ 10.54
‎37 - University of South Australia‎ 10.11
‎38 - Charles Darwin University‎ 9.05

‎The scaling method used in preparing this league table has five components:‎
1) ‎CEQ (Course experience questionnaire) generic skills: 17.91% weighting‎
2) ‎CEQ good teaching: 18.5%‎
3) ‎CEQ overall satisfaction: 18.9%‎
4) ‎Students in full-time employment after they graduate: 11.48%‎
5) ‎Those that go on to full-time study: 10.29%‎
6) ‎Drop-out or attrition rates: 10.65%‎
7) ‎Student progress or pass rates: 12.26%‎‎2004 Times Higher Education Supplement Australian Rankings‎


‎This list shows the international ranking of Australian universities that have been included in the top 100 universities as determined by the Times Higher Education Supplement‎

‎* 16 Australian National University‎
‎* 22 University of Melbourne‎
‎* 33 Monash University‎
‎* 36 University of New South Wales‎
‎* 40 University of Sydney‎
‎* 49 University of Queensland‎


‎2004 Melbourne Institute International Standing of Australian Universities‎

‎This table shows the standardised rankings from the quantitative survey conducted by the Melbourne Institute into the international standing of Australian universities. The Institute examined a number of variables to determine this standardised ranking, including the international standing of staff, graduate programs, undergrad intake, undergrad programs, resources, and the views of Deans and CEOs.‎

‎Note: The Melbourne Institute is operated by the University of Melbourne‎

‎University‎ Index
‎Australian National University‎ 100
‎University of Melbourne‎ 100
‎University of Sydney‎ 95
‎University of Queensland‎ 87
‎University of New South Wales‎ 85
‎Monash University‎ 76
‎University of Western Australia‎ 76
‎University of Adelaide‎ 70
‎Flinders University of South Australia‎ 56
‎Macquarie University‎ 54
‎University of Tasmania‎ 53
‎University of Newcastle‎ 52
‎Murdoch University‎ 51
‎La Trobe University‎ 51
‎University of Wollongong‎ 50
‎Curtin University of Technology‎ 49
‎Griffith University‎ 49
‎Queensland University of Technology‎ 49
‎Deakin University‎ 47
‎University of New England‎ 47
‎University of Technology,Sydney‎ 47
‎James Cook University‎ 46
‎Swinburne University of Technology‎ 46
‎University of South Australia‎ 44
‎RMIT University‎ 43
‎University of Canberra‎ 42
‎Charles Darwin University‎ 41
‎Edith Cowan University‎ 41
‎Victoria University‎ 41
‎Charles Sturt University‎ 39
‎Southern Cross University‎ 39
‎University of Western Sydney‎ 39
‎University of Ballarat‎ 38
‎Australian Catholic University‎ 37
‎Central Queensland University‎ 37
‎University of Southern Queensland‎ 36
‎University of Notre Dame, Australia‎ 32
‎University of the Sunshine Coast‎ 32


‎Any prospective student should be aware that the ratings of Australian universities might produce a list of what is regarded as Australian top universities, but this does not mean that these universities have what the student requires over all areas of study. Many of the Australian universities have reputations in various areas that are far better than the reputations that the ranked or elite level universities have for those particular areas. Two examples would be RMIT University's architecture studies and La Trobe University's nursing studies. There are also many other examples in areas such as computing, international studies, public relations, and business. The prospective student must therefore think carefully about how any university offers exactly what the student wants instead of just relying on an Australian university ranking system alone.‎

‎There is no official ranking of Australian universities as exists in some other countries. All universities used to be grouped in terms of quality but that practice was stopped because the government believed it placed limitations on the lower ranking and benefited the top ranking Australian universities, The Department of Education, Science and Training DEST teaching performance rankings Australia are not really a ranking of the universities as they relate to the experience of the students. The Australian university rankings that do exist are therefore based on independent evaluations that use different critera and approach the task from different perspectives. One of the first to undertake a rating was Asiaweek, although the best Australian universities were included with the Asian rankings in the survey they conducted.‎
Asiaweek's ‎Australian top ranking universities‎

‎Asiaweek magazine spent three years compiling the first and only regional listing of Asia's best universities, They claim that they have become an authority on the subject. Asiaweek maintains an extensive databank on everything from faculty qualifications to research output to student-per-teacher ratios to data on Internet access of 114 leading multi-disciplinary institutions and science and technology schools across Asia. Unfortunately for the credibility of Asiaweek's ranking system there have been some major Asian universities withdraw from the survery. Most notable of these is the withdrawal of the prestigious University of Tokyo. Along with this many of the Chinese universities have decided not to particpate.‎

‎All of the Australian universities took part in the survey so it is still possible to get an idea about what Asiaweek thought about the top Australian universities. The only problem with the withdrawal of so many top profile Asian insitutions from the survey is that the position on the list is not necessarily correct. However, the position of each institution relative to other Australian universities can still show what Asiaweek thought of the Australian rankings.‎
Asiaweek's ‎ranking of Australian universities‎

‎The original Asiaweek 1999 survey included a number of Australian universities. These are presented in the order that they appear in the Asianweek top 100 (with original Asiaweek Asian ranking position indicated).‎

‎* 8 University of New South Wales‎
‎* 10 University of Melbourne‎
‎* 13 Australian National University‎
‎* 15 University of Sydney‎
‎* 19 University of Queensland‎
‎* 25 University of Western Australia‎
‎* 34 University of Adelaide‎
‎* 46 Monash University‎
‎* 51 Macquarie University‎
‎* 59 University of Wollongong‎

‎In 2000 Asiaweek grouped the universities into two distinct categories and then rated them relative to other universities in that category. The distinction between 'Multi-Disciplinary' and 'Science and Technology' does not seem so relevant in the modern higher education sector. Analysing the Australian rankings shows that the classification seems to have been based on historical factors as they are mainly the old institutes of technology. Although these do lead the way in a number of areas of science and technology, they also have a very strong presence in a number of non-science and technology areas such as business. The rankings are presented for your examination but they should be viewed with a critical mind.‎

‎Multi-Disciplinary‎


‎Science and Technology‎

‎Asian Ranking‎
‎Name‎

‎Asian Ranking‎
‎Name‎
8 ‎Australian National University‎ 22 ‎Curtin University of Technology‎
9 ‎University of Melbourne‎ 25 ‎Queensland University of Technology‎
10 ‎University of New South Wales‎ 26 ‎University of Technology‎
13 ‎University of Sydney‎ 28 ‎RMIT University‎
23 ‎University of Western Australia‎ 38 ‎University of South Australia‎
25 ‎University of Queensland‎
26 ‎University of Adelaide‎
30 ‎Monash University‎
45 ‎University of Wollongong‎
56 ‎Maquarie University‎
‎Australian top universities‎
Another ‎way of looking at the Australian university ratings is to examine some of the groupings that have formed since the removal of the government controlled grouping system. The most important of these is the 'Group of Eight' which consists of all the previous 'Group 1' Universities (the highest ranking) along with a couple of others that have improved their performance and quality over recent years. The group of eight is regarded as the group of top Australian universities and each of these universities is able to attract resources, students and personnel because of this reputation. The group of eight consists of (not in ranking order):‎

‎* The University of Adelaide‎
‎* The Australian National University‎
‎* The University of Melbourne‎
‎* Monash University‎
‎* The University of New South Wales‎
‎* The University of Queensland‎
‎* The University of Sydney‎
‎* The University of Western Australia‎‎Australian MBA Rankings‎


‎Financial Times MBA World Top 100 2000‎

‎Two Australian entrants on the Financial Times MBA 2000 world rankings were:‎

‎Melbourne Business School (University of Melbourne) - 57‎
Australian ‎Graduate School of Management - 65‎

‎Financial Times MBA World Top 100 2003‎

‎These same two entrants were on the Financial Times MBA 2003 world rankings:‎

‎Melbourne Business School (University of Melbourne) - 64 (3 year average 67)‎
Australian ‎Graduate School of Management - 69 (3 year average 55)‎

‎The selection criteria for this ranking comprised three broad dimensions: purchasing power in the marketplace, diversity of experience, and research qualities. The Financial Times rankings are regarded as the most comprehensive head-to-head comparison among business schools worldwide.‎

‎Financial Times MBA World Top 100 2004‎

‎QUT's Brisbane Graduate School of Business is a new entrant in the Financial Times Top 100 for 2004:‎

‎Australian Graduate School of Management - 53 (3 year average 63)‎
Melbourne ‎Business School (University of Melbourne) - 72 (3 year average 73)‎
Brisbane ‎Graduate School of Management QUT - 82‎

‎Asiaweek Asia's best MBA schools 2000‎

‎IMPORTANT NOTE: The following schools did not participate in this survey:‎

‎Australia Asia Management Centre (The Australian National University)‎
Australian ‎Graduate School of Management AGSM (University of New South Wales and University of Sydney)‎

‎W O R L D C L A S S‎

‎BEST IN REPUTATION‎

‎No Australian winner‎

‎BEST FULL-TIME MBA IN ASIA‎

‎Melbourne Business School No:1 of 3‎

‎BEST PART-TIME MBA IN ASIA‎
Melbourne ‎Business School No: 1 of 3‎

‎BEST EXECUTIVE MBA IN ASIA‎
No ‎Australian winner‎

‎BEST DISTANCE MBA IN ASIA‎
Curtin ‎University of Technology No: 2 of 3‎
Brisbane ‎Graduate School of Business No: 3 of 3.‎

‎Asia's Best MBA Schools By Reputation‎
======================================
‎Asian Rating‎

‎* 4 Melbourne Business School‎
‎* 15 Macquarie Graduate School of Management‎
‎* 16 Monash Mount Eliza Business School‎
‎* 26 School of Management (RMIT University)‎
‎* 27 Graduate School of Business (University of Technology Sydney)‎
‎* 30 Brisbane Graduate School of Business (Queensland University of Technology, Australia)‎
‎* 31 Graduate School of Management (University of Adelaide)‎
‎* 33 Graduate School of Business (Curtin University of Technology)‎
‎* 40 International Graduate School of Management (University of South‎
‎* Australia)‎

‎Economist Intelligence Unit World MBA 2002 Rankings‎

‎Five Australian MBA schools appear on the Economist 2002 rankings‎

‎School Rank (out of 100)‎
42 ‎Macquarie Graduate School of Management‎
70 ‎Australian Graduate School of Management‎
75 ‎Mt Eliza Business School‎
89 ‎Melbourne Business School University of Melbourne‎
91 ‎Monash University Graduate School of Business‎

‎NEW: Discuss the Australian University Rankings at the StudyConnect.com Forums


اينم لينكش
‎http://www.australian-universities.com/rankings‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: pooryaqazvineh ، arireectuse ، NodetordIdove
1 University of Cambridge‎
2 ‎University of Oxford‎
3 ‎Imperial College London‎
4 ‎University College London‎
5 ‎The University of Manchester‎
6 ‎The University of Edinburgh‎
7 ‎University of Leeds‎
8 ‎The University of Nottingham‎
9 ‎The London School of Economics and Political Science‎
10 ‎The University of York‎
11 ‎The University of Warwick‎
12 ‎University of Southampton‎
13 ‎University of Liverpool‎
14 ‎University of Glasgow‎
15 ‎Cardiff University‎
16 ‎University of St Andrews‎
17 ‎Durham University‎
18 ‎King's College London‎
19 ‎Newcastle University‎
20 ‎University of Bath‎
21 ‎University of Birmingham‎
22 ‎University of Kent‎
23 ‎Lancaster University‎
24 ‎University of Leicester‎
25 ‎University of Bristol‎
26 ‎University of Strathclyde‎
27 ‎London Metropolitan University‎
28 ‎University of Surrey‎
29 ‎Aberystwyth University‎
30 ‎Queen Mary, University of London‎
31 ‎Queen's University Belfast‎
32 ‎London Business School‎
33 ‎De Montfort University‎
34 ‎Royal Holloway, University of London‎
35 ‎University of the West of England‎
36 ‎Oxford Brookes University‎
37 ‎Cranfield University‎
38 ‎Bangor University‎
39 ‎Coventry University‎
40 ‎University of London‎
41 ‎University of Ulster‎
42 ‎University of Abertay Dundee‎
43 ‎University of Essex‎
44 ‎University of Aberdeen‎
45 ‎City University London‎
46 ‎University of Sussex‎
47 ‎Brunel University‎
48 ‎University of Portsmouth‎
49 ‎Kingston University‎
50 ‎Heriot-Watt University‎
51 ‎Loughborough University‎
52 ‎University of Greenwich‎
53 ‎University of East Anglia‎
54 ‎Manchester Metropolitan University‎
55 ‎University of Dundee‎
56 ‎University of Salford‎
57 ‎University of Hertfordshire‎
58 ‎University of Reading‎
59 ‎University of Exeter‎
60 ‎Birkbeck, University of London‎
61 ‎Sheffield Hallam University‎
62 ‎The Courtauld Institute of Art, University of London‎
63 ‎Middlesex University‎
64 ‎University of East London‎
65 ‎University of Plymouth‎
66 ‎Keele University‎
67 ‎University of Brighton‎
68 ‎Nottingham Trent University‎
69 ‎Liverpool John Moores University‎
70 ‎Swansea University‎
71 ‎University of Central Lancashire‎
72 ‎University of Wolverhampton‎
73 ‎University of Westminster‎
74 ‎School of Oriental and African Studies, University of London‎
75 ‎Bournemouth University‎
76 ‎University for the Creative Arts‎
77 ‎Anglia Ruskin University‎
78 ‎The University of Sheffield‎
79 ‎The Robert Gordon University‎
80 ‎University of Glamorgan‎
81 ‎University of Derby‎
82 ‎Birmingham City University‎
83 ‎London South Bank University‎
84 ‎Staffordshire University‎
85 ‎University of Sunderland‎
86 ‎University of Huddersfield‎
87 ‎Northumbria University‎
88 ‎University of Stirling‎
89 ‎Edinburgh Napier University‎
90 ‎Aston University‎
91 ‎Royal College of Art‎
92 ‎Roehampton University‎
93 ‎University of Teesside‎
94 ‎Canterbury Christ Church University‎
96 ‎Institute of Education, University of London‎
97 ‎Leeds Metropolitan University‎
98 ‎Thames Valley University‎
100 ‎University of Bedfordshire‎
102 ‎University of Bradford‎
103 ‎University of Wales Institute, Cardiff‎
105 ‎The University of Northampton‎
107 ‎University of the West of Scotland‎
108 ‎Glasgow School of Art‎
109 ‎Liverpool Hope University‎
110 ‎University of Bolton‎
111 ‎School of Advanced Study, University of London‎
112 ‎Royal Veterinary College University of London‎
113 ‎Royal College of Music‎
114 ‎Royal Scottish Academy of Music and Drama‎
115 ‎University of Worcester‎
116 ‎University of the Arts London‎
117 ‎The University of Hull‎
118 ‎Goldsmiths, University of London‎
119 ‎University of Lincoln‎
120 ‎University of Gloucestershire‎
121 ‎Edge Hill University‎
122 ‎The University of Buckingham‎
123 ‎Bath Spa University‎
124 ‎University of Wales, Lampeter‎
125 ‎Edinburgh College of Art‎
126 ‎Glasgow Caledonian University‎
127 ‎St George's, University of London‎
128 ‎Prifysgol Cymru University of Wales‎
129 ‎University of Cumbria‎
130 ‎Queen Margaret University‎
131 ‎Royal Academy of Music, University of London‎
132 ‎University of Wales, Newport‎
133 ‎York St John University‎
134 ‎Buckinghamshire New University‎
135 ‎Scottish Agricultural College‎
136 ‎European School of Economics‎
137 ‎Glyndwr University‎
138 ‎Richmond, The American International University in London‎
139 ‎Swansea Metropolitan University‎
140 ‎American InterContinental University‎
141 ‎Central School of Speech and Drama‎
142 ‎The School of Pharmacy, University of London‎
143 ‎University College Birmingham‎
144 ‎The Arts University College at Bournemouth‎
145 ‎Harper Adams University College‎
146 ‎Bishop Grosseteste University College‎
147 ‎Trinity University College‎
148 ‎Heythrop College, University of London‎
149 ‎Royal Agricultural College‎
150 ‎University of Chichester‎

اينم ليكش
‎http://www.4icu.org/gb
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: pooryaqazvineh
1 University of Toronto‎
2 ‎The University of British Columbia‎
3 ‎Simon Fraser University‎
4 ‎York University‎
5 ‎McGill University‎
6 ‎University of Calgary‎
7 ‎University of Alberta‎
8 ‎University of Waterloo‎
9 Université ‎Laval‎
10 ‎University of Ottawa‎
11 ‎Carleton University‎
12 Université de Montréal
‎13 University of Manitoba‎
14 ‎McMaster University‎
15 ‎The University of Western Ontario‎
16 ‎University of Guelph‎
17 ‎Queen's University‎
18 ‎University of Victoria‎
19 Université du Québec à Montréal
20 Université ‎de Sherbrooke‎
21 ‎University of Saskatchewan‎
22 ‎Ryerson University‎
23 ‎Concordia University‎
24 ‎Memorial University of Newfoundland‎
25 ‎Dalhousie University‎
26 ‎Trinity Western University‎
27 ‎HEC‎ Montréal
‎28 Brock University‎
29 ‎British Columbia Institute of Technology‎
30 ‎Wilfrid Laurier University‎
31 ‎University of Regina‎
32 ‎University of New Brunswick‎
33 ‎University of Windsor‎
34 ‎University of Winnipeg‎
35 École ‎Polytechnique de‎ Montréal
36 Université du Québec
37 Université du Québec à ‎Rimouski‎
38 ‎Trent University‎
39 ‎University of Lethbridge‎
40 ‎University of Prince Edward Island‎
41 Université du Québec à Trois-Rivières
42 Université ‎de Moncton‎
43 École ‎de Technologie‎ Supérieure
‎44 Thompson Rivers University‎
45 ‎Mount Allison University‎
46 Université du Québec à ‎Chicoutimi‎
47 ‎Saint Francis Xavier University‎
48 ‎Royal Roads University‎
49 ‎Nipissing University‎
50 ‎Saint Mary's University‎
51 ‎Laurentian University‎
52 ‎Bishop's University‎
53 ‎Lakehead University‎
54 ‎SAIT Polytechnic‎
55 ‎University of Northern British Columbia‎
56 ‎University of the Fraser Valley‎
57 ‎Emily Carr University of Art and Design‎
58 Université du Québec ‎en Outaouais‎
59 ‎Mount Saint Vincent University‎
60 ‎Royal Military College of Canada‎
61 École ‎Nationale d'Administration Publique‎
62 ‎Vancouver Island University‎
63 ‎Northern Alberta Institute of Technology‎
64 ‎Kwantlen Polytechnic University‎
65 ‎College of the North Atlantic‎
66 ‎Grant MacEwan University‎
67 ‎Capilano University‎
68 ‎University of Ontario Institute of Technology‎
69 ‎Brandon University‎
70 ‎Mount Royal University‎
71 ‎Ontario College of Art & Design‎
72 ‎Cape Breton University‎
73 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
74 Université ‎Sainte-Anne‎
75 ‎Concordia University College of Alberta‎
76 Collège ‎Universitaire de Saint-Boniface‎
77 ‎University of King's College‎
78 ‎Redeemer University College‎
79 ‎First Nations University of Canada‎
80 ‎Sir Wilfred Grenfell College‎
81 ‎Aurora College‎
82 ‎Luther College‎
83 ‎St. Thomas More College‎
84 ‎Acadia University‎
85 ‎St. Thomas University‎
86 ‎The King's University College‎
87 ‎Canadian Mennonite University‎
88 ‎Nova Scotia Agricultural College‎
89 ‎Canadian University College‎
90 ‎Ambrose University College‎
91 ‎NSCAD University‎
92 ‎Yorkville University‎
93 ‎St. Mary's University College‎
94 ‎Crandall University‎
95 Collège ‎Universitaire Dominicain‎
96 ‎St. Stephen's University‎
97 ‎Nicola Valley Institute of Technology‎
98 ‎Campion College at the University of Regina‎
99 ‎Bethany Bible College‎
اينم لينكش
‎http://www.4icu.org/ca‎

بريد ببينيد از كدام دانشگاه مي توانيد پذيرش بگيريد موفق باشيد
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: pooryaqazvineh ، arireectuse ، NodetordIdove
1 United Arab Emirates University‎
2 ‎Zayed University‎
3 ‎Higher Colleges of Technology‎
4 ‎American University of Sharjah‎
5 ‎University of Sharjah‎
6 ‎Ajman University of Science & Technology‎
7 ‎University of Wollongong in Dubai‎
8 ‎American University in Dubai‎
9 ‎Abu Dhabi University‎
10 ‎The British University in Dubai‎
11 ‎Al Ghurair University‎
12 ‎Alhosn University‎
13 ‎University of Dubai‎
14 ‎Khalifa University of Science, Technology and Research‎
15 ‎Gulf Medical University


اينم ليكش
‎http://www.4icu.org/ae‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: pooryaqazvineh ، arireectuse ، NodetordIdove
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان