آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

آنالیز آماری ویزاهای مهاجرتی خانوادگی
برای بررسی ویزاهای مهاجرتی خانوادگی از منابع زیر استفاده شده است:
‎http://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-914.html‎
http://mohajersara.com/showthread.php?tid=2914
آمار و ارقام هم در اینجا منتشر شده است:
‎http://travel.state.gov/visa/statistics/ivstats/ivstats_4581.html‎
http://www.travel.state.gov/pdf/FY07_AppB.pdf
‎http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2007/ois_2007_yearbook.pdf‎

طبق ماده ‎201 ©‎ قانون مهاجرت آمریکا تعداد ویزاهای خانوادگی برای هر سال مالی به روش زیر محاسبه می شود:
‎480000‎
منهای تعداد ویزاهایی که برای اعضای درجه اول خانواده (مثل فرزند زیر 21 سال - همسر - پدر و مادر یک سیتی زن) در سال مالی قبل صادر شده است.
منهای تعداد ویزاهای که در سال مالی قبل برای کسانی که به نحوی مورد عفو قرار گرفته اند صادر شده است.
بعلاوه تعداد ویزاهای کاری که در سال قبل مورد استفاده قرار نگرفته اند.
اما اگر بعد از اعمال منها و بعلاوه تعداد ویزاها ی خانوادگی به عددی کمتر از ‎226000‎ برسیم تعداد ویزاهای خانوادگی برای آن سال ‎226000‎ عدد در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین حداکثر ویزاهای مهاجرتی خانوادگی بالقوه می تواند ‎480000‎ عدد باشد ولی نمی تواند از عدد ‎226000‎ کمتر شود.

قبل از اینکه مثال بزنم لازم است عبارت "اعضای درجه اول خانواده" ‎(immediate relatives)‎ را مجدداً بررسی کنیم و دامنه ی آنرا کمی وسیعتر کنیم.
طبق تعریف ماده ‎201‎ اعضای درجه اول خانواده شامل موارد زیر است:
1- فرزندان مجرد زیر 21 سال و همسر و والدین یک سیتی زن
2- همسر یک سیتی زن فوت شده به شرطی که مجددا ازدواج نکرده باشد
3- کسی که قصد همراهی و ملحق شدن به والدین خود را دارد به شرطی که والدین به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" یک سیتی زن موفق به گرفتن گرین کارت شده باشند. به عنوان مثال اگر یک سیتی زن برای پدر و مادر و برادر خود تقاضای گرین کارت کند بعد از اینکه پدر مادر گرین کارت گرفتند برادر از این طریق می تواند به خانواده ملحق شود.
4- اگر کسی که گرین کارت دارد در یک سفر موقت خارجی بچه دار شود - بچه به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" می تواند خیلی زودتر از گروه ‎F2b‎ یا ‎F2a‎ "ویزا بولتن" گرین کارت بگیرد. در نظر داشته باشید اعضای گروه ‎F2b‎ یا ‎F2a‎ قبل از اخذ گرین کارت توسط والدین به دنیا آمده اند ولی اعضای این گروه بعد از اخذ گرین کارت توسط والدین و در یک کشور خارجی به دنیا می آیند.
5- افرادی که همسر یا والدین شان تابعیت آمریکا را به خاطر سوءاستفاده از دست می دهند تحت شرایط خاص می توانند همچنان از مزایای "اعضای درجه اول خانواده" استفاده کنند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
بعد از مقدمه ی ارسال اول نوبت به یک مثال کاربردی و واقعی می رسد. در ادامه قصد دارم ویزاهای مهاجرتی خانوادگی که در سال ‎2007‎ صادر شده است بررسی کنم.
قبل از این بررسی باید ببینم در سال ‎2006‎ وضعیت چطور بوده است:

تعداد "اعضای درجه اول خانواده" که در سال ‎2006‎ ویزای مهاجرتی گرفتند
اول : در سال ‎2006‎ تعداد ‎224,187‎ ویزا برای "اعضای درجه اول خانواده" توسط کنسولگری ها در نقاط مختلف جهان صادر شده است که تعداد 10 تای آنها به علت اینکه مورد استفاده قرار نگرفته اند باطل شده است.

دوم: در سال ‎2006‎ تعداد ‎357,127‎ ویزا برای "اعضای درجه اول خانواده" توسط دفاتر ‎USCIS‎ در داخل آمریکا صادر شده است. این تعداد شامل فرزندان - همسر و والدین سیتی زن آمریکایی بوده است.

سوم: در سال ‎2006‎ تعداد 11 نفر (که والدین شان "اعضای درجه اول خانواده" یک سیتی زن محسوب شده بودند و از این طریق گرین کارت گرفته بودند) به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" موفق به اخذ گرین کارت شدند.

تعداد ویزاهای استفاده نشده در گروه ویزاهای کاری

اول: در سال ‎2006‎ سهمیه ویزاهای کاری ‎143949‎ عدد بوده است که تعداد ‎133,584‎ عدد آن استفاده شده است.

دوم: 13 ویزا به افرادی که شرایط خاص دارند داده شده است.

سوم: 28 ویزا برای بچه های که والدین خود را همراهی می کردند و یا قصد ملحق شدن به آنها را داشتند صادر شده است.

چهارم: 2 ویزای صادر شده مورد استفاده واقع نشدند.

به این ترتیب تعداد ویزاهای استفاده نشده در گروه ویزاهای کاری به شرح زیر است:
‎10,326 = 2 + 13 - (28 + 133,584) - 143,949‎

محاسبه تعداد ویزاهای قابل صدور برای گروههای خانوادگی ویزا بولتن

تعداد ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده" طی سال ‎2006 : 224,187‎
منهای ویزاهای استفاده نشده در سال ‎2006: 10‎
بعلاوه تعداد ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده" در داخل آمریکا ‎: 357127‎
بعلاوه بچه های که والدین اشان به عنوان "اعضای اصلی خانواده" گرین کارت گرفته اند و بچه ها به این خاطر گرین کارت گرفته اند: 11
بعلاوه بچه های که از پدر و مادرهای دارای گرین کارت در خارج از آمریکا متولد شده اند: ‎623‎
----------------------------------------------------------------------------------
جمع کل ویزاهای صادر برای "اعضای اصلی خانواده": ‎581,938‎

حداکثر تعداد ویزاهای قابل صدور برای گروههای خانوادگی ویزا بولتن: ‎480,000‎
منهای جمع کل ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده": ‎581,938‎
منهای ویزاهایی که برای افرادی که طی سال ‎2005‎ مورد عفو قرار گرفته اند صادر شده: ‎10,000‎
بعلاوه ویزاهای کاری که مورد استفاده قرار نگرفته اند: ‎10,326‎
----------------------------------------------------------------------------------
نتیجه: ‎0Sad
یعنی اینکه با این حساب در سال ‎2007‎ هیچ ویزایی برای گروه های خانوادگی ویزا بولتن باقی نماند
ولی اما... تعداد ویزاهایی که به اعضای خانوادگی ویزا بولتن تعلق می گیرد نمی تواند کمتر از ‎226,000‎ عدد باشد بنابراین در سال مالی ‎2007‎ تعداد ‎226000‎ ویزا به ویزا بولتن اختصاص یافت.
همانطوریکه می دانید برای "اعضای درجه اول خانواده" محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد. طبق این روال "اعضای درجه اول خانواده" می توانند تعداد ‎254000‎ ویزای گروه های خانوادگی ویزا بولتن را به خود اختصاص دهند و اگر تعداد شان از این هم بیشتر باشد بدون هیچ محدودیتی می توانند ویزا دریافت کنند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: shahram es ، Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، hasti_banoo ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
در دو ارسال قبلی نحوه محاسبه تعداد ویزاهای "ویزا بولتن" را مورد بررسی قرار دادم. در ادامه قانون 7 درصد برای سال ‎2007‎ را بررسی می کنم و بعد از آن به طور خاص به ویزاهای مهاجرتی خانوادگی صادر شده برای ایرانیان در سال ‎2007‎ خواهم پرداخت.
طبق ماده ی ‎202(a)‎ قانون مهاجرت هیچ کشوری نمی تواند بیش از 7 درصد ویزاهای خانوادگی بعلاوه ویزاهای شغلی را به خود اختصاص دهد. برای محاسبه سهم 7 درصدی ایران به طریق زیر عمل کردم.

اول: محاسبه تعداد ویزاهای شغلی
تعداد ویزاهای شغلی برای سال مالی ‎2007‎ برابر است با:
‎140,000‎
بعلاوه ویزاهایی خانوادگی که در سال ‎2006‎ استفاده نشده است.

در سال ‎2006‎ تعداد ویزاهای خانوادگی ‎226,000‎ بود که تعداد ‎218,857‎ عدد آن مورد استفاده قرار گرفت. 22 ویزا هم به بچه های تعلق گرفت که قصد ملحق شدن به والدین خود را داشتند. تعداد 27 ویزای صادر شده هم مورد استفاده واقع نشد. بنابراین تعداد کل ویزاهای مهاجرتی خانوادگی بلا استفاده به این شرح خواهد بود:
‎7,148 = 27 + (22 + 218,857) - 226000‎

همانطوریکه در بالا اشاره کردم تعداد ویزاهای شغلی برای سال ‎2007‎ حاصل جمع عدد ‎140,000‎ و تعداد ویزاهای خانوادگی استفاده نشده خواهد بود. بنابراین:

تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی قابل صدور در سال ‎2007
147,148 ‎= 7,148 + 140,000‎

تعیین تعداد ویزاهای مهاجرتی قابل صدور برای هر کشور بر اساس قانون 7 درصد
سهم هر کشور از ویزاهای مهاجرتی 7 درصد است.
سهم مناطق تحت قیومیت 2 درصد است.

تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی قابل صدور در سال ‎2007 : 226,000‎ عدد
تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی قابل صدور در سال ‎2007: 147,148‎ عدد
بنابراین:
‎373,148 = 147,148 + 226,000‎

و در نهایت
هفت درصد سهم ایران در سال ‎2007 : 26,120‎ عدد ویزا
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، mom
در سه ارسال قبلی ابتدا نحوه محاسبه تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی را بررسی کردم سپس به عنوان مثال کاربردی تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی در سال ‎2007‎ را محاسبه کردم و در پایان به این نتیجه رسیدم که سهمیه ایران برای سال ‎2007: 26,120‎ عدد ویزا بوده است.
توضیح اینکه کل تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی و خانوادگی قابل صدور برای سال ‎2007: 373,148‎ ویزا بوده است که 7 درصد سهم ایران ‎26,120‎ می شود.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
اولین ایرانیانی که گرین کارت یا اجازه اقامت دائم گرفتند
طبق آمار و ارقام موجود اولین ایرانیانی که موفق به اخذ اقامت دائم آمریکا - و یا به قول امروزی ها گرین کارت- شدند ‎208‎ نفر بودند که بین سالهای ‎1920‎ تا ‎1929‎ وارد آمریکا شدند
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: rozollina ، frozen mind ، mohammad.maleki ، mom
(2010-12-12 ساعت 09:56)samba نوشته:  
بررسی کیس ‎Sepidar‎ ارسال 92
خواهر ‎Sepidar‎ در سال ‎2008‎ برای پدر و مادر و ‎Sepidar‎ تقاضای گرین کارت می کند. خواهر ‎Sepidar‎ سیتی زن است. پدر و مادر در ابتدای سال ‎2010‎ گرین کارت می گیرند. ‎NVC‎ با او تماس می گیرد و برایش کیس نامبر تعیین می شود.
ممکن است به نظر برسد که ‎Sepidar‎ الان در گروه F4 قرار دارد و باید 10سال منتظر بماند اما ممکن است اینطور نباشد.
پدر و مادر او به عنوان "بستگان درجه اول" یک سیتی زن آمریکا موفق به گرفتن گرین کارت شده اند و ‎Sepidar‎ قصد ملحق شدن به آنها را دارد. با توجه به نکاتی که در ارسال های قبلی عنوان کردم او نه تنها در گروه F4 نیست بلکه بعد از گرین کارت گرفتن پدر و مادر "عضو درجه اول" خانواده محسوب شده و بسیار زودتر و به همراه همسرش موفق به مهاجرت خواهد شد.


سلام و احترام
به نظر من شما اشتباه میفرمایید. چون من و خانواده ام این شرایط را داشته ایم. من خواهرم در سال ‎2003‎ سیتی زن شد ؛در آن زمان من تازه 19 ساله شده بودم ولی من را به عنوان فامیل درجه 1 حساب نکردند و در گروه f4 قرار دادند. این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما افتاد و ما همچنان در انتظاریم! البته من مادرم هم سیتی زن شد و چون ایشان هم برای من در سال ‎2007‎ اپلای کردند , پرونده ی من از طریق مادرم زودتر اویلبل میشود. (امیدوارم)
سر بلند باشید
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا در سال ‎2007
در این سال ‎10,460‎ ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند
‎6,001‎ نفر آنها تازه وارد بودند.
‎4,459‎ نفر از قبل در آمریکا حضور داشتند.


پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: sasan_rock ، mohammad.maleki ، mom
در سال ‎2007‎ چه تعداد ایرانی به آمریکا مهاجرت کرد؟
بالاخره چند نفر از برندگان لاتاری سال ‎2007‎ موفق به اخذ گرین کارت شدند؟
چند نفر از مهاجرین ایرانی سال ‎2007‎ مرد بودند؟ چند نفر زن بودند؟ چه سن و سالی داشته اند؟
این مهاجرین کدام ایالت آمریکا را برای زندگی انتخاب کردند؟
چند نفر از این مهاجرین از طریق مهاجرت خانوادگی موفق به اخذ گرین کارت شدند؟


فایل‌های پیوست
.docx   Persons Obtaining Legal Permanent Resident Status During Fiscal Year 2007.docx (اندازه 18.54 KB / تعداد دانلود: 16)
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: am_mohammad ، mohammad.maleki ، mom
(2010-12-15 ساعت 00:31)samba نوشته:  
(2010-12-14 ساعت 19:40)am_mohammad ‎pid='88785 نوشته:  
(2010-12-12 ساعت 09:56)samba ‎pid='88505 نوشته:  
بررسی کیس ‎Sepidar‎ ارسال 92
خواهر ‎Sepidar‎ در سال ‎2008‎ برای پدر و مادر و ‎Sepidar‎ تقاضای گرین کارت می کند. خواهر ‎Sepidar‎ سیتی زن است. پدر و مادر در ابتدای سال ‎2010‎ گرین کارت می گیرند. ‎NVC‎ با او تماس می گیرد و برایش کیس نامبر تعیین می شود.
ممکن است به نظر برسد که ‎Sepidar‎ الان در گروه F4 قرار دارد و باید 10سال منتظر بماند اما ممکن است اینطور نباشد.
پدر و مادر او به عنوان "بستگان درجه اول" یک سیتی زن آمریکا موفق به گرفتن گرین کارت شده اند و ‎Sepidar‎ قصد ملحق شدن به آنها را دارد. با توجه به نکاتی که در ارسال های قبلی عنوان کردم او نه تنها در گروه F4 نیست بلکه بعد از گرین کارت گرفتن پدر و مادر "عضو درجه اول" خانواده محسوب شده و بسیار زودتر و به همراه همسرش موفق به مهاجرت خواهد شد.


سلام و احترام
به نظر من شما اشتباه میفرمایید. چون من و خانواده ام این شرایط را داشته ایم. من خواهرم در سال ‎2003‎ سیتی زن شد ؛در آن زمان من تازه 19 ساله شده بودم ولی من را به عنوان فامیل درجه 1 حساب نکردند و در گروه f4 قرار دادند. این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما افتاد و ما همچنان در انتظاریم! البته من مادرم هم سیتی زن شد و چون ایشان هم برای من در سال ‎2007‎ اپلای کردند , پرونده ی من از طریق مادرم زودتر اویلبل میشود. (امیدوارم)
سر بلند باشید


سلام دوست عزیز و تشکر فراوان بخاطر تذکر شما
البته من مضون از اشتباه نیستم و با کمک و راهنمایی شما ضمن اصلاح اشتباهاتم می توانیم بر غنای مطالب مهاجر سرا بیافزایم.
در خصوص تذکر شما باید بگویم شما نه تنها نمی توانستید در گروه F4 قرار بگیرید بلکه صد در صد جزو اعضای درجه اول خانواده محسوب شده اید. افراد مجرد زیر 21 سال از نقطه نظر قانون مهاجرت آمریکا ‎CHILD‎ محسوب می شوند.
در نظر داشته باشید ما حالتی را داریم بررسی می کنیم که برای اعضای خانواده توسط یک سیتی زن آمریکایی تقاضای گرین کارت شده باشد و آن سیتی زن با پدر و مادر خانواده نسبت خانوادگی درجه اول داشته باشد.

اگر خواهر شما در سال ‎2003‎ که نوزده ساله بوده اید برای شما و پدر و مادر یکجا اقدام کرده باشد - با توجه به ‎Child‎ محسوب شدن شما از نظر قانون مهاجرت آمریکا - شما می بایستی تا قبل از 21 سالگی دارای گرین کارت می شدید. مگر اینکه به علت مشمول بودن اجازه خروج از کشور را نتوانسته باشید کسب کنید.
در ضمن اشاره کردید که:
...این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما [اتفاق] افتاد...
علت تاسیس مهاجر سرا این بوده است که دیگر چنین اتفاقی برای کسی نیفتدWink
سلام و درود مجدد
پس کیس من و دوستان با این چیزی که شما میفرمایید فرق دارد, در کیس من : خواهرم در آن زمان متاهل بود و بالای 21 سال.
در هر حال از شما ممنون. و ما همچنان منتظر.
انتظار چیز عجیبیست. از دور همه چی زیباتر به نظر می آید.
امیدوارم همه موفق باشید.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki
در سال ‎2007:
10460 ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند
از این تعداد ‎4652‎ نفر مرد و ‎5808‎ نفر زن بودند.
‎1087‎ نفر از این مهاجرین کمتر از 18 سال داشته اند.
‎1047‎ نفر 18 تا 24 ساله بودند
‎1788‎ نفر هم بیش از 65 سال داشته اند
‎2888‎ نفر از این تعداد مجرد بودند که از این مجردین ‎1616‎ نفر زن بوده اند
‎6481‎ نفر از این تعداد متاهل بوده اند. تعداد متاهلین مرد ‎3606‎ نفر بوده است.
‎5545‎ نفر در ابتدای ورود خود فاقد شغل بوده اند. (مثلا دانشجو بوده اند)
‎2260‎ نفر از مهاجرین از طریق خانوادگی (ویزا بولتن) مهاجرت کرده اند
‎4257‎ نفر از بستگان بلافصل یک سیتی زن بوده اند
‎639‎ نفر از طریق لاتاری مهاجرت کرده اند. (این تعداد کمتر از تعداد برندگان نهایی لاتاری ‎2007‎ هست. یعنی تعدادی از برندگان لاتاری ‎2007‎ در نهایت گرین کارت نگرفتند)
‎5252‎ نفر از مهاجرین ایرانی کالیفرنیا را برای سکونت انتخاب کرده اند.
‎818‎ نفر از مهاجرین ایرانی هم به تکزاس رفته اند.
ویرجینیا با ‎521‎ نفر - نیویورک با ‎359‎ نفر - و فلوریدا با ‎344‎ نفر - مقصد های بعدی مهاجرین ایرانی بوده است.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، mohammad.maleki ، dreamer60
(2010-12-17 ساعت 20:37)samba نوشته:  
بررسی کیس ‎sasan13sasan
نقل قول:کی میتونه خوب منو راهنمایی کنه؟برادر من سیتیزن است 8ماه پیش برای من و پدر مادرم و برادرم درخواست اقامت کرد در عین ناباوری 2 ماه بعد از من و پدر مادرم مدارک خواستند.(البته من مدارک ورزشی داشتم که قهرمانی جهانی در رشته رزمی دارم و احکام مربیگری ملی و... )همه انها را فرستادم بعد از دو ماه به مرحله f4 رسیدم و یک نامهJanuary ‎14, 2010‎ از ‎NVC‎ برام اومد که شماره...... ‎NVC Case:‎ ANK20105مبنی بر اینکه فعلا اولویت کیس های دیگر است و برای شما ممکن است سالها طول بکشد و از فروش لوازم و ترک کار ممانعت کنید.و...در صورتی که پدر و مادرم برایشان وقت مصاحبه امده.چه مدت طول میکشد تا وقت مصاحبه به من بدهند.امکان دارد بیشتر از 2 سال هم طول بکشد؟ ‎


همانطور که ملاحظه می کنید کیس ‎sasan13sasan‎ مشابه دو کیس دیگری است که در بالا آنرا بررسی کردم. در وحله اول ممکن است به نظر برسد که ‎sasan13sasan‎ در گروه F4 قرار گرفته و باید 10 یا 12 سال صبر کند ولی کیس او متفاوت است. برادر او برای او و پدر و مادر در یک زمان اقدام کرده است. و پدر و مادر ایشان IR محسوب می شوند. ‎sasan13sasan‎ بسیار زودتر از کسانی که در گروه F4 هستند گرین کارت خواهد گرفت.

سلام مجدد ,عذر میخواهم
به نظر من حرف شما در موقعی درست است که خودشان و خواهرشان زیر 21 سال و مجرد باشند(درجه 1 حساب شوند) .
و در غیر این صورت باید تا وقتی که کیسشان "که F4 هست " اویلبل شود, حدود 9سال صبر کنند و یا راه بهتر اینست که دوباره مادر یا پدرشان بعد از ورود به آمریکا و گرفتن گرین کارت بلا فاصله برای ایشان درخواست دیگری دهند که در این صورت f2 حساب میشوند و خیلی سریع تر کارشان درست میشه(مثل خود بنده).


البته ایشان راه دیگری هم دارند که از طریق ورزشی اپلای کنند؛ من دوستم از اعضای تیم ملی بود و کارش 1 سال طول کشید. البته باید کیس جدا گانه ای برای اینکار باز کنند و یک ایالت تایید کند که به رشته ورزشی ایشان نیاز دارد و اگر با چند تیم مکاتبه کنند هم خیلی بهتر است.
بار دیگر من اتفاق و روند پرونده های خودم را بازگو میکنم ولی این بار به طور کلی تر تا بتوانید با کیس بالا مقایسه کنید:

شرایط من: خواهرم بالای 21 سال بود و متاهل و سیتیزن. برای پدر و مادر و من ‎(19‎ ساله بودم در آن زمان) در سال ‎2003‎ اپلای کرد ولی من در گروه f4 قرار گرفتم و هنوز اون کیس به جواب نرسیده. ولی مادرم دوباره برای من اپلای کرد با کمی تاخیر (به دلیل عدم اطلاع کافی) در سال ‎2007‎ و الان از کیس مادرم کلیه مدارک را فرستاده ام و منتظر دریافت دعوت به مصاحبه هستم. و باید بگویم چون مادرم سیتیزن شدند من این کیس از f2 به f1 تغیر کرد.

بدرود
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki
(2010-12-18 ساعت 20:39)samba نوشته:  
کسانی که مجرد باشند و زیر 21 سال داشته باشند IR محسوب شده و به همراه پدر و مادر خود و همزمان با آنها می توانند مهاجرت کنند.


سلام
دوست عزیز شما چندین بار بر این ماجرا تاکیید داشتید. من تحقیقاتی انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که این حرف شما در همه موارد صحیح نیست .
مواردی که صحیح است:
1-اگر برای پدر یا مادر شما کسی جز خواهر یا برادر (نسبی یا تنی) اقدام کرده باشد. بنا براین اگر دایی , عمو ،خاله،عمه،مادربزرگ،پدربزرگ برای والدین اپیلای کردن و شما تا زمانی که کیس اویلبل بشود به 21 سال نرسیده باشید می توانید بروید.
2- مادر و یا پدر شما از طریق ویزای مهاجرتی کار ،افراد خاص و یا ورزشی اقدام کرده باشند.

مواردی که گفته شما صحیح نیست:
1-اگر پدر و مادر به عنوان ‎IR-5‎ یعنی پدرو مادر سیتیزن بالای 21 سال (سیتیزن زیر 21 سال نمیتواند درخواست بدهد) موفق به دریافت گرین کارت شوند و شما بالای 18 سال سن دارید به شما گرین کارت تعلق نمیگیرد.
منبع: ‎travel.satate.gov & http://www.uscis.gov/‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba
سال ‎2008:
تغییری که در سال ‎2008‎ نسبت به سال ‎2007‎ مشاهده می شود افزایش تعداد ایرانیانی است که از داخل آمریکا اقدام به گرفتن گرین کارت می کنند. احتمالا" ابتدا به طریقی وارد آمریکا شده و پس از ورود وضعیت خود را تغییر می دهند گرین کارت می گیرند.

در سال ‎2008:‎
13852 نفر ایرانی به آمریکا مهاجرت کرده اند.
از این تعداد ‎6680‎ نفر مرد و ‎7172‎ نفر زن بوده اند
‎6733‎ نفر از این افراد به تازگی وارد آمریکا شده بوده اند و ‎7119‎ نفر هم از قبل در آمریکا حضور داشته اند.
ترکیب سنی
‎1380‎ نفر از این افراد زیر 18 سال بوده اند.
‎1312‎ نفر از این افراد 18 تا 24 ساله بوده اند.
‎2646‎ نفر 25 تا 34 سال سن داشته اند.
‎2656‎ نفر 35 تا 44 سال سن داشته اند.
‎2140‎ نفر 45 تا 54 ساله بوده اند.
‎1954‎ نفر 55 تا 64 ساله بوده اند.
‎1764‎ نفر بالای 65 سال بوده اند.
وضعیت خانوادگی
‎4138‎ نفر مجرد بوده اند
‎8609‎ نفر متاهل بوده اند
‎1066‎ نفر وضعیت دیگری داشته اند.
وضعیت 39 نفر هم نامشخص بوده است.
وضعیت شغل و کار
‎6547‎ نفر اعلام کرده اند درآمدی ندارند.
‎2746‎ نقر شغل های مدیریتی و حرفه ای داشته اند
و ‎...‎
از چه طریق گرین کارت گرفته اند؟
‎3090‎ نفر از طریق گروهها خانوادگی "ویزا بولتن" مهاجرت کرده اند.
‎2017‎ نفر از طریق ویزاهای کاری مهاجرت کرده اند.
‎4491‎ نفر به عنوان همسر - فرزند زیر 21 سال و یا پدر و مادر یک سیتی زن توانسته اند گرین کارت بگیرند.
‎762‎ نفر از طریق لاتاری گرین کارت گرفته اند. (این منبع تعداد را ‎841‎ ذکر کرده)
‎3465‎ نفر پناه جو بوده اند.
27 نفر هم به روشهای دیگر (مثل سرمایه گذاری) گرین کارت گرفته اند.
به کدام ایالتهای رفته اند؟
آریزونا ‎308‎ نفر
کالیفرنیا ‎6472‎ نفر
کلرادو ‎157‎ نفر
کنیتکات 87 نفر
فلورید ‎461‎ نفر
جورجیا ‎343‎ نفر
ایلی نویز ‎353‎ نقر
مریلند ‎493‎ نفر
ماساچوست ‎245‎ نفر
میشیگان ‎148‎ نفر
نوادا ‎117‎ نفر
نیوجرسی ‎207‎ نفر
نیویورک ‎520‎ نفر
کارولینای شمالی ‎128‎ نفر
اوهایو ‎182‎ نفر
پنسیلوانیا ‎145‎ نفر
تگزاس ‎1215‎ نفر
ویرجینیا ‎651‎ نفر
واشنگتن ‎352‎ نفر
سایر ایالتها ‎1268‎ نفر
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، eblam ، dreamer60 ، Kaveh90 ، Shayan1994 ، sasan_rock
سال ‎2009

نکات قابل توجه در سال ‎2009‎ نسبت به سالهای قبل:
اول: کالیفرنیا هنوز محبوب ترین ایالت برای ایرانی ها است. در مقام دوم تگزاس قرار دارد.
دوم: به نظر می رسد اکثر ایرانیها روش مهاجرت خود را دارند عوض می کنند. به این معنی که ابتدا خود را به طریقی به آمریکا می رسانند و بعد برای گرفتن گرین کارت اقدام می کنند.
سوم: در سالهای قبل تعداد مهاجرین بالای 65 سال نسبت به دیگر گروههای سنی بیشتر بود. ولی در این سال گروه سنی 25 تا 34 سال بیشترین تعداد مهاجرین را در خود جای داده است.
چهارم: افزایش قابل توجه تعداد پناه جویان به آمریکا در سال ‎2009‎ می باشد که حدود نیمی از مهاجرین ایرانی را تشکیل می دهند.

در سال ‎2009:‎
تعداد
‎18553‎ نفر ایرانی اجازه اقامت در آمریکا را کسب کرده اند.
‎9002‎ نفر مرد بوده اند و ‎9551‎ زن.
‎6200‎ نفر تازه وارد به آمریکا بوده اند و ‎12353‎ نفر از قبل در آمریکا حضور داشته اند.
گروههای سنی
‎2492‎ نفر کمتر از 18 سال داشته اند.
‎1900‎ نفر 18 تا 24 ساله بوده اند.
‎4083‎ نفر 25 تا 34 ساله بوده اند.
‎3277‎ نفر 35 تا 44 ساله بوده اند.
‎2539‎ نفر 45 تا 54 ساله بوده اند.
‎2256‎ نفر 55 تا 64 سال دشته اند.
‎2006‎ نفر بالاتر از 65 سال سن داشته اند.
وضعیت خانوادگی
‎6477‎ نفر مجرد بوده اند.
‎10703‎ نفر متاهل بوده اند.
‎1299‎ نفر وضعیت دیگری داشته اند.
74 نفر وضعیت نامشخص داشته اند.
وضعیت شغلی
‎8298‎ نفر اعلام کرده اند که شغل و درآمدی ندارند (خانه دار - دانشجو - بازنشسته - بیکار)
‎2290‎ نفر در شغلهای مدیریتی و حرفه ای و تخصصی فعالیت می کردند
‎5477‎ نفر شغلشان نامشخص است.
و ‎....‎
تحت چه عنوانی گرین کارت گرفته اند؟
‎2410‎ نفر به خاطر رابطه فامیلی و خانوادگی موفق به مهاجرت شده اند.
‎4054‎ نفر به عنوان وابسته درجه یک و بلافصل یک سیتی زن مهاجرت کرده اند.
‎1200‎ نفر ویزای کاری داشته اند.
‎1057‎ نفر از طریق لاتاری مهاجرت کرده اند. (این منبع تعداد را ‎1117‎ نفر ذکر کرده)
‎9804‎ نفر پناه جو بوده اند.
28 نفر هم از راههای دیگر (مثل سرمایه گذاری) مهاجرت کرده اند.
به کدام ایالتها رفته اند؟
آریزونا ‎279‎ نفر
کالیفرنیا ‎11227‎ نفر
کلرادو ‎124‎ نفر
فلوریدا ‎310‎ نفر
جورجیا ‎333‎ نفر
ایلی نویز ‎322‎ نفر
مریلند ‎531‎ نفر
ماساچوست ‎208‎ نفر
میشیگان ‎105‎ نفر
مینی سوتا 99 نفر
نوادا ‎171‎ نفر
نیوجرسی ‎198‎ نفر
نیویورک ‎495‎ نفر
کارولینای شمالی ‎164‎ نفر
اوهایو ‎133‎ نفر
پنسیلوانیا ‎120‎ نفر
تگزاس ‎1481‎ نفر
ویرجینیا ‎658‎ نفر
واشنگتن ‎371‎ نفر
‎1224‎ نفر هم به ایالتهای دیگر رفته اند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dreamer60 ، Kaveh90 ، Ashkan78
نیم رخ مهاجر ایرانی به آمریکا در سال ‎2010

در سال ‎2010‎ تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا کاهش قابل توجهی داشته، به نظر می رسه این کاهش به خاطر کم شدن تعداد پناه جویان باشد.
تعداد کسانی که در سال ‎2010‎ از طریق لاتاری گرین کارت گرفته اند ‎1469‎ نفر بوده است که بسیار کمتر از تعداد مورد انتظار است.

در سال ‎2010:

تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا ‎14182‎ نفر بوده است.
از این تعداد ‎6567‎ نفر مذکر و ‎7615‎ نفر مونث بوده اند.

از این تعداد ‎7252‎ نفر تازه وارد و ‎6930‎ نفر از قبل در آمریکا حضور داشته اند.

ترکیب سنی مهاجران ایرانی به شرح زیر است:

کمتر از 18 سال ‎1534‎ نفر
18 تا 24 سال ‎1280‎ نفر
25 تا 34 سال ‎3173‎ نفر
35 تا 44 سال ‎2236‎ نفر
45 تا 54 سال ‎1936‎ نفر
55 تا 64 سال ‎2018‎ نفر
65 سال و بیشتر ‎2004‎ نفر
نا مشخص 1 نفر (یکی از خانمهای ایرانی سنش را نگفتهBig Grin)‎


وضعیت زناشویی

مجرد ‎4389‎ نفر
متاهل ‎8559‎ نفر (برخلاف تصور قبلی متاهلین بیشتر مهاجرت می کنند)
سایر موارد ‎1199‎ نفر (مطلقه، بیوه و ‎...)‎
نامشخص 35 نفر

وضعیت اشتغال

شغلهای مدیریتی یا حرفه ای - تخصصی: ‎2243‎ نفر
خدماتی: ‎574‎ نفر
شغلهای دفتری: ‎529‎ نفر
کشاورزی و ماهیگیری: 20 نفر
پیمانکاری و نگه داری و سرویس: 81 نفر
تولیدی و حمل و نقل: ‎198‎ نفر
فاقد شغل در خارج از خانه: ‎7016‎ نفر (شامل خانه دار - کودک - دانشجو - بازنشسته - بیکار(1587 نفر)
نامشخص ‎3521‎

نحوه دریافت گرین کارت:

از طریق گروههای خانوادگی2731 نفر
از طریق کار ‎1084‎ نفر
از طریق داشته نسبت خانوادگی نزدیک با یک آمریکایی ‎4142‎ نفر
از طریق لاتاری ‎1469‎ نفر (این منبع تعداد را ‎1854‎ ذکر کرده)
از طریق پـنـاهــندگی ‎4735‎ نفر
از طریق دیگر 21 نفر (مثل سرمایه گذاری)

ایالتهایی را که برای اقامت انتخاب کرده اند:

آریزونا ‎207‎ نفر
کالیفرنیا ‎7840‎ نفر (هنوز محبوبترین)
کلرادو ‎113‎ نفر
کنیتیکات 78 نفر
فلوریدا ‎356‎ نفر
جورجیا ‎336‎ نفر
ایلی نویز ‎294‎ نفر
مریلند ‎472‎ نفر
ماساچوست ‎223‎ نفر
میشیگان ‎139‎ نفر
نوادا ‎105‎ نفر
نیوجرسی ‎176‎ نفر
نیویورک ‎375‎ نفر
کارولینای شمالی ‎123‎ نفر
اوهایو ‎105‎ نفر
پنسلوانیا ‎106‎ نفر
تگزاس ‎1073‎ (بعد از کالیفرنیا)
ویرجینیا ‎630‎ نفر
واشنگتن ‎298‎ نفر
جاهای دیگر ‎1133‎ نفر

‎Source: U.S. Department of Homeland Security‎

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، sasan_rock ، f1f ، Kaveh90 ، ParsTrader ، Ashkan78 ، bsbali ، admin ، Shayan1994 ، amjad
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان