آنالیز آماری ویزاهای مهاجرتی خانوادگی
برای بررسی ویزاهای مهاجرتی خانوادگی از منابع زیر استفاده شده است:
http://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-914.html
http://mohajersara.com/showthread.php?tid=2914
آمار و ارقام هم در اینجا منتشر شده است:
http://travel.state.gov/visa/statistics/ivstats/ivstats_4581.html
http://www.travel.state.gov/pdf/FY07_AppB.pdf
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2007/ois_2007_yearbook.pdf

طبق ماده 201 © قانون مهاجرت آمریکا تعداد ویزاهای خانوادگی برای هر سال مالی به روش زیر محاسبه می شود:
480000
منهای تعداد ویزاهایی که برای اعضای درجه اول خانواده (مثل فرزند زیر 21 سال - همسر - پدر و مادر یک سیتی زن) در سال مالی قبل صادر شده است.
منهای تعداد ویزاهای که در سال مالی قبل برای کسانی که به نحوی مورد عفو قرار گرفته اند صادر شده است.
بعلاوه تعداد ویزاهای کاری که در سال قبل مورد استفاده قرار نگرفته اند.
اما اگر بعد از اعمال منها و بعلاوه تعداد ویزاها ی خانوادگی به عددی کمتر از 226000 برسیم تعداد ویزاهای خانوادگی برای آن سال 226000 عدد در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین حداکثر ویزاهای مهاجرتی خانوادگی بالقوه می تواند 480000 عدد باشد ولی نمی تواند از عدد 226000 کمتر شود.

قبل از اینکه مثال بزنم لازم است عبارت "اعضای درجه اول خانواده" (immediate relatives) را مجدداً بررسی کنیم و دامنه ی آنرا کمی وسیعتر کنیم.
طبق تعریف ماده 201 اعضای درجه اول خانواده شامل موارد زیر است:
1- فرزندان مجرد زیر 21 سال و همسر و والدین یک سیتی زن
2- همسر یک سیتی زن فوت شده به شرطی که مجددا ازدواج نکرده باشد
3- کسی که قصد همراهی و ملحق شدن به والدین خود را دارد به شرطی که والدین به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" یک سیتی زن موفق به گرفتن گرین کارت شده باشند. به عنوان مثال اگر یک سیتی زن برای پدر و مادر و برادر خود تقاضای گرین کارت کند بعد از اینکه پدر مادر گرین کارت گرفتند برادر از این طریق می تواند به خانواده ملحق شود.
4- اگر کسی که گرین کارت دارد در یک سفر موقت خارجی بچه دار شود - بچه به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" می تواند خیلی زودتر از گروه F2b یا F2a "ویزا بولتن" گرین کارت بگیرد. در نظر داشته باشید اعضای گروه F2b یا F2a قبل از اخذ گرین کارت توسط والدین به دنیا آمده اند ولی اعضای این گروه بعد از اخذ گرین کارت توسط والدین و در یک کشور خارجی به دنیا می آیند.
5- افرادی که همسر یا والدین شان تابعیت آمریکا را به خاطر سوءاستفاده از دست می دهند تحت شرایط خاص می توانند همچنان از مزایای "اعضای درجه اول خانواده" استفاده کنند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
بعد از مقدمه ی ارسال اول نوبت به یک مثال کاربردی و واقعی می رسد. در ادامه قصد دارم ویزاهای مهاجرتی خانوادگی که در سال 2007 صادر شده است بررسی کنم.
قبل از این بررسی باید ببینم در سال 2006 وضعیت چطور بوده است:

تعداد "اعضای درجه اول خانواده" که در سال 2006 ویزای مهاجرتی گرفتند
اول : در سال 2006 تعداد 224,187 ویزا برای "اعضای درجه اول خانواده" توسط کنسولگری ها در نقاط مختلف جهان صادر شده است که تعداد 10 تای آنها به علت اینکه مورد استفاده قرار نگرفته اند باطل شده است.

دوم: در سال 2006 تعداد 357,127 ویزا برای "اعضای درجه اول خانواده" توسط دفاتر USCIS در داخل آمریکا صادر شده است. این تعداد شامل فرزندان - همسر و والدین سیتی زن آمریکایی بوده است.

سوم: در سال 2006 تعداد 11 نفر (که والدین شان "اعضای درجه اول خانواده" یک سیتی زن محسوب شده بودند و از این طریق گرین کارت گرفته بودند) به عنوان "اعضای درجه اول خانواده" موفق به اخذ گرین کارت شدند.

تعداد ویزاهای استفاده نشده در گروه ویزاهای کاری

اول: در سال 2006 سهمیه ویزاهای کاری 143949 عدد بوده است که تعداد 133,584 عدد آن استفاده شده است.

دوم: 13 ویزا به افرادی که شرایط خاص دارند داده شده است.

سوم: 28 ویزا برای بچه های که والدین خود را همراهی می کردند و یا قصد ملحق شدن به آنها را داشتند صادر شده است.

چهارم: 2 ویزای صادر شده مورد استفاده واقع نشدند.

به این ترتیب تعداد ویزاهای استفاده نشده در گروه ویزاهای کاری به شرح زیر است:
10,326 = 2 + 13 - (28 + 133,584) - 143,949

محاسبه تعداد ویزاهای قابل صدور برای گروههای خانوادگی ویزا بولتن

تعداد ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده" طی سال 2006 : 224,187
منهای ویزاهای استفاده نشده در سال 2006: 10
بعلاوه تعداد ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده" در داخل آمریکا : 357127
بعلاوه بچه های که والدین اشان به عنوان "اعضای اصلی خانواده" گرین کارت گرفته اند و بچه ها به این خاطر گرین کارت گرفته اند: 11
بعلاوه بچه های که از پدر و مادرهای دارای گرین کارت در خارج از آمریکا متولد شده اند: 623
----------------------------------------------------------------------------------
جمع کل ویزاهای صادر برای "اعضای اصلی خانواده": 581,938

حداکثر تعداد ویزاهای قابل صدور برای گروههای خانوادگی ویزا بولتن: 480,000
منهای جمع کل ویزاهای صادر شده برای "اعضای اصلی خانواده": 581,938
منهای ویزاهایی که برای افرادی که طی سال 2005 مورد عفو قرار گرفته اند صادر شده: 10,000
بعلاوه ویزاهای کاری که مورد استفاده قرار نگرفته اند: 10,326
----------------------------------------------------------------------------------
نتیجه: 0Sad
یعنی اینکه با این حساب در سال 2007 هیچ ویزایی برای گروه های خانوادگی ویزا بولتن باقی نماند
ولی اما... تعداد ویزاهایی که به اعضای خانوادگی ویزا بولتن تعلق می گیرد نمی تواند کمتر از 226,000 عدد باشد بنابراین در سال مالی 2007 تعداد 226000 ویزا به ویزا بولتن اختصاص یافت.
همانطوریکه می دانید برای "اعضای درجه اول خانواده" محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد. طبق این روال "اعضای درجه اول خانواده" می توانند تعداد 254000 ویزای گروه های خانوادگی ویزا بولتن را به خود اختصاص دهند و اگر تعداد شان از این هم بیشتر باشد بدون هیچ محدودیتی می توانند ویزا دریافت کنند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: shahram es ، Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، hasti_banoo ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
در دو ارسال قبلی نحوه محاسبه تعداد ویزاهای "ویزا بولتن" را مورد بررسی قرار دادم. در ادامه قانون 7 درصد برای سال 2007 را بررسی می کنم و بعد از آن به طور خاص به ویزاهای مهاجرتی خانوادگی صادر شده برای ایرانیان در سال 2007 خواهم پرداخت.
طبق ماده ی 202(a) قانون مهاجرت هیچ کشوری نمی تواند بیش از 7 درصد ویزاهای خانوادگی بعلاوه ویزاهای شغلی را به خود اختصاص دهد. برای محاسبه سهم 7 درصدی ایران به طریق زیر عمل کردم.

اول: محاسبه تعداد ویزاهای شغلی
تعداد ویزاهای شغلی برای سال مالی 2007 برابر است با:
140,000
بعلاوه ویزاهایی خانوادگی که در سال 2006 استفاده نشده است.

در سال 2006 تعداد ویزاهای خانوادگی 226,000 بود که تعداد 218,857 عدد آن مورد استفاده قرار گرفت. 22 ویزا هم به بچه های تعلق گرفت که قصد ملحق شدن به والدین خود را داشتند. تعداد 27 ویزای صادر شده هم مورد استفاده واقع نشد. بنابراین تعداد کل ویزاهای مهاجرتی خانوادگی بلا استفاده به این شرح خواهد بود:
7,148 = 27 + (22 + 218,857) - 226000

همانطوریکه در بالا اشاره کردم تعداد ویزاهای شغلی برای سال 2007 حاصل جمع عدد 140,000 و تعداد ویزاهای خانوادگی استفاده نشده خواهد بود. بنابراین:

تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی قابل صدور در سال 2007
147,148 = 7,148 + 140,000

تعیین تعداد ویزاهای مهاجرتی قابل صدور برای هر کشور بر اساس قانون 7 درصد
سهم هر کشور از ویزاهای مهاجرتی 7 درصد است.
سهم مناطق تحت قیومیت 2 درصد است.

تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی قابل صدور در سال 2007 : 226,000 عدد
تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی قابل صدور در سال 2007: 147,148 عدد
بنابراین:
373,148 = 147,148 + 226,000

و در نهایت
هفت درصد سهم ایران در سال 2007 : 26,120 عدد ویزا
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، mom
در سه ارسال قبلی ابتدا نحوه محاسبه تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی را بررسی کردم سپس به عنوان مثال کاربردی تعداد ویزاهای مهاجرتی خانوادگی در سال 2007 را محاسبه کردم و در پایان به این نتیجه رسیدم که سهمیه ایران برای سال 2007: 26,120 عدد ویزا بوده است.
توضیح اینکه کل تعداد ویزاهای مهاجرتی شغلی و خانوادگی قابل صدور برای سال 2007: 373,148 ویزا بوده است که 7 درصد سهم ایران 26,120 می شود.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، frozen mind ، Kaveh90 ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
اولین ایرانیانی که گرین کارت یا اجازه اقامت دائم گرفتند
طبق آمار و ارقام موجود اولین ایرانیانی که موفق به اخذ اقامت دائم آمریکا - و یا به قول امروزی ها گرین کارت- شدند 208 نفر بودند که بین سالهای 1920 تا 1929 وارد آمریکا شدند
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: rozollina ، frozen mind ، mohammad.maleki ، mom
(2010-12-12 ساعت 09:56)samba نوشته:  بررسی کیس Sepidar ارسال 92
خواهر Sepidar در سال 2008 برای پدر و مادر و Sepidar تقاضای گرین کارت می کند. خواهر Sepidar سیتی زن است. پدر و مادر در ابتدای سال 2010 گرین کارت می گیرند. NVC با او تماس می گیرد و برایش کیس نامبر تعیین می شود.
ممکن است به نظر برسد که Sepidar الان در گروه F4 قرار دارد و باید 10سال منتظر بماند اما ممکن است اینطور نباشد.
پدر و مادر او به عنوان "بستگان درجه اول" یک سیتی زن آمریکا موفق به گرفتن گرین کارت شده اند و Sepidar قصد ملحق شدن به آنها را دارد. با توجه به نکاتی که در ارسال های قبلی عنوان کردم او نه تنها در گروه F4 نیست بلکه بعد از گرین کارت گرفتن پدر و مادر "عضو درجه اول" خانواده محسوب شده و بسیار زودتر و به همراه همسرش موفق به مهاجرت خواهد شد.

سلام و احترام
به نظر من شما اشتباه میفرمایید. چون من و خانواده ام این شرایط را داشته ایم. من خواهرم در سال 2003 سیتی زن شد ؛در آن زمان من تازه 19 ساله شده بودم ولی من را به عنوان فامیل درجه 1 حساب نکردند و در گروه f4 قرار دادند. این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما افتاد و ما همچنان در انتظاریم! البته من مادرم هم سیتی زن شد و چون ایشان هم برای من در سال 2007 اپلای کردند , پرونده ی من از طریق مادرم زودتر اویلبل میشود. (امیدوارم)
سر بلند باشید
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki ، dreamer60 ، amir2640 ، mom
تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا در سال 2007
در این سال 10,460 ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند
6,001 نفر آنها تازه وارد بودند.
4,459 نفر از قبل در آمریکا حضور داشتند.


پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: sasan_rock ، mohammad.maleki ، mom
در سال 2007 چه تعداد ایرانی به آمریکا مهاجرت کرد؟
بالاخره چند نفر از برندگان لاتاری سال 2007 موفق به اخذ گرین کارت شدند؟
چند نفر از مهاجرین ایرانی سال 2007 مرد بودند؟ چند نفر زن بودند؟ چه سن و سالی داشته اند؟
این مهاجرین کدام ایالت آمریکا را برای زندگی انتخاب کردند؟
چند نفر از این مهاجرین از طریق مهاجرت خانوادگی موفق به اخذ گرین کارت شدند؟


فایل‌های پیوست
.docx   Persons Obtaining Legal Permanent Resident Status During Fiscal Year 2007.docx (اندازه 18.54 KB / تعداد دانلود: 22)
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: am_mohammad ، mohammad.maleki ، mom
(2010-12-15 ساعت 00:31)samba نوشته:  
(2010-12-14 ساعت 19:40)am_mohammad نوشته:  
(2010-12-12 ساعت 09:56)samba نوشته:  بررسی کیس Sepidar ارسال 92
خواهر Sepidar در سال 2008 برای پدر و مادر و Sepidar تقاضای گرین کارت می کند. خواهر Sepidar سیتی زن است. پدر و مادر در ابتدای سال 2010 گرین کارت می گیرند. NVC با او تماس می گیرد و برایش کیس نامبر تعیین می شود.
ممکن است به نظر برسد که Sepidar الان در گروه F4 قرار دارد و باید 10سال منتظر بماند اما ممکن است اینطور نباشد.
پدر و مادر او به عنوان "بستگان درجه اول" یک سیتی زن آمریکا موفق به گرفتن گرین کارت شده اند و Sepidar قصد ملحق شدن به آنها را دارد. با توجه به نکاتی که در ارسال های قبلی عنوان کردم او نه تنها در گروه F4 نیست بلکه بعد از گرین کارت گرفتن پدر و مادر "عضو درجه اول" خانواده محسوب شده و بسیار زودتر و به همراه همسرش موفق به مهاجرت خواهد شد.

سلام و احترام
به نظر من شما اشتباه میفرمایید. چون من و خانواده ام این شرایط را داشته ایم. من خواهرم در سال 2003 سیتی زن شد ؛در آن زمان من تازه 19 ساله شده بودم ولی من را به عنوان فامیل درجه 1 حساب نکردند و در گروه f4 قرار دادند. این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما افتاد و ما همچنان در انتظاریم! البته من مادرم هم سیتی زن شد و چون ایشان هم برای من در سال 2007 اپلای کردند , پرونده ی من از طریق مادرم زودتر اویلبل میشود. (امیدوارم)
سر بلند باشید
سلام دوست عزیز و تشکر فراوان بخاطر تذکر شما
البته من مضون از اشتباه نیستم و با کمک و راهنمایی شما ضمن اصلاح اشتباهاتم می توانیم بر غنای مطالب مهاجر سرا بیافزایم.
در خصوص تذکر شما باید بگویم شما نه تنها نمی توانستید در گروه F4 قرار بگیرید بلکه صد در صد جزو اعضای درجه اول خانواده محسوب شده اید. افراد مجرد زیر 21 سال از نقطه نظر قانون مهاجرت آمریکا CHILD محسوب می شوند.
در نظر داشته باشید ما حالتی را داریم بررسی می کنیم که برای اعضای خانواده توسط یک سیتی زن آمریکایی تقاضای گرین کارت شده باشد و آن سیتی زن با پدر و مادر خانواده نسبت خانوادگی درجه اول داشته باشد.

اگر خواهر شما در سال 2003 که نوزده ساله بوده اید برای شما و پدر و مادر یکجا اقدام کرده باشد - با توجه به Child محسوب شدن شما از نظر قانون مهاجرت آمریکا - شما می بایستی تا قبل از 21 سالگی دارای گرین کارت می شدید. مگر اینکه به علت مشمول بودن اجازه خروج از کشور را نتوانسته باشید کسب کنید.
در ضمن اشاره کردید که:
...این مورد در آن زمان برای خیلی از آشنایان ما [اتفاق] افتاد...
علت تاسیس مهاجر سرا این بوده است که دیگر چنین اتفاقی برای کسی نیفتدWink
سلام و درود مجدد
پس کیس من و دوستان با این چیزی که شما میفرمایید فرق دارد, در کیس من : خواهرم در آن زمان متاهل بود و بالای 21 سال.
در هر حال از شما ممنون. و ما همچنان منتظر.
انتظار چیز عجیبیست. از دور همه چی زیباتر به نظر می آید.
امیدوارم همه موفق باشید.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki
در سال 2007:
10460 ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند
از این تعداد 4652 نفر مرد و 5808 نفر زن بودند.
1087 نفر از این مهاجرین کمتر از 18 سال داشته اند.
1047 نفر 18 تا 24 ساله بودند
1788 نفر هم بیش از 65 سال داشته اند
2888 نفر از این تعداد مجرد بودند که از این مجردین 1616 نفر زن بوده اند
6481 نفر از این تعداد متاهل بوده اند. تعداد متاهلین مرد 3606 نفر بوده است.
5545 نفر در ابتدای ورود خود فاقد شغل بوده اند. (مثلا دانشجو بوده اند)
2260 نفر از مهاجرین از طریق خانوادگی (ویزا بولتن) مهاجرت کرده اند
4257 نفر از بستگان بلافصل یک سیتی زن بوده اند
639 نفر از طریق لاتاری مهاجرت کرده اند. (این تعداد کمتر از تعداد برندگان نهایی لاتاری 2007 هست. یعنی تعدادی از برندگان لاتاری 2007 در نهایت گرین کارت نگرفتند)
5252 نفر از مهاجرین ایرانی کالیفرنیا را برای سکونت انتخاب کرده اند.
818 نفر از مهاجرین ایرانی هم به تکزاس رفته اند.
ویرجینیا با 521 نفر - نیویورک با 359 نفر - و فلوریدا با 344 نفر - مقصد های بعدی مهاجرین ایرانی بوده است.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، mohammad.maleki ، dreamer60
(2010-12-17 ساعت 20:37)samba نوشته:  بررسی کیس sasan13sasan
نقل قول:کی میتونه خوب منو راهنمایی کنه؟برادر من سیتیزن است 8ماه پیش برای من و پدر مادرم و برادرم درخواست اقامت کرد در عین ناباوری 2 ماه بعد از من و پدر مادرم مدارک خواستند.(البته من مدارک ورزشی داشتم که قهرمانی جهانی در رشته رزمی دارم و احکام مربیگری ملی و... )همه انها را فرستادم بعد از دو ماه به مرحله f4 رسیدم و یک نامهJanuary 14, 2010 از NVC برام اومد که شماره...... NVC Case: ANK20105مبنی بر اینکه فعلا اولویت کیس های دیگر است و برای شما ممکن است سالها طول بکشد و از فروش لوازم و ترک کار ممانعت کنید.و...در صورتی که پدر و مادرم برایشان وقت مصاحبه امده.چه مدت طول میکشد تا وقت مصاحبه به من بدهند.امکان دارد بیشتر از 2 سال هم طول بکشد؟

همانطور که ملاحظه می کنید کیس sasan13sasan مشابه دو کیس دیگری است که در بالا آنرا بررسی کردم. در وحله اول ممکن است به نظر برسد که sasan13sasan در گروه F4 قرار گرفته و باید 10 یا 12 سال صبر کند ولی کیس او متفاوت است. برادر او برای او و پدر و مادر در یک زمان اقدام کرده است. و پدر و مادر ایشان IR محسوب می شوند. sasan13sasan بسیار زودتر از کسانی که در گروه F4 هستند گرین کارت خواهد گرفت.
سلام مجدد ,عذر میخواهم
به نظر من حرف شما در موقعی درست است که خودشان و خواهرشان زیر 21 سال و مجرد باشند(درجه 1 حساب شوند) .
و در غیر این صورت باید تا وقتی که کیسشان "که F4 هست " اویلبل شود, حدود 9سال صبر کنند و یا راه بهتر اینست که دوباره مادر یا پدرشان بعد از ورود به آمریکا و گرفتن گرین کارت بلا فاصله برای ایشان درخواست دیگری دهند که در این صورت f2 حساب میشوند و خیلی سریع تر کارشان درست میشه(مثل خود بنده).


البته ایشان راه دیگری هم دارند که از طریق ورزشی اپلای کنند؛ من دوستم از اعضای تیم ملی بود و کارش 1 سال طول کشید. البته باید کیس جدا گانه ای برای اینکار باز کنند و یک ایالت تایید کند که به رشته ورزشی ایشان نیاز دارد و اگر با چند تیم مکاتبه کنند هم خیلی بهتر است.
بار دیگر من اتفاق و روند پرونده های خودم را بازگو میکنم ولی این بار به طور کلی تر تا بتوانید با کیس بالا مقایسه کنید:

شرایط من: خواهرم بالای 21 سال بود و متاهل و سیتیزن. برای پدر و مادر و من (19 ساله بودم در آن زمان) در سال 2003 اپلای کرد ولی من در گروه f4 قرار گرفتم و هنوز اون کیس به جواب نرسیده. ولی مادرم دوباره برای من اپلای کرد با کمی تاخیر (به دلیل عدم اطلاع کافی) در سال 2007 و الان از کیس مادرم کلیه مدارک را فرستاده ام و منتظر دریافت دعوت به مصاحبه هستم. و باید بگویم چون مادرم سیتیزن شدند من این کیس از f2 به f1 تغیر کرد.

بدرود
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، mohammad.maleki
(2010-12-18 ساعت 20:39)samba نوشته:  
کسانی که مجرد باشند و زیر 21 سال داشته باشند IR محسوب شده و به همراه پدر و مادر خود و همزمان با آنها می توانند مهاجرت کنند.

سلام
دوست عزیز شما چندین بار بر این ماجرا تاکیید داشتید. من تحقیقاتی انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که این حرف شما در همه موارد صحیح نیست .
مواردی که صحیح است:
1-اگر برای پدر یا مادر شما کسی جز خواهر یا برادر (نسبی یا تنی) اقدام کرده باشد. بنا براین اگر دایی , عمو ،خاله،عمه،مادربزرگ،پدربزرگ برای والدین اپیلای کردن و شما تا زمانی که کیس اویلبل بشود به 21 سال نرسیده باشید می توانید بروید.
2- مادر و یا پدر شما از طریق ویزای مهاجرتی کار ،افراد خاص و یا ورزشی اقدام کرده باشند.

مواردی که گفته شما صحیح نیست:
1-اگر پدر و مادر به عنوان IR-5 یعنی پدرو مادر سیتیزن بالای 21 سال (سیتیزن زیر 21 سال نمیتواند درخواست بدهد) موفق به دریافت گرین کارت شوند و شما بالای 18 سال سن دارید به شما گرین کارت تعلق نمیگیرد.
منبع: travel.satate.gov & http://www.uscis.gov/
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba
سال 2008:
تغییری که در سال 2008 نسبت به سال 2007 مشاهده می شود افزایش تعداد ایرانیانی است که از داخل آمریکا اقدام به گرفتن گرین کارت می کنند. احتمالا" ابتدا به طریقی وارد آمریکا شده و پس از ورود وضعیت خود را تغییر می دهند گرین کارت می گیرند.

در سال 2008:
13852 نفر ایرانی به آمریکا مهاجرت کرده اند.
از این تعداد 6680 نفر مرد و 7172 نفر زن بوده اند
6733 نفر از این افراد به تازگی وارد آمریکا شده بوده اند و 7119 نفر هم از قبل در آمریکا حضور داشته اند.
ترکیب سنی
1380 نفر از این افراد زیر 18 سال بوده اند.
1312 نفر از این افراد 18 تا 24 ساله بوده اند.
2646 نفر 25 تا 34 سال سن داشته اند.
2656 نفر 35 تا 44 سال سن داشته اند.
2140 نفر 45 تا 54 ساله بوده اند.
1954 نفر 55 تا 64 ساله بوده اند.
1764 نفر بالای 65 سال بوده اند.
وضعیت خانوادگی
4138 نفر مجرد بوده اند
8609 نفر متاهل بوده اند
1066 نفر وضعیت دیگری داشته اند.
وضعیت 39 نفر هم نامشخص بوده است.
وضعیت شغل و کار
6547 نفر اعلام کرده اند درآمدی ندارند.
2746 نقر شغل های مدیریتی و حرفه ای داشته اند
و ...
از چه طریق گرین کارت گرفته اند؟
3090 نفر از طریق گروهها خانوادگی "ویزا بولتن" مهاجرت کرده اند.
2017 نفر از طریق ویزاهای کاری مهاجرت کرده اند.
4491 نفر به عنوان همسر - فرزند زیر 21 سال و یا پدر و مادر یک سیتی زن توانسته اند گرین کارت بگیرند.
762 نفر از طریق لاتاری گرین کارت گرفته اند. (این منبع تعداد را 841 ذکر کرده)
3465 نفر پناه جو بوده اند.
27 نفر هم به روشهای دیگر (مثل سرمایه گذاری) گرین کارت گرفته اند.
به کدام ایالتهای رفته اند؟
آریزونا 308 نفر
کالیفرنیا 6472 نفر
کلرادو 157 نفر
کنیتکات 87 نفر
فلورید 461 نفر
جورجیا 343 نفر
ایلی نویز 353 نقر
مریلند 493 نفر
ماساچوست 245 نفر
میشیگان 148 نفر
نوادا 117 نفر
نیوجرسی 207 نفر
نیویورک 520 نفر
کارولینای شمالی 128 نفر
اوهایو 182 نفر
پنسیلوانیا 145 نفر
تگزاس 1215 نفر
ویرجینیا 651 نفر
واشنگتن 352 نفر
سایر ایالتها 1268 نفر
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، eblam ، dreamer60 ، Kaveh90 ، Shayan1994 ، sasan_rock
سال 2009

نکات قابل توجه در سال 2009 نسبت به سالهای قبل:
اول: کالیفرنیا هنوز محبوب ترین ایالت برای ایرانی ها است. در مقام دوم تگزاس قرار دارد.
دوم: به نظر می رسد اکثر ایرانیها روش مهاجرت خود را دارند عوض می کنند. به این معنی که ابتدا خود را به طریقی به آمریکا می رسانند و بعد برای گرفتن گرین کارت اقدام می کنند.
سوم: در سالهای قبل تعداد مهاجرین بالای 65 سال نسبت به دیگر گروههای سنی بیشتر بود. ولی در این سال گروه سنی 25 تا 34 سال بیشترین تعداد مهاجرین را در خود جای داده است.
چهارم: افزایش قابل توجه تعداد پناه جویان به آمریکا در سال 2009 می باشد که حدود نیمی از مهاجرین ایرانی را تشکیل می دهند.

در سال 2009:
تعداد
18553 نفر ایرانی اجازه اقامت در آمریکا را کسب کرده اند.
9002 نفر مرد بوده اند و 9551 زن.
6200 نفر تازه وارد به آمریکا بوده اند و 12353 نفر از قبل در آمریکا حضور داشته اند.
گروههای سنی
2492 نفر کمتر از 18 سال داشته اند.
1900 نفر 18 تا 24 ساله بوده اند.
4083 نفر 25 تا 34 ساله بوده اند.
3277 نفر 35 تا 44 ساله بوده اند.
2539 نفر 45 تا 54 ساله بوده اند.
2256 نفر 55 تا 64 سال دشته اند.
2006 نفر بالاتر از 65 سال سن داشته اند.
وضعیت خانوادگی
6477 نفر مجرد بوده اند.
10703 نفر متاهل بوده اند.
1299 نفر وضعیت دیگری داشته اند.
74 نفر وضعیت نامشخص داشته اند.
وضعیت شغلی
8298 نفر اعلام کرده اند که شغل و درآمدی ندارند (خانه دار - دانشجو - بازنشسته - بیکار)
2290 نفر در شغلهای مدیریتی و حرفه ای و تخصصی فعالیت می کردند
5477 نفر شغلشان نامشخص است.
و ....
تحت چه عنوانی گرین کارت گرفته اند؟
2410 نفر به خاطر رابطه فامیلی و خانوادگی موفق به مهاجرت شده اند.
4054 نفر به عنوان وابسته درجه یک و بلافصل یک سیتی زن مهاجرت کرده اند.
1200 نفر ویزای کاری داشته اند.
1057 نفر از طریق لاتاری مهاجرت کرده اند. (این منبع تعداد را 1117 نفر ذکر کرده)
9804 نفر پناه جو بوده اند.
28 نفر هم از راههای دیگر (مثل سرمایه گذاری) مهاجرت کرده اند.
به کدام ایالتها رفته اند؟
آریزونا 279 نفر
کالیفرنیا 11227 نفر
کلرادو 124 نفر
فلوریدا 310 نفر
جورجیا 333 نفر
ایلی نویز 322 نفر
مریلند 531 نفر
ماساچوست 208 نفر
میشیگان 105 نفر
مینی سوتا 99 نفر
نوادا 171 نفر
نیوجرسی 198 نفر
نیویورک 495 نفر
کارولینای شمالی 164 نفر
اوهایو 133 نفر
پنسیلوانیا 120 نفر
تگزاس 1481 نفر
ویرجینیا 658 نفر
واشنگتن 371 نفر
1224 نفر هم به ایالتهای دیگر رفته اند.
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dreamer60 ، Kaveh90 ، Ashkan78
نیم رخ مهاجر ایرانی به آمریکا در سال 2010

در سال 2010 تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا کاهش قابل توجهی داشته، به نظر می رسه این کاهش به خاطر کم شدن تعداد پناه جویان باشد.
تعداد کسانی که در سال 2010 از طریق لاتاری گرین کارت گرفته اند 1469 نفر بوده است که بسیار کمتر از تعداد مورد انتظار است.

در سال 2010:

تعداد مهاجرین ایرانی به آمریکا 14182 نفر بوده است.
از این تعداد 6567 نفر مذکر و 7615 نفر مونث بوده اند.

از این تعداد 7252 نفر تازه وارد و 6930 نفر از قبل در آمریکا حضور داشته اند.

ترکیب سنی مهاجران ایرانی به شرح زیر است:

کمتر از 18 سال 1534 نفر
18 تا 24 سال 1280 نفر
25 تا 34 سال 3173 نفر
35 تا 44 سال 2236 نفر
45 تا 54 سال 1936 نفر
55 تا 64 سال 2018 نفر
65 سال و بیشتر 2004 نفر
نا مشخص 1 نفر (یکی از خانمهای ایرانی سنش را نگفتهBig Grin)


وضعیت زناشویی

مجرد 4389 نفر
متاهل 8559 نفر (برخلاف تصور قبلی متاهلین بیشتر مهاجرت می کنند)
سایر موارد 1199 نفر (مطلقه، بیوه و ...)
نامشخص 35 نفر

وضعیت اشتغال

شغلهای مدیریتی یا حرفه ای - تخصصی: 2243 نفر
خدماتی: 574 نفر
شغلهای دفتری: 529 نفر
کشاورزی و ماهیگیری: 20 نفر
پیمانکاری و نگه داری و سرویس: 81 نفر
تولیدی و حمل و نقل: 198 نفر
فاقد شغل در خارج از خانه: 7016 نفر (شامل خانه دار - کودک - دانشجو - بازنشسته - بیکار(1587 نفر)
نامشخص 3521

نحوه دریافت گرین کارت:

از طریق گروههای خانوادگی2731 نفر
از طریق کار 1084 نفر
از طریق داشته نسبت خانوادگی نزدیک با یک آمریکایی 4142 نفر
از طریق لاتاری 1469 نفر (این منبع تعداد را 1854 ذکر کرده)
از طریق پـنـاهــندگی 4735 نفر
از طریق دیگر 21 نفر (مثل سرمایه گذاری)

ایالتهایی را که برای اقامت انتخاب کرده اند:

آریزونا 207 نفر
کالیفرنیا 7840 نفر (هنوز محبوبترین)
کلرادو 113 نفر
کنیتیکات 78 نفر
فلوریدا 356 نفر
جورجیا 336 نفر
ایلی نویز 294 نفر
مریلند 472 نفر
ماساچوست 223 نفر
میشیگان 139 نفر
نوادا 105 نفر
نیوجرسی 176 نفر
نیویورک 375 نفر
کارولینای شمالی 123 نفر
اوهایو 105 نفر
پنسلوانیا 106 نفر
تگزاس 1073 (بعد از کالیفرنیا)
ویرجینیا 630 نفر
واشنگتن 298 نفر
جاهای دیگر 1133 نفر

Source: U.S. Department of Homeland Security

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: frozen mind ، sasan_rock ، f1f ، Kaveh90 ، ParsTrader ، Ashkan78 ، bsbali ، admin ، Shayan1994 ، amjad
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان