آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

خلاصه پیشرفت کار برندگان ۲۰۱۲
یرای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال ۲۰۱۲ تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

ارسال های اضافی و غیر مرتبط حذف خواهند شد.

‎-----------------------------------------------------------------------------‎
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
‎**************************‎

جهت مشاهده موضوع مشابه در انجمن برندگان سال ۲۰۱۱ اینجا را کلیک کنید.
از پاسخ به پیام خصوصی معذورم. ‎Shy
شماره کیس:‌ ‎2011AS18XXX‎
دریافت نامه قبولی: ‎May/2010/19‎
ارسال فرم ‎: June 6‎
نامه دوم ‎: 4 April 2011‎
مصاحبه: آنکارا- ‎25 April 2011‎
کلیرنس :‌ ‎June 2011 9‎
دریافت ویزا :‌ ‎15 June 2011‎
تاریخ پرواز ‎: 8 July 2011‎
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس:2012AS00008XXX
کنسولگری:آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
شماره کیس ‎: 2012AS00008XXX‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:25 جولای
کنسولگری: تغییر داده به کوالامپور
تاریخ کارنت شدن کیس:اکتبر
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: ‎2012AS00013xxx‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
‎2012AS13XXX‎
تعداد: 4نفر
ارسال فرمها: ‎11,Aug 09‎
مصاحبهBig Grinec 22,11‎ برگ آبی
پاسخ به فرم 9 سوالی: 7 ژانویه
دریافت کلیرنس: 25 ژانویه
دریافت ویزا: 18 فوریه
هزینه:تهران 1.6م ت-آنکارا: هتل ‎2300‎ لیر-دکتر400$-سفارت ‎3276$-‎ غذا تاکسی 1300لیر- خرید و غیره ‎2300$‎ (کلا ‎9100$)-‎ سفر دوم آنکارا ‎1100$‎
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: ‎2012AS00053xxx‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:2011/AUGUST/13
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها: 41000تومان پست
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Ashkan78 ، shervean ، dreamer60 ، Hornet ، shahab2000 ، smk2 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، emran_no ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: ‎2012AS00065xxx‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس:Case ‎Number 2012AS00011xxx‎
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تاریخ دریافت قبولی:15july
شماره کیس: ‎???2012AS00020‎
کنسولگری:ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:9AUG,2011
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
کیس:2012AS000209XX * قبولی: ‎JULY/16/11‎
ارسال فرمها: ‎AGU/09/11 *‎ کنسولگری: آنکارا
کارنت شدن:11/ ‎10/DES *‎ مصاحبه:FEB/01/12
ویزا:MAY/30/2012 * ورود به آمریکا:JUL/17/12
گرین کارت ‎:JUL/25/12‎
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: ‎2012AS0001XX4‎
کنسولگری: ‎Kuala Lumpur‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، soniarazmi ، REZA1390 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، emran_no ، arman_m ، behzad7 ، Kivan ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
تارخ ثبت نام در سایت ‎: October 28, 2010‎
شماره کیس ‎: 2012AS0003XXXX‎
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎August 01, 2011‎
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
تارخ ثبت نام در سایت ‎: October 28, 2010‎
شماره کیس ‎: 2012AS0003XXXX‎
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎August 01, 2011‎
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
جمع تقریبی هزینه ها تاکنون ‎: 16000T‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، REZA1390 ، nastaran86 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، Kivan ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: ‎2012AS00054xxx‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، soniarazmi ، REZA1390 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، anikoo ، smith ، Emad_L
شماره کیس: ‎2012AS00009XXX‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: هنوز نفرستادم
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
‎2012AS9XXX‎
دریافت نامه قبولی: ‎2011 18 Jul‎
کنسولگری: آنكارا
ارسال فرمها: ‎2011 26 Jul‎
کارنت شدن: ‎Sep 7 2011‎
دریافت نامه دوم: ‎Sep 16 2011‎
مصاحبه: ‎Nov 3 2011‎
دریافت کلیرنس: ‎2012 Jan 6‎
دریافت ویزا: ‎Feb 24 2012‎
ورود به آمریکا: ‎March 25 2012‎
دریافت ‎Apr 1 2012 :SSN‎
دریافت گرین کارت:
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: ‎2012AS00026XXX‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎26 July‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ‎February‎
تاریخ مصاحبه: ‎10 April‎
تاریخ دریافت کلیرنس: ‎15 May‎
ورود به آمریکا: ‎4 July‎
دریافت ‎July 11 :SSN‎
دریافت گرین کارت: ‎25 July‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، vida.k ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، emran_no ، arman_m ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، behzad7 ، smith ، Emad_L

شماره کیس:Case ‎Number 2012AS00008xxx‎
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
شماره کیس ‎: 2012AS00007XXX‎
تاریخ رویت قبولی در سایت: 19 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 28 جولای
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:8سپتامبر
تاریخ دریافت نامه دوم:25 سپتامبر
تاریخ مصاحبه:15 نوامبر
تاریخ دریافت ویزا:15 نوامبر
تاریخ ورود به آمریکا ‎:16‎ مارچ
تاریخ دریافت گرین کارت ‎:20‎ آوریل
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، nastaran86 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، REZA1390 ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: ‎2012AS00038xxx‎
کنسولگری: ‎ANKARA‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎2011 30 ,July‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ‎May 2012‎
تاریخ مصاحبه: ‎June 25‎
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
‎2012AS00038xxx‎
ورود به آمریکا: ‎Oct. 6, 2012‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، sepinod ، arman_m ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
من هم برنده شدم ولی با این کیس نامبر نمیدونم خوشحال باشم یا نه
شماره کیس ‎: 2012AS00067XXX‎
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای ‎2011‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:25 جولای 2011، ‎DHL‎
کنسولگری: آنکارا
تعداد همراهان: 1 نفر
تاریخ دریافت نامه دوم: 17 می ‎2012‎
تاریخ مصاحبه: 3 جولای ‎2012‎
نتیجه: برگه آبی
کلیرنس:8 آگوست ‎2012‎
دریافت ویزا: 16 آگوست ‎2012‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، shervean ، shahab2000 ، emran_no ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، anikoo ، smith ، Emad_L
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان