خلاصه پیشرفت کار برندگان ۲۰۱۲
یرای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال ۲۰۱۲ تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

ارسال های اضافی و غیر مرتبط حذف خواهند شد.

-----------------------------------------------------------------------------
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
**************************

جهت مشاهده موضوع مشابه در انجمن برندگان سال ۲۰۱۱ اینجا را کلیک کنید.
از پاسخ به پیام خصوصی معذورم. Shy
شماره کیس:‌ 2011AS18XXX
دریافت نامه قبولی: May/2010/19
ارسال فرم : June 6
نامه دوم : 4 April 2011
مصاحبه: آنکارا- 25 April 2011
کلیرنس :‌ June 2011 9
دریافت ویزا :‌ 15 June 2011
تاریخ پرواز : 8 July 2011
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس:2012AS00008XXX
کنسولگری:آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
شماره کیس : 2012AS00008XXX
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:25 جولای
کنسولگری: تغییر داده به کوالامپور
تاریخ کارنت شدن کیس:اکتبر
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2012AS00013xxx
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
2012AS13XXX
تعداد: 4نفر
ارسال فرمها: 11,Aug 09
مصاحبهBig Grinec 22,11 برگ آبی
پاسخ به فرم 9 سوالی: 7 ژانویه
دریافت کلیرنس: 25 ژانویه
دریافت ویزا: 18 فوریه
هزینه:تهران 1.6م ت-آنکارا: هتل 2300 لیر-دکتر400$-سفارت 3276$- غذا تاکسی 1300لیر- خرید و غیره 2300$ (کلا 9100$)- سفر دوم آنکارا 1100$
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2012AS00053xxx
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:2011/AUGUST/13
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها: 41000تومان پست
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Ashkan78 ، shervean ، dreamer60 ، Hornet ، shahab2000 ، smk2 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، emran_no ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: 2012AS00065xxx
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس:Case Number 2012AS00011xxx
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تاریخ دریافت قبولی:15july
شماره کیس: ???2012AS00020
کنسولگری:ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:9AUG,2011
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها
کیس:2012AS000209XX * قبولی: JULY/16/11
ارسال فرمها: AGU/09/11 * کنسولگری: آنکارا
کارنت شدن:11/ 10/DES * مصاحبه:FEB/01/12
ویزا:MAY/30/2012 * ورود به آمریکا:JUL/17/12
گرین کارت :JUL/25/12
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2012AS0001XX4
کنسولگری: Kuala Lumpur
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، soniarazmi ، REZA1390 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، emran_no ، arman_m ، behzad7 ، Kivan ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
تارخ ثبت نام در سایت : October 28, 2010
شماره کیس : 2012AS0003XXXX
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: August 01, 2011
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
تارخ ثبت نام در سایت : October 28, 2010
شماره کیس : 2012AS0003XXXX
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: August 01, 2011
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت ویزا:
تاریخ ورود به آمریکا :
تاریخ دریافت گرین کارت :
جمع تقریبی هزینه ها تاکنون : 16000T
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، REZA1390 ، nastaran86 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، Kivan ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: 2012AS00054xxx
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، soniarazmi ، REZA1390 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، anikoo ، smith ، Emad_L
شماره کیس: 2012AS00009XXX
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: هنوز نفرستادم
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
2012AS9XXX
دریافت نامه قبولی: 2011 18 Jul
کنسولگری: آنكارا
ارسال فرمها: 2011 26 Jul
کارنت شدن: Sep 7 2011
دریافت نامه دوم: Sep 16 2011
مصاحبه: Nov 3 2011
دریافت کلیرنس: 2012 Jan 6
دریافت ویزا: Feb 24 2012
ورود به آمریکا: March 25 2012
دریافت Apr 1 2012 :SSN
دریافت گرین کارت:
یافتن نقل قول‌ها
شماره کیس: 2012AS00026XXX
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 26 July
تاریخ کارنت شدن کیس: February
تاریخ مصاحبه: 10 April
تاریخ دریافت کلیرنس: 15 May
ورود به آمریکا: 4 July
دریافت July 11 :SSN
دریافت گرین کارت: 25 July
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، vida.k ، shahab2000 ، Donkey chance ، California ، sepinod ، emran_no ، arman_m ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، behzad7 ، smith ، Emad_L

شماره کیس:Case Number 2012AS00008xxx
کنسولگری:Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
شماره کیس : 2012AS00007XXX
تاریخ رویت قبولی در سایت: 19 جولای
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 28 جولای
کنسولگری: آنکارا
تاریخ کارنت شدن کیس:8سپتامبر
تاریخ دریافت نامه دوم:25 سپتامبر
تاریخ مصاحبه:15 نوامبر
تاریخ دریافت ویزا:15 نوامبر
تاریخ ورود به آمریکا :16 مارچ
تاریخ دریافت گرین کارت :20 آوریل
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hornet ، nastaran86 ، Ashkan78 ، mahh ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، REZA1390 ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
شماره کیس: 2012AS00038xxx
کنسولگری: ANKARA
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 2011 30 ,July
تاریخ کارنت شدن کیس: May 2012
تاریخ مصاحبه: June 25
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
ورود به آمریکا: 2012
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، shervean ، shahab2000 ، Donkey chance ، sepinod ، arman_m ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، smith ، Emad_L
من هم برنده شدم ولی با این کیس نامبر نمیدونم خوشحال باشم یا نه
شماره کیس : 2012AS00067XXX
تاریخ رویت قبولی در سایت: 15 جولای 2011
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:25 جولای 2011، DHL
کنسولگری: آنکارا
تعداد همراهان: 1 نفر
تاریخ دریافت نامه دوم: 17 می 2012
تاریخ مصاحبه: 3 جولای 2012
نتیجه: برگه آبی
کلیرنس:8 آگوست 2012
دریافت ویزا: 16 آگوست 2012
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: REZA1390 ، Hornet ، Ashkan78 ، shervean ، shahab2000 ، emran_no ، sepinod ، arman_m ، behzad7 ، afshin4749 ، SH1A2R3 ، anikoo ، smith ، Emad_L
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان