اشتباه در پر کردن فرم i-130
Exclamation 
سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
نقل قول:Post Decision Activity
On May 5, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: msar
-=-=-=-=-=..-=-=-=-=-=

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
-=-=-=-..=-=-=-=-

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
-=-=-=-=-=-=-=

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
===============

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
____________

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
_______________ _____________

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟
_____________________________________________________________
ممنون از راهنمای هایتان

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
Question 
(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
______________________________________________________________
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟
_______________________________________________________________
ممنون از راهنمای هایتان

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
______________________________________________________________________________________________________________________________
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان

(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
____________________________________________________________________________________________________________________________
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
______________________________________________________________
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم?????
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان
[/quote]
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلامTongueSmile
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ( به جای O در فامیلی u گداشته اند ) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2011-05-07 ساعت 23:19)mohammadonline نوشته:  سلام
من خیلی در انجمن گشتم دنبال این تاپیکی که ایجاد کرم اما چیزی پیدا نکردم. شاید مشکل من مشکل خیلی های دیگه هم باشه...................................
مادر بزرگ من برای پدرم اگوست 2004 اقدام کرده واسه گرین کارت من تازگی متوجه شدم که نام پدرم به جای mohsnبه اشتباه moShen نوشته شده و در اسپل فامیلی هم اشتباهی وجود دارد ((( به جای O در فامیلی u گداشته اند ))) . وقتی هم که توسایت میریم میگه
نقل قول:Post Decision Activity
On May ۵, 2010, we mailed you a notice that we have approved this I130 IMMIGRANT PETITION FOR RELATIVE, FIANCE(E), OR ORPHAN. Please follow any instructions on the notice
باید چی کار کنیم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
آیا باید به جای خاصی ایمیل زد؟
راستی کسی میدونه که العان پرونده های کدوم سال و ماه در حال اقدام هست؟
و با توجه به وضعیت فعلی پرونده پدر من کی نوبتش میشود؟

ممنون از راهنمای هایتان

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان