شماره کیس چیه؟
لطفا بگین شماره کیس چیه و جه ربطی به شانس قبولی داره؟
ممنون
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
از طرف ‎KCC‎ براي هر فرد برنده در قرعه كشي شماره اي در نظر گرفته ميشه ، به عبارت عاميانه ميشه گفت شماره پرونده. ربطي هم به شانس قبولي نداره.
خدايا ، اگر نردبانی شده ام تا ستاره های كوچك آرزوهايم را به آسمان برسانم ياريم كن... ‎(-:‎
زندگي در امريكا: ‎http://www.lifeintheusa.com‎
ارسال لاتاري ‎:October 5th,2008‎
كيس نامبر:****2010AS
پاكت اول:
ارسال مدارك:
اعلام كارنت:
پاكت دوم:
مصاحبه:
كليرنس:
ويزا:
گرين كارد:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
سلام

در ضمن هر قدر این کیس نامبر کمتر باشه بهتره چون زودتر برای مصاحبه دعوت میشین.
شماره کیس: ‎2009AS17XXX‎
نامه قبولی: ‎08 6th May‎
ارسال فرمهای سری اول: ‎9th Jun 08‎
کارنت: ‎9th Feb 09‎
نامه دوم: ‎09 20s Mar‎ از طریق ایمیل
معاینه پزشکی: ‎09 31st Mar‎
مصاحبه: ‎09 14th April‎
کلیرنس و ویزا: ‎09 31st Aug‎ (پس از ‎130‎ روز)
هزینه قبل از ورود به آمریکا:1050€ نفری
ورود به آمریکا: ‎09 16th Nov‎
دریافت گرین کارت: ‎09 22nd Dec‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
همیشه تعداد بیشتری از ظرفیت ویزا ها نامه قبولی ارسال می شود (تقریباً 2 برابر یا 3 برابر ظرفیت) که اگر در پروسه گرفتن ویزا برخی از برندگان موفق نشدند یا اصلاً از گرفتن ویزا منصرف شدند تعداد کل ویزا های صادره آن سال ثابت بماند. بنابر این متاسفانه امکان دارد که نفرات آخر به مصاحبه دعوت نشوند. پس هر چه شماره کیس پایین تر باشد شانس قبولی بیشتر است.
شماره کیس: ‎2008AS4xxx‎
دریافت اولین نامه: ‎Mar/2007‎
دریافت نامه دوم: ‎Nov/2007‎
مصاحبه: ‎Dec/2007‎
آمدن کلیرنس ‎: Feb/2008 -‎ (بعد از 71 روز)
گرفتن ویزا: ‎Apr/2008‎
گرفتن گرین کارت: 13 روز پس از ورود
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: kasraaa
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان