کاهش آمار بیکاری در انگلیس
متقاضیان دریافت مزایای بیکاری 8600 نفر در ماه مه نسبت به آوریل کاهش داشتند و شمار آنها به 1.51 میلیون نفر رسید. شمار این متقاضیان برای هفتمین ماه متوالی کاهش داشته و رقم آنها در آوریل از 7300 نفری که در ابتدا گزارش شده بود، به 11800 نفر بازبینی شد.

از سوی دیگر نرخ بیکاری انگلیس بر مبنای استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) با کاهش پنج هزار نفری شمار بیکاران و رسیدن ‌آنها به 2.51 میلیون نفر، طی سه ماه تا آوریل به 7.8 درصد رسید. اشتغال طی این مدت 24 هزار افزایش داشت.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد آهنگ رشد اقتصادی انگلیس سرعت گرفته اما تاثیر آن بر بازار کار این کشور هنوز نمود نیافته است.

رشد دستمزد طی سه ماه تا آوریل به 1.6 درصد در مقایسه با 0.6 درصد سه ماهه قبلی رسید. اما این افزایش تا اندازه‌ای به دلیل پرداخت پاداش‌های به تاخیر افتاده بود زیرا برخی از افرادی دارای درآمد بالا درصدد سود بردن از کاهش نرخ مالیات بر درآمد بودند که در آوریل به اجرا درآمد.

رشد حقوق پایه طی این مدت از 0.8 به 0.9 درصد رسید که فشار هزینه‌های زندگی را در شرایطی که نرخ تورم 2.4 درصد است، بارز می‌کند.

طبق تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، دورنمای اشتغال در انگلیس با بهبود فعالیت بخش ساخت و ساز و خروج آن از رکود پنج ساله، کاملا مثبت مانده است.

برنامه کاهش کسری بودجه که از سوی دولت انگلیس اجرا شده، شاهد کاهش 22 هزار شغل طی سه ماهه اول و رسیدن میزان آن به 5.7 میلیون بوده که پایین‌ترین سطح از سال 2001 به حساب می‌آید.

این کاهش بیشتر در دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی روی داده است. میزان شغل در دولت مرکزی 13 هزار افزایش داشت و اشتغال بخش خصوصی با 46 هزار رشد، به 24.1 میلیون نفر رسید.

به گزارش بلومبرگ، شمار بیکاران جوان انگلیسی با 43 هزار نفر کاهش به 950 هزار نفر رسید و شمار نیروی کار بالای 65 سال برای نخستین بار به بیش از یک میلیون نفر رشد کرد
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Saeedv13 ، 327
(2013-06-14 ساعت 20:18)یه مهاجر نوشته:  متقاضیان دریافت مزایای بیکاری 8600 نفر در ماه مه نسبت به آوریل کاهش داشتند و شمار آنها به 1.51 میلیون نفر رسید. شمار این متقاضیان برای هفتمین ماه متوالی کاهش داشته و رقم آنها در آوریل از 7300 نفری که در ابتدا گزارش شده بود، به 11800 نفر بازبینی شد.

از سوی دیگر نرخ بیکاری انگلیس بر مبنای استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) با کاهش پنج هزار نفری شمار بیکاران و رسیدن ‌آنها به 2.51 میلیون نفر، طی سه ماه تا آوریل به 7.8 درصد رسید. اشتغال طی این مدت 24 هزار افزایش داشت.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد آهنگ رشد اقتصادی انگلیس سرعت گرفته اما تاثیر آن بر بازار کار این کشور هنوز نمود نیافته است.

رشد دستمزد طی سه ماه تا آوریل به 1.6 درصد در مقایسه با 0.6 درصد سه ماهه قبلی رسید. اما این افزایش تا اندازه‌ای به دلیل پرداخت پاداش‌های به تاخیر افتاده بود زیرا برخی از افرادی دارای درآمد بالا درصدد سود بردن از کاهش نرخ مالیات بر درآمد بودند که در آوریل به اجرا درآمد.

رشد حقوق پایه طی این مدت از 0.8 به 0.9 درصد رسید که فشار هزینه‌های زندگی را در شرایطی که نرخ تورم 2.4 درصد است، بارز می‌کند.

طبق تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، دورنمای اشتغال در انگلیس با بهبود فعالیت بخش ساخت و ساز و خروج آن از رکود پنج ساله، کاملا مثبت مانده است.

برنامه کاهش کسری بودجه که از سوی دولت انگلیس اجرا شده، شاهد کاهش 22 هزار شغل طی سه ماهه اول و رسیدن میزان آن به 5.7 میلیون بوده که پایین‌ترین سطح از سال 2001 به حساب می‌آید.

این کاهش بیشتر در دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی روی داده است. میزان شغل در دولت مرکزی 13 هزار افزایش داشت و اشتغال بخش خصوصی با 46 هزار رشد، به 24.1 میلیون نفر رسید.

به گزارش بلومبرگ، شمار بیکاران جوان انگلیسی با 43 هزار نفر کاهش به 950 هزار نفر رسید و شمار نیروی کار بالای 65 سال برای نخستین بار به بیش از یک میلیون نفر رشد کرد

دوست عزیز
خبر بسیار خوبی است اما برا من که در لندن هر روز روزنامه صبح و عصر رو از مترو میگیرم و میخونم این خبر کمی غیرقابل باوره چراکه هر روز خبر از افزایش بیکاران و قیمتها نوشته میشه و اینکه دولت مجبور به حذف کامل یا بخشی از کمکهای دولتی کرده موضوع مالیات بر اتاق خواب و جنجال های پس از اون رو که تا سازمان ملل هم رفت رو از یاد نبرید.
قدرتمندترین اقتصاد اروپا رو آلمان داره و بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی انگلیس دیگه آش دهن سوزی نیست
برای پایبندی به اخلاقیات نیازی به مذهب نیست.
اگر خداوند آرزویی در دلت انداخت بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است پس به راهت ادامه بده ....
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
(2013-09-24 ساعت 00:00)ehsan1201 نوشته:  
(2013-06-14 ساعت 20:18)یه مهاجر نوشته:  متقاضیان دریافت مزایای بیکاری 8600 نفر در ماه مه نسبت به آوریل کاهش داشتند و شمار آنها به 1.51 میلیون نفر رسید. شمار این متقاضیان برای هفتمین ماه متوالی کاهش داشته و رقم آنها در آوریل از 7300 نفری که در ابتدا گزارش شده بود، به 11800 نفر بازبینی شد.

از سوی دیگر نرخ بیکاری انگلیس بر مبنای استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) با کاهش پنج هزار نفری شمار بیکاران و رسیدن ‌آنها به 2.51 میلیون نفر، طی سه ماه تا آوریل به 7.8 درصد رسید. اشتغال طی این مدت 24 هزار افزایش داشت.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد آهنگ رشد اقتصادی انگلیس سرعت گرفته اما تاثیر آن بر بازار کار این کشور هنوز نمود نیافته است.

رشد دستمزد طی سه ماه تا آوریل به 1.6 درصد در مقایسه با 0.6 درصد سه ماهه قبلی رسید. اما این افزایش تا اندازه‌ای به دلیل پرداخت پاداش‌های به تاخیر افتاده بود زیرا برخی از افرادی دارای درآمد بالا درصدد سود بردن از کاهش نرخ مالیات بر درآمد بودند که در آوریل به اجرا درآمد.

رشد حقوق پایه طی این مدت از 0.8 به 0.9 درصد رسید که فشار هزینه‌های زندگی را در شرایطی که نرخ تورم 2.4 درصد است، بارز می‌کند.

طبق تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، دورنمای اشتغال در انگلیس با بهبود فعالیت بخش ساخت و ساز و خروج آن از رکود پنج ساله، کاملا مثبت مانده است.

برنامه کاهش کسری بودجه که از سوی دولت انگلیس اجرا شده، شاهد کاهش 22 هزار شغل طی سه ماهه اول و رسیدن میزان آن به 5.7 میلیون بوده که پایین‌ترین سطح از سال 2001 به حساب می‌آید.

این کاهش بیشتر در دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی روی داده است. میزان شغل در دولت مرکزی 13 هزار افزایش داشت و اشتغال بخش خصوصی با 46 هزار رشد، به 24.1 میلیون نفر رسید.

به گزارش بلومبرگ، شمار بیکاران جوان انگلیسی با 43 هزار نفر کاهش به 950 هزار نفر رسید و شمار نیروی کار بالای 65 سال برای نخستین بار به بیش از یک میلیون نفر رشد کرد

دوست عزیز
خبر بسیار خوبی است اما برا من که در لندن هر روز روزنامه صبح و عصر رو از مترو میگیرم و میخونم این خبر کمی غیرقابل باوره چراکه هر روز خبر از افزایش بیکاران و قیمتها نوشته میشه و اینکه دولت مجبور به حذف کامل یا بخشی از کمکهای دولتی کرده موضوع مالیات بر اتاق خواب و جنجال های پس از اون رو که تا سازمان ملل هم رفت رو از یاد نبرید.
قدرتمندترین اقتصاد اروپا رو آلمان داره و بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی انگلیس دیگه آش دهن سوزی نیستبا فرمایش شما موافقم . خود آلمان هم بعنوان صنعتی ترین کشور اروپا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه . انگلیس شاید داره بدترین دوران اقتصادی 50 سال اخیرش رو تجربه میکنه . به نوعی ورشکسته ای بیش نیست . آمار فقر و بیکاری بازگو کننده همین حقایق هست .
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان