آیا کسی که برنده شده می تونه دوباره شرکت کنه؟
من یه سواال دارم. من تو لاتاری 2009 برنده شدم اما با کیس نامبر بالا. آیا می تونم در لاتاری 2010 هم شرکت کنم؟
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
بله. قبول شدن در لاتاری مانعی برای شرکت مجدد در سال بعد نیست. از طرف دیگر ثبت نام مجدد در پرونده حاضر شما تاثیری ندارد.
شماره کیس: 2008AS4xxx
دریافت اولین نامه: Mar/2007
دریافت نامه دوم: Nov/2007
مصاحبه: Dec/2007
آمدن کلیرنس : Feb/2008 - (بعد از 71 روز)
گرفتن ویزا: Apr/2008
گرفتن گرین کارت: 13 روز پس از ورود
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Hashem
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان