اشتباهی در پر کردن آدرس
من یه سوالی داشتم من در لاتاری فرمم رو پر کردم و در خط اول آدرس اشتباها اینطوری نوشتم
address line 1: AVe.SHAHID BABAEI St. 33
address line 2: NO.27 3th FLOOR
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
باید جابه جا می نوشتی ، ولی نگران نباش فکر کنم ملاک کد پستیه !! و اینکه شما از طریق سایت هم می تونید از نتیجه لاتاری خود با خبربشید !!!
از پاسخ به پیام خصوصی معذورم. Shy
شماره کیس:‌ 2011AS18XXX
دریافت نامه قبولی: May/2010/19
ارسال فرم : June 6
نامه دوم : 4 April 2011
مصاحبه: آنکارا- 25 April 2011
کلیرنس :‌ June 2011 9
دریافت ویزا :‌ 15 June 2011
تاریخ پرواز : 8 July 2011
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان