آپارتمانی مبله در غرب لس آنجلس برای کوتاه مدت جهت اجاره موجود است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۵۷ یا ۰۰۱۳۱۰۴۳۰۰۰۶۰ تماس بگیرید.

خلاصه پیشرفت کار برندگان 2009
Question 
برای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال ‎2009‎ تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

با تشکر

‎-----------------------------------------------------------------------------‎
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس: ‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎21XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎2008 May‎
کنسولگری: ‎Ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎2008 10 June‎
تاریخ کارنت شدن کیس:March ‎9 2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه: ‎May 2009‎
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس ‎2009AS96XX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May/2008‎
کنسولگری: ‎Ankara‎ تغییر به ‎abudhabi‎ و تغییر به ‎sydney‎ (تغییرات با ‎email)‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎May/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن ویزا ژانویه ‎December 8, 2008‎
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎Jan 14‎
تاریخ مصاحبه: 24 فوریه
تاریخ دریافت کلیرنس: بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها (هزینه ها با بلیط یکسره از استرالیا به آمریکا دو بزرگسال و بچه زیر دو سال): ‎7635‎ دلار استرالیا معادل ‎5340‎ دلار آمریکا
تاریخ ویزا: 18 مارچ
ورود به یو اس ای: 30 آوریل
ُسوشیال سکوریتی نامبر: 9 می
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎2009AS27000‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May/ 2008‎
کنسولگری: ‎abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:April ‎/2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:???
تاریخ مصاحبه: ‎JUNE/2009‎
تاریخ دریافت کلیرنس:روز مصاحبه
جمع تقریبی هزینه ها:حدود ‎6000000‎ تومان
کیس نامبر:2009AS27000
تاریخ مصاحبه:JUNE ‎2009‎
تاریخ دریافت ویزا ‎: JUNE2009‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009AS4XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎April/2008‎
کنسولگری: ‎Ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎April/2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ‎I don't know‎
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎Sept/2008‎
تاریخ مصاحبه: ‎Nov/2008‎
تاریخ دریافت کلیرنس:April/2009
جمع تقریبی هزینه ها: نزدیک 2 تومن
امیر ‎2009as4###‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎26xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:may ‎2008‎
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may2008
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره ‎2009as20900‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May 2008‎
کنسولگری: ‎abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:may ‎2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:march ‎2009‎
تاریخ مصاحبه:10 ‎may‎
تاریخ دریافت کلیرنس:4th ‎of august‎
جمع تقریبی هزینه ها:6000000 ‎(3 person)‎

‎hbita:20900‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎32xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:May ‎2008‎
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس: ؟
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: ؟
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎18000‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:May ‎2008‎
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June ‎2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:MAY
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: ‎300000 TOMAN‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎30XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎may 2008‎
کنسولگری: دبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎june 2008‎
تاریخ کارنت شدن کیس:may ‎2009‎
تاریخ دریافت نامه دوم:5 ‎june‎
تاریخ مصاحبه:13 ‎july‎
تاریخ دریافت ویزا ‎: 14 july‎
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:2.5 ملیون تومان
شماره کیس: ‎AS30XXX‎
نامه اول: ‎2008 may‎
ارسال مدارک: ‎june 2008‎
تاريخ مصاحبه ‎: 2009 13 july‎
دریافت نامه دوم: ‎5june 2009‎
تاريخ گرفتن ويزا بدون كليرنس ‎:2009 14 july‎
تاریخ ورود به غربت ‎: 24 october‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎34XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: آخرای خرداد 87 ، پاره پوره و کثیف و خیس!
کنسولگری: آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 10 تیر
تاریخ کارنت شدن کیس: پس از 11 ماه خون جگر خوردن در بولتن می برای جولای همه دوستان آسیایی کارنت شدند که ما هم جزوشون بودیم.
تاریخ دریافت نامه دوم: 31 می، این دفعه لای گلدون بود.
تاریخ مصاحبه: 9 جولای
تاریخ دریافت کلیرنس: 25 می! یعنی 3 ماه قبلش!
جمع تقریبی هزینه ها: با احتساب همه چیز، حدود نفری 2 میلیون تومان
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس:12xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:اواخر اردیبهشت 87
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:31 اردیبهشت
تاریخ کارنت شدن کیس:january
تاریخ دیافت نامه دوم:febreary
تاریخ مصاحبه:19march
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:تقریبا تا اینجا2000000
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009AS11XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎May‎
کنسولگری: ‎Abudhabi‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن فوریه
تاریخ دریافت نامه دوم: ‎3 February‎
تاریخ مصاحبه: ‎16 March‎
تاریخ دریافت کلیرنس: ا... اعلم / توکل به خدا
جمع تقریبی هزینه ها: حدود 5 میلیون برای 3 نفر
Case Number: 2009AS115XX‎
تاریخ مصاحبه: ‎,March 16 , 2009‎
دریافت ویزا: روز مصاحبه
دریافت کلیرنس همسر ‎: Aug 4, 2009‎
ورود به آمریکا: ‎Sep 7, 2009‎
خروج از آمریکا: ‎Nov, 2009 /‎ با دریافت پاس سفید 2 سال
ورود مجدد به آمریکا: ‎2011 , 16, Jul‎
وقتی چترت " خداست " بگذار باران سرنوشت هر چه میخواهد ببارد.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: ‎26XXX‎
تاریخ دریافت نامه قبولی: ‎2008 May‎
کنسولگری: ‎Copenhagen‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: ‎2008 May‎
تاریخ کارنت شدن کیسTonguerobably June‎
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه:-
تاریخ دریافت کلیرنس:-
جمع تقریبی هزینه ها:11000 تومان هزينه پست
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
شماره کیس: ‎2009as00019xxx‎
تاریخ دریافت نامه قبولی:29may-2008
کنسولگری: ‎ankara‎
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:june8-2008
تاریخ کارنت شدن کیس:march10-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:9 اپريل
تاريخ مصاحبه:18مي
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان