کانال تلگرام مهاجرسرا
https://t.me/mohajersara##### هشدار #####
به تاریخ ارسال مطالب دقت فرمایید.
شرایط و وضعیت پروسه ویزا دائم در حال تغییر است و ممکن است مطالب قدیمی شامل تغییراتی باشد.
خلاصه پیشرفت کار برندگان 2009
Question 
برای اینکه سایر دوستان ایده کلی از روال پیشرفت کار داشته باشند از برندگان سال 2009 تقاضا می شود که در پاسخ به این ارسال خلاصه وضعیت پرونده خود تا کنون را طبق قالب بندی پیشنهادی وارد کرده و با پیشرفت کار به مراحل جدید به تاپیک بازگشته و وضعیت خود را ویرایش کنند (برای مثال اگر در زمان ارسال اولیه منتظر کلیرنس هستید، پس از آمدن کلیرنس به جای یک پست جدید، پست قبلی خود را ویرایش کرده و زمان کلیرنس را وارد کنید). لطفا پرسش و پاسخ به موضوعات مرتبط را در تاپیکهای دیگر دنبال کرده و در این تاپیک فقط خلاصه وضعیت را درج کنید.

با تشکر

-----------------------------------------------------------------------------
فرمت پیشنهادی برای خلاصه وضعیت

شماره کیس:
تاریخ دریافت نامه قبولی:
کنسولگری:
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: 21XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: 2008 May
کنسولگری: Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 2008 10 June
تاریخ کارنت شدن کیس:March 9 2009
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه: May 2009
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس 2009AS96XX
تاریخ دریافت نامه قبولی: May/2008
کنسولگری: Ankara تغییر به abudhabi و تغییر به sydney (تغییرات با email)
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: May/2008
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن ویزا ژانویه December 8, 2008
تاریخ دریافت نامه دوم: Jan 14
تاریخ مصاحبه: 24 فوریه
تاریخ دریافت کلیرنس: بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها (هزینه ها با بلیط یکسره از استرالیا به آمریکا دو بزرگسال و بچه زیر دو سال): 7635 دلار استرالیا معادل 5340 دلار آمریکا
تاریخ ویزا: 18 مارچ
ورود به یو اس ای: 30 آوریل
ُسوشیال سکوریتی نامبر: 9 می
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: 2009AS27000
تاریخ دریافت نامه قبولی: May/ 2008
کنسولگری: abudhabi
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June /2008
تاریخ کارنت شدن کیس:April /2009
تاریخ دریافت نامه دوم:???
تاریخ مصاحبه: JUNE/2009
تاریخ دریافت کلیرنس:روز مصاحبه
جمع تقریبی هزینه ها:حدود 6000000 تومان
کیس نامبر:2009AS27000
تاریخ مصاحبه:JUNE 2009
تاریخ دریافت ویزا : JUNE2009
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 2009AS4XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: April/2008
کنسولگری: Ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: April/2008
تاریخ کارنت شدن کیس: I don't know
تاریخ دریافت نامه دوم: Sept/2008
تاریخ مصاحبه: Nov/2008
تاریخ دریافت کلیرنس:April/2009
جمع تقریبی هزینه ها: نزدیک 2 تومن
امیر 2009as4###
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 26xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:may 2008
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may2008
تاریخ کارنت شدن کیس:
تاریخ دریافت نامه دوم:
تاریخ مصاحبه:
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
تشکر کنندگان:
شماره 2009as20900
تاریخ دریافت نامه قبولی: May 2008
کنسولگری: abudhabi
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:may 2008
تاریخ کارنت شدن کیس:may 2009
تاریخ دریافت نامه دوم:march 2009
تاریخ مصاحبه:10 may
تاریخ دریافت کلیرنس:4th of august
جمع تقریبی هزینه ها:6000000 (3 person)

hbita:20900
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 32xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:May 2008
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June 2008
تاریخ کارنت شدن کیس: ؟
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: ؟
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 18000
تاریخ دریافت نامه قبولی:May 2008
کنسولگری:آنكارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:June 2008
تاریخ کارنت شدن کیس:MAY
تاریخ دریافت نامه دوم: ؟
تاریخ مصاحبه: ؟
تاریخ دریافت کلیرنس: ؟
جمع تقریبی هزینه ها: 300000 TOMAN
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 30XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: may 2008
کنسولگری: دبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: june 2008
تاریخ کارنت شدن کیس:may 2009
تاریخ دریافت نامه دوم:5 june
تاریخ مصاحبه:13 july
تاریخ دریافت ویزا : 14 july
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:2.5 ملیون تومان
شماره کیس: AS30XXX
نامه اول: 2008 may
ارسال مدارک: june 2008
تاريخ مصاحبه : 2009 13 july
دریافت نامه دوم: 5june 2009
تاريخ گرفتن ويزا بدون كليرنس :2009 14 july
تاریخ ورود به غربت : 24 october
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 34XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: آخرای خرداد 87 ، پاره پوره و کثیف و خیس!
کنسولگری: آنکارا
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 10 تیر
تاریخ کارنت شدن کیس: پس از 11 ماه خون جگر خوردن در بولتن می برای جولای همه دوستان آسیایی کارنت شدند که ما هم جزوشون بودیم.
تاریخ دریافت نامه دوم: 31 می، این دفعه لای گلدون بود.
تاریخ مصاحبه: 9 جولای
تاریخ دریافت کلیرنس: 25 می! یعنی 3 ماه قبلش!
جمع تقریبی هزینه ها: با احتساب همه چیز، حدود نفری 2 میلیون تومان
تشکر کنندگان:
شماره کیس:12xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:اواخر اردیبهشت 87
کنسولگری:ابوظبی
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:31 اردیبهشت
تاریخ کارنت شدن کیس:january
تاریخ دیافت نامه دوم:febreary
تاریخ مصاحبه:19march
تاریخ دریافت کلیرنس:بدون کلیرنس
جمع تقریبی هزینه ها:تقریبا تا اینجا2000000
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 2009AS11XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: May
کنسولگری: Abudhabi
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:
تاریخ کارنت شدن کیس: بولتن فوریه
تاریخ دریافت نامه دوم: 3 February
تاریخ مصاحبه: 16 March
تاریخ دریافت کلیرنس: ا... اعلم / توکل به خدا
جمع تقریبی هزینه ها: حدود 5 میلیون برای 3 نفر
Case Number: 2009AS115XX
تاریخ مصاحبه: ,March 16 , 2009
دریافت ویزا: روز مصاحبه
دریافت کلیرنس همسر : Aug 4, 2009
ورود به آمریکا: Sep 7, 2009
خروج از آمریکا: Nov, 2009 / با دریافت پاس سفید 2 سال
ورود مجدد به امریکا: 2011 , 16, Jul
وقتی چترت " خداست " بگذار باران سرنوشت هر چه میخواهد ببارد.
تشکر کنندگان: SH1A2R3
شماره کیس: 26XXX
تاریخ دریافت نامه قبولی: 2008 May
کنسولگری: Copenhagen
تاریخ ارسال فرمهای سری اول: 2008 May
تاریخ کارنت شدن کیسTonguerobably June
تاریخ دریافت نامه دوم:-
تاریخ مصاحبه:-
تاریخ دریافت کلیرنس:-
جمع تقریبی هزینه ها:11000 تومان هزينه پست
تشکر کنندگان:
شماره کیس: 2009as00019xxx
تاریخ دریافت نامه قبولی:29may-2008
کنسولگری: ankara
تاریخ ارسال فرمهای سری اول:june8-2008
تاریخ کارنت شدن کیس:march10-2009
تاریخ دریافت نامه دوم:9 اپريل
تاريخ مصاحبه:18مي
تاریخ دریافت کلیرنس:
جمع تقریبی هزینه ها:
تشکر کنندگان:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان