آناليز آماري شركت كنندگان/برندگان قرعه كشي سال ۲۰۱۲
با توجه به آمار رسمي شركت كنندگان قرعه كشي سال ‎2011 ‎ كه توسط وزارت امور خارجه امريكا اعلام شده، در سال ‎2012‎ كلا 19،672،268 نفر در قرعه كشي ثبت نام كرده اند كه اين عدد شامل تمام متقاضيان و افراد خانواده آن ها ‎(Derivatives)‎ مي باشد.

به نظر مي رسد اين تعداد تنها شامل درخواست هاي قابل قبول بوده است و درخواست هايي كه داراي اشكال در عكس يا ثبت نام بوده اند، در اين آمار به حساب نيامده اند (نظر شخصي، بدون مدرك).

تعداد كل شركت كنندگان در قرعه كشي سال ‎2012‎ نسبت به سال ‎2011‎ (16،511،508 نفر) به ميزان 3،160،760 نفر ‎(14/19‎ درصد) رشد نشان مي دهد.


15 كشوري كه داراي بيشترين تعداد ثبت نام كننده بوده اند، از قرار زير مي باشند:

1- بنگلادش با 8،562،251 نفر شركت كننده ‎(52/43‎ درصد از كل)
2- نيجريه با 2،005،876 نفر شركت كننده ‎(20/10‎ درصد از كل)
3- اكراين با 1،122،086 نفر شركت كننده ‎(70/5‎ درصد از كل)
4- اتيوپي با 785،318 نفر شركت كننده ‎(99/3‎ درصد از كل)
5- مصر با 780،728 نفر شركت كننده ‎(97/3‎ درصد از كل)
6- غنا با 774،557 نفر شركت كننده ‎(94/3‎ درصد از كل)
7-‎ ايران با 547،735 نفر شركت كننده ‎(78/2‎ درصد از كل)
8- ازبكستان با 507،361 نفر شركت كننده ‎(58/2‎ درصد از كل)
9- نپال با 397،036 نفر شركت كننده ‎(02/2‎ درصد از كل)
10-سيرالئون با 315،741 نفر شركت كننده ‎(61/1‎ درصد از كل)
11-كنيا با 304،083 نفر شركت كننده ‎(55/1‎ درصد از كل)
12-كنگو با 208،775 نفر شركت كننده ‎(06/1‎ درصد از كل)
13-كامرون با 203،906 نفر شركت كننده ‎(04/1‎ درصد از كل)
14-تركيه با 176،711 نفر شركت كننده ‎(90/0‎ درصد از كل)
15-روسيه با 167،600 نفر شركت كننده ‎(85/0‎ درصد از كل)

با نگاهي به رده بندي مشابه براي سال ‎2011‎ مشاهده مي شود كه 15 كشور داراي بيشترين شركت كننده، كماكان نسبت به سال پيش ثابت هستند و نوساناتي در سهم هر كدام باعث شده كه جاي بعضي از اين كشورها عوض شود.

در ميان شركت كنندگان امسال، رشد خيره كننده شركت كنندگان ازبكستاني به وضوح ديده مي شود. ازبك ها كه در سال ‎2011‎ نفر 295،828 شركت كننده داشتند، در سال ‎2012‎ با 507،361 نفر شركت كننده ‎51/71‎ درصد رشد نشان دادند. يعني با تخميني ساده مي توان گفت به ازاي هر 2 نفر ازبك كه در سال ‎2011‎ در قرعه كشي شركت كرده بودند، امسال 3 نفر ازبك شركت كرده است!

در مورد ايران هم رشد محسوسي ديده مي شود. در حالي كه در سال 2011، 426،505 نفر ايراني براي قرعه كشي ثبت نام كرده بود، اين تعداد در سال ‎2012‎ به 547،735 نفر رسيد كه ‎42/28‎ درصد رشد نشان مي دهد. اين رشد مي تواند ناشي از اطلاع رساني بهتر در مورد قرعه كشي ‎Green Card‎ در ايران، و شرايط Cيا30 و اجتماعي كشورمان در سال گذشته باشد. با اين جهش، ايران از رتبه هشتم در سال قبل، به رتبه هفتم آمد.

اما براي كساني كه در قرعه كشي سال ‎2012‎ شركت كرده اند ‎...‎

خبر بد اين است كه افزايش چند ميليون نفري تعداد شركت كنندگان و ثابت بودن تعداد ويزاهاي موجود، شانس همه را پايين خواهد آورد.
قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
(2010-11-21 ساعت 01:02)Ashkan78 نوشته:  
با توجه به آمار رسمي شركت كنندگان قرعه كشي سال ‎2011 ‎ كه توسط وزارت امور خارجه امريكا اعلام شده، در سال ‎2012‎ كلا 19،672،268 نفر در قرعه كشي ثبت نام كرده اند كه اين عدد شامل تمام متقاضيان و افراد خانواده آن ها ‎(Derivatives)‎ مي باشد.

به نظر مي رسد اين تعداد تنها شامل درخواست هاي قابل قبول بوده است و درخواست هايي كه داراي اشكال در عكس يا ثبت نام بوده اند، در اين آمار به حساب نيامده اند (نظر شخصي، بدون مدرك).

تعداد كل شركت كنندگان در قرعه كشي سال ‎2012‎ نسبت به سال ‎2011‎ (16،511،508 نفر) به ميزان 3،160،760 نفر ‎(14/19‎ درصد) رشد نشان مي دهد.


15 كشوري كه داراي بيشترين تعداد ثبت نام كننده بوده اند، از قرار زير مي باشند:

1- بنگلادش با 8،562،251 نفر شركت كننده ‎(52/43‎ درصد از كل)
2- نيجريه با 2،005،876 نفر شركت كننده ‎(20/10‎ درصد از كل)
3- اكراين با 1،122،086 نفر شركت كننده ‎(70/5‎ درصد از كل)
4- اتيوپي با 785،318 نفر شركت كننده ‎(99/3‎ درصد از كل)
5- مصر با 780،728 نفر شركت كننده ‎(97/3‎ درصد از كل)
6- غنا با 774،557 نفر شركت كننده ‎(94/3‎ درصد از كل)
7-‎ ايران با 547،735 نفر شركت كننده ‎(78/2‎ درصد از كل)
8- ازبكستان با 507،361 نفر شركت كننده ‎(58/2‎ درصد از كل)
9- نپال با 397،036 نفر شركت كننده ‎(02/2‎ درصد از كل)
10-سيرالئون با 315،741 نفر شركت كننده ‎(61/1‎ درصد از كل)
11-كنيا با 304،083 نفر شركت كننده ‎(55/1‎ درصد از كل)
12-كنگو با 208،775 نفر شركت كننده ‎(06/1‎ درصد از كل)
13-كامرون با 203،906 نفر شركت كننده ‎(04/1‎ درصد از كل)
14-تركيه با 176،711 نفر شركت كننده ‎(90/0‎ درصد از كل)
15-روسيه با 167،600 نفر شركت كننده ‎(85/0‎ درصد از كل)

با نگاهي به رده بندي مشابه براي سال ‎2011‎ مشاهده مي شود كه 15 كشور داراي بيشترين شركت كننده، كماكان نسبت به سال پيش ثابت هستند و نوساناتي در سهم هر كدام باعث شده كه جاي بعضي از اين كشورها عوض شود.

در ميان شركت كنندگان امسال، رشد خيره كننده شركت كنندگان ازبكستاني به وضوح ديده مي شود. ازبك ها كه در سال ‎2011‎ نفر 295،828 شركت كننده داشتند، در سال ‎2012‎ با 507،361 نفر شركت كننده ‎51/71‎ درصد رشد نشان دادند. يعني با تخميني ساده مي توان گفت به ازاي هر 2 نفر ازبك كه در سال ‎2011‎ در قرعه كشي شركت كرده بودند، امسال 3 نفر ازبك شركت كرده است!

در مورد ايران هم رشد محسوسي ديده مي شود. در حالي كه در سال 2011، 426،505 نفر ايراني براي قرعه كشي ثبت نام كرده بود، اين تعداد در سال ‎2012‎ به 547،735 نفر رسيد كه ‎42/28‎ درصد رشد نشان مي دهد. اين رشد مي تواند ناشي از اطلاع رساني بهتر در مورد قرعه كشي ‎Green Card‎ در ايران، و شرايط Cيا30 و اجتماعي كشورمان در سال گذشته باشد. با اين جهش، ايران از رتبه هشتم در سال قبل، به رتبه هفتم آمد.

اما براي كساني كه در قرعه كشي سال ‎2012‎ شركت كرده اند ‎...‎

خبر بد اين است كه افزايش چند ميليون نفري تعداد شركت كنندگان و ثابت بودن تعداد ويزاهاي موجود، شانس همه را پايين خواهد آورد.
اشکان جان همینجوریش هم شانس پایین هست به نظر من اگر شانس از یه حدی کمتر بشه باید امید داشت اما نباید دل بست بهش
اون چیزی که معلومه اینه که اگر تو طالع شما نوشته باشه برنده میشین.
حالا ‎50000‎ تا ویزا هست ‎= 15‎ میلیون شرکت کننده
اگه این 15 میلیون بشه 10 میلیون هم فرق زیادی نمیکنه
باید 1 سال صبر کنی بلکه او کامپیوتر پنتیوم 2اش با استفاده از یه سری قاعده که خودشون هم درک درستی ازش ندارن بزنه اسمت در بیاد تا ‎....‎
اصولا اینا به شانس خیلی زیای اعتقا دارن ‎...........‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، usa ، arshin ، vahidansari ، yek_mosafer ، Rasool ، mahtab6 ، paolo ، mavarfan ، OverLord ، oxin ، amiralid ، Iman-gta ، cryboy_m ، mina_s ، lorecance ، sorena ، batis2010
دقیقا سیستم قرعه کشی در خصوص کشورهای شرکت کننده چطور هست؟ 1. آیا کل جمعیت شرکت کننده از کشورهای مختلف به عنوان یک کل نگاه می‏شه؟
 2. یا این که قرعه کشی کشور به کشور صورت می‏گیره؟ و سهمیه هر کشور فرق می‏کنه؟
 3. آیا احتمال برنده شدن یک نفر از ایران نسبت به احتمال برنده شدن یک نفر از بنگلادش بسیار بیشتر است به علت این که شرکت کنندگان ایران نسبت به شرکت کنندگان بنگلادشی به شدت کمتر هستند؟ یا این که کشور شرکت کننده هیچ اهمیتی نداره و همه افراد دنیا شانس برابر دارند؟
 4. اصلا مرکز کنتاکی برای کشورهای مختلف سهمیه مشخصی دارد؟

این سوالها از این جهت برای من جالبه که من از طرف عراق ثبت نام کردم (چون دو تابعیتی هستم تقریبا) و با توجه به این که شرکتت کنندگان از عراق خیلی پایین هستند، آیا این مسئله شانس من رو افزایش میده یا نه؟

سوال دیگه ای هم داشتم اینه که این آمار را از کجا استخراج کردید؟ میشه لینک بدید؟
The Dude: F*ck sympathy! I don't need your f*ckin' sympathy, man, I need my f*cking johnson!‎
Donny: ‎What do you need that for, Dude?‎
‎From Movie "The Big Lebowski"‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: yek_mosafer ، mavarfan ، OverLord ، oxin ، lorecance ، sorena ، batis2010
دوست خوبم...

در مورد نحوه انجام قرعه كشي نمي شه قطعا نظر داد. اما به نظر مي رسه كه قرعه كشي قاره به قاره انجام بشه، يعني آسيا جدا، اروپا جدا، آفريقا جدا، و ‎... .‎ فكر نمي كنم براي كشورها سهميه مشخصي وجود داشته باشه، اما با توجه به تصادفي ‎(Random)‎ بودن فرآيند انتخاب برندگان، از نظر آماري منطقي به نظر مي رسه كه تعداد شركت برندگان به شدت تحت تأثير تعداد شركت كنندگان باشه.

به نظر من افراد يك قاره براي برنده شدن شانس برابري دارند و ربطي به كشور نداره. مثلا براي مورد خود شما، چون ايران و عراق هر دو در آسيا قرار دارند، فرقي نمي كنه با سهميه كدوم كشور ثبت نام كنيد. اما اگه دوستاني هستند كه مي تونند مثلا بين سهميه ايران و يك كشور اروپايي (از نظر وزارت امور خارجه آمريكا تمامي جمهوري هاي مستقلي كه زماني جزو شوروي هستند اروپايي به حساب ميان) يكي رو انتخاب كنن، بسيار كار به جايي هست كه با سهميه يك كشور اروپايي ثبت نام كنند، چون شانس برنده شدنشون 6 برابر مي شه!!! به طور كلي اگه كسي مي تونه با راهكاري قانوني با سهميه قاره اي به جز آسيا ثبت نام كنه، شانسش به مراتب بالا مي ره. اين هم مقايسه شانس سهميه كشورهاي ديگه با آسيا:

1- شانس برنده شدن با سهميه اقيانوسيه 21 برابر آسيا هست.
2- شانس برنده شدن با سهميه اروپا 6 برابر آسيا هست.
3- شانس برنده شدن با سهميه آمريكاي جنوبي و مركزي 5 برابر آسيا هست.
4- شانس برنده شدن با سهميه آفريقا 4 برابر آسيا هست.
5- شانس برنده شدن با سهميه آمريكاي شمالي 2 برابر آسيا هست.

دليل افزايش شانس با استفاده از سهميه غير آسيايي رو هم از اينجا مي تونيد بخونيد.

منبع به دست آوردن اطلاعات شركت كنندگان رو هم در پست نخست همين موضوع لينكش رو گذاشتم. كافيه روي عبارت آمار رسمي شركت كنندگان قرعه كشي سال ‎2011 ‎ كليك كنيد. اين فايل رو خود سايت وزارت امور خارجه آمريكا منتشر كرده.
(2010-11-21 ساعت 03:01)simba نوشته:  
دقیقا سیستم قرعه کشی در خصوص کشورهای شرکت کننده چطور هست؟ 1. آیا کل جمعیت شرکت کننده از کشورهای مختلف به عنوان یک کل نگاه می‏شه؟
 2. یا این که قرعه کشی کشور به کشور صورت می‏گیره؟ و سهمیه هر کشور فرق می‏کنه؟
 3. آیا احتمال برنده شدن یک نفر از ایران نسبت به احتمال برنده شدن یک نفر از بنگلادش بسیار بیشتر است به علت این که شرکت کنندگان ایران نسبت به شرکت کنندگان بنگلادشی به شدت کمتر هستند؟ یا این که کشور شرکت کننده هیچ اهمیتی نداره و همه افراد دنیا شانس برابر دارند؟
 4. اصلا مرکز کنتاکی برای کشورهای مختلف سهمیه مشخصی دارد؟

این سوالها از این جهت برای من جالبه که من از طرف عراق ثبت نام کردم (چون دو تابعیتی هستم تقریبا) و با توجه به این که شرکتت کنندگان از عراق خیلی پایین هستند، آیا این مسئله شانس من رو افزایش میده یا نه؟

سوال دیگه ای هم داشتم اینه که این آمار را از کجا استخراج کردید؟ میشه لینک بدید؟


قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
‎Applicants registered for the DV-2008 program were selected at random from over 6.4 million qualified entries received during the 60-day application period that ran from 12:00 AM on October 4, 2006, until midnight, December 3, 2006. The visas‎

‎Applicants registered for the DV-2011 program were selected at random from over 12.1 million qualified entries (16.5 million with derivatives) received during the 60-day application period that ran from noon on October 2, 2009, until noon, November 30, 2009. The visas have been apportioned among six geographic‎

از دو پاراگراف بالایی میشه نتیجه گرفت استنباط زیر درست هستش:

...به نظر مي رسد اين تعداد تنها شامل درخواست هاي قابل قبول بوده است و درخواست هايي كه داراي اشكال در عكس يا ثبت نام بوده اند، در اين آمار به حساب نيامده اند (نظر شخصي، بدون مدرك)....

لینک زیر هم اطلاعات جالبی داره. حداقل از نظر تاریخی
‎http://www.travel.state.gov/pdf/MultiYearTableVII.pdf‎

یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، vahidansari ، yek_mosafer ، OverLord ، oxin ، lorecance ، batis2010
‎ مطالب زیر را قبل از ایجاد این تاپیک ارسال کرده بودم و حالا که این موضوع تاپیک مستقلی دارد آنرا در اینجا کپی می کنم.

************‎
سوال: امسال چند نفر ثبت نام کرده اند؟
جواب: ‎19,672,268‎ نفر. که ‎14,768,659‎ نفرات اصلی شرکت کننده ‎(entrants)‎ و ‎4,903,609‎ خانواده ‎(Derivatives)‎ آنها بوده اند.
یعنی اینکه اکثر کسانی که در لاتاری امسال شرکت کرده اند افراد مجرد بوده اند.

در مورد ایران قضیه کمی فرق می کند. از ایران مجموعا ‎547,735‎ شرکت کرده اند که ‎289,586‎ نفر شرکت کننده اصلی ‎(entrants)‎ و ‎258,149‎ نفر خانواده ‎(derivatives)‎ شرکت کننده اصلی بوده اند.
یعنی اینکه اکثر ایرانیها به صورت خانوادگی شرکت کرده اند و از آنجای که به احتمال زیاد زن و شوهر هر کدام جداگانه به عنوان شرکت کننده اصلی نام نویسی کرده اند بنابراین حدس می زنم که حدود ‎125000‎ خانواده ایرانی (زن و شوهر) که اکثر آنها بچه هم نداشته اند و احتمالا تازه عروس و داماد بوده اند در لاتاری شرکت کرده اند. (این پاراگراف آخری فقط حدس من است)

بیشترین تعداد شرکت کننده از بنگلادش با رکورد تاریخی ‎8,562,251‎ نفر و کمترین شرکت کننده از کشور ‎Cocos Islands‎ با 10 نفر شرکت کننده بوده است. از این 10 نفر شرکت کننده 6 نفر شرکت کننده اصلی بوده اند و 4 نفر خانواده ی آنها.

تعداد شرکت کننده گان ایرانی در سالهای قبل:
سال ‎2007: 290000‎ نفر
سال ‎2008: 250000‎ نفر
سال ‎2009: 266000‎ نفر
سال ‎2010: 470000‎ نفر
سال ‎2011: 426000‎ نفر ‎از سال ‎1995‎ تا ‎2006 ( 12‎ سال ) تعداد ویزاهای صادر شده برای ایرانیان ‎4948‎ عدد بوده است. به طور متوسط سالانه ‎412‎ ویزا صادر شده است.

منبع

سال ‎2007:‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎150699‎
با احتساب خانواده: ‎290523‎
تعداد ویزاهای صادر شده: ‎839‎

سال ‎2008:‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎129226‎
با احتساب خانواده: ‎249503‎
تعداد ویزاهای صادر شده: ‎841‎

سال ‎2009‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎139395‎
با احتساب خانواده: ‎266526‎
تعداد ویزاهای صادر شده: ‎1117‎

سال ‎2010:‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎245733‎
با احتساب خانواده: ‎470279‎
تعداد ویزاهای صادر شده: ‎2773‎

سال ‎2011:‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎223426‎
با احتساب خانواده: ‎426505‎
تعداد ویزاهای صادر شده: ‎2819‎

سال ‎2012:‎
تعداد شرکت کننده اصلی: ‎289586‎
با احتساب خانواده: ‎547735‎
تعداد ویزاهای صادر شده:

یافتن نقل قول‌ها
(2010-11-21 ساعت 08:06)Ashkan78 نوشته:  
دوست خوبم...

در مورد نحوه انجام قرعه كشي نمي شه قطعا نظر داد. اما به نظر مي رسه كه قرعه كشي قاره به قاره انجام بشه، يعني آسيا جدا، اروژا جدا، آفريقا جدا، و ‎... .‎ فكر نمي كنم براي كشورها سهميه مشخصي وجود داشته باشه، اما با توجه به تصادفي ‎(Random)‎ بودن فرآيند انتخاب برندگان، از نظر آماري منطقي به نظر مي رسه كه تعداد شركت برندگان به شدت تحت تأثير تعداد شركت كنندگان باشه.

به نظر من افراد يك قاره براي برنده شدن شانس برابري دارند و ربطي به كشور نداره. مثلا براي مورد خود شما، چون ايران و عراق هر دو در آسيا قرار دارند، فرقي نمي كنه با سهميه كدوم كشور ثبت نام كنيد. اما اگه دوستاني هستند كه مي تونند مثلا بين سهميه ايران و يك كشور اروپايي (از نظر وزارت امور خارجه آمريكا تمامي جمهوري هاي مستقلي كه زماني جزو شوروي هستند اروپايي به حساب ميان) يكي رو انتخاب كنن، بسيار كار به جايي هست كه با سهميه يك كشور اروپايي ثبت نام كنند، چون شانس برنده شدنشون 6 برابر مي شه!!! به طور كلي اگه كسي مي تونه با راهكاري قانوني با سهميه قاره اي به جز آسيا ثبت نام كنه، شانسش به مراتب بالا مي ره. اين هم مقايسه شانس سهميه كشورهاي ديگه با آسيا:

1- شانس برنده شدن با سهميه اقيانوسيه 21 برابر آسيا هست.
2- شانس برنده شدن با سهميه اروپا 6 برابر آسيا هست.
3- شانس برنده شدن با سهميه آمريكاي جنوبي و مركزي 5 برابر آسيا هست.
4- شانس برنده شدن با سهميه آفريقا 4 برابر آسيا هست.
5- شانس برنده شدن با سهميه آمريكاي شمالي 2 برابر آسيا هست.

دليل افزايش شانس با استفاده از سهميه غير آسيايي رو هم از اينجا مي تونيد بخونيد.

منبع به دست آوردن اطلاعات شركت كنندگان رو هم در پست نخست همين موضوع لينكش رو گذاشتم. كافيه روي عبارت آمار رسمي شركت كنندگان قرعه كشي سال ‎2011 ‎ كليك كنيد. اين فايل رو خود سايت وزارت امور خارجه آمريكا منتشر كرده.
(2010-11-21 ساعت 03:01)simba نوشته:  
دقیقا سیستم قرعه کشی در خصوص کشورهای شرکت کننده چطور هست؟ 1. آیا کل جمعیت شرکت کننده از کشورهای مختلف به عنوان یک کل نگاه می‏شه؟
 2. یا این که قرعه کشی کشور به کشور صورت می‏گیره؟ و سهمیه هر کشور فرق می‏کنه؟
 3. آیا احتمال برنده شدن یک نفر از ایران نسبت به احتمال برنده شدن یک نفر از بنگلادش بسیار بیشتر است به علت این که شرکت کنندگان ایران نسبت به شرکت کنندگان بنگلادشی به شدت کمتر هستند؟ یا این که کشور شرکت کننده هیچ اهمیتی نداره و همه افراد دنیا شانس برابر دارند؟
 4. اصلا مرکز کنتاکی برای کشورهای مختلف سهمیه مشخصی دارد؟

این سوالها از این جهت برای من جالبه که من از طرف عراق ثبت نام کردم (چون دو تابعیتی هستم تقریبا) و با توجه به این که شرکتت کنندگان از عراق خیلی پایین هستند، آیا این مسئله شانس من رو افزایش میده یا نه؟

سوال دیگه ای هم داشتم اینه که این آمار را از کجا استخراج کردید؟ میشه لینک بدید؟

س


سلام اشکان جان از کار قشنگی که انجام دادی سپاسگذارم
اما اگر یادت باشه من یک دفعه به شما عرض کردم که به نظر من آمریکا برای کشورها سهمیه قبولی ‎6000‎ عدد برای هر کشور را در نظر گرفته که شما هم این نظریه را قبول کردی مهمترین دلیل هم یکی تعداد برندگان 4 کشور اول بود که همه به ‎6000‎ محدود شده بود و دیگری اینکه کشور بنگلادش با تعداد ‎6497000‎ شرکت کننده درسال قبل ‎6000‎ نفر برنده داشته اما ایران با تعداد ‎426505‎ تقریبن نصف اون
بنابراین به نطر من بهتره اول امار شرکتت کنندگان بنگلادش و برندگان ان را از سهمیه اسیا کم کنی بعد شانس شرکت کنندگان اسیا به جز کشور بنگلادش را حساب کنی اینطوری کاملا شرایط عوض میشه
آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: arshin ، yek_mosafer ، mavarfan ، Farzad.K ، OverLord ، oxin ، sayare ، Shahoo52 ، batis2010
بله ظاهرا برای هر کشور حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده
البته مبنای انتخاب عدد ‎6000‎ به نظر نامشخص میاد که به نظر من فرمولی داره که یکی از متغیرهاش جمعیت اون کشور هست
مثلا جمعیت ثبت نامی بیشتر = اختصاص بیشتر ویزا !
بیشتر حدسیات است
لطفا به چالش بکشید جملات بالا را ‎! :d‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: arshin ، Ashkan78 ، yek_mosafer ، mavarfan ، OverLord ، batis2010
ممنون از لينك...

اطلاعات جالبي داره، ولي مال دو مرحله بعد از بحث ما هستش. يه كم زوده مطرح كردنش.

مرحله نخست: ثبت نام موفق
مرحله دوم: برنده شدن در قرعه كشي (جزو ‎100‎ هزار نفر)
مرحله سوم: گرفتن ويزا (جزو 50 هزار نفر)

ما الان داريم روي اعداد و ارقام بيشتر مرحله اول صحبت مي كنيم و گريزي هم به مرحله دوم مي زنيم. اعدادي كه توي اين فايل هستند، مال مرحله سوم هستند.

الان قرعه كشي سال ‎2010‎ تموم شده، برنده ها مشخص شدن، ويزاها هم گرفته شده و مهلت رسيدگي به پرونده هاي ‎2010‎ تموم شده. اما هنوز اعداد مربوط به مرحله سوم اعلام نشده!

(2010-11-21 ساعت 11:37)samba نوشته:  
لینک زیر هم اطلاعات جالبی داره. حداقل از نظر تاریخی
‎http://www.travel.state.gov/pdf/MultiYearTableVII.pdf‎
قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، vahidansari ، mavarfan ، OverLord ، lorecance ، batis2010
هم نام عزيز:

حدس شما به نظر من منطقي به نظر مي رسه اما اثبات شده نيست، به اين دلايل:

1- حد ‎6000‎ برنده براي هر كشور به طور جدي رعايت نمي شه‌ (در سال 2011، غنا ‎6002‎ برنده داشت).
2- اين مسأله هيچ جا در قوانين قرعه كشي به طور واضح نوشته نشده (بر عكس قانون 7 درصد كه در همون دستورالعمل لاتاري توضيح داده شده و بر روي تعداد ويزاي صادره براي هر شركت كنندگان هر كشور تأثيرگذار هست، نه برندگان اوليه)

اما از طرف ديگر، اين دلايل اينقدر قوي نيستند كه بتونن نادرستي اين حدس رو اثبات كنند.

من به شخصه ترجيح مي دم فعلا اين حدس رو وارد محاسباتم نكنم و بدبينانه ترين حالت رو در نظر بگيرم (الكي به مردم اميد بيخودي ندم!)

حالا با كمي صبر (مثلا تا زمان اعلام شدن آمار برندگان سال ‎2012‎ يا اعلام صريح قانوني در اين مورد) شايد بشه با قاطعيت اين فرمايش شما رو (كه هنوز هم از نظر من قابل رد نيست)، پذيرفت.

(2010-11-21 ساعت 15:58)ashkan58 نوشته:  
اما اگر یادت باشه من یک دفعه به شما عرض کردم که به نظر من آمریکا برای کشورها سهمیه قبولی ‎6000‎ عدد برای هر کشور را در نظر گرفته که شما هم این نظریه را قبول کردی مهمترین دلیل هم یکی تعداد برندگان 4 کشور اول بود که همه به ‎6000‎ محدود شده بود و دیگری اینکه کشور بنگلادش با تعداد ‎6497000‎ شرکت کننده درسال قبل ‎6000‎ نفر برنده داشته اما ایران با تعداد ‎426505‎ تقریبن نصف اون
بنابراین به نطر من بهتره اول امار شرکتت کنندگان بنگلادش و برندگان ان را از سهمیه اسیا کم کنی بعد شانس شرکت کنندگان اسیا به جز کشور بنگلادش را حساب کنی اینطوری کاملا شرایط عوض میشه
قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: ParsTrader ، honareirani ، yek_mosafer ، Rasool ، mavarfan ، indmehdi ، OverLord ، mina_s ، batis2010
آمار شركت كنندگان در قرعه كشي سال ‎2012‎ به تفكيك قاره از قرار زير مي باشد:

1- آسيا: 10،102،185 نفر شركت كننده ‎(35/51‎ درصد از كل)
2- آفريقا: 6،304،206 نفر شركت كننده ‎(05/32‎ درصد از كل)
3- اروپا: 3،022،453 نفر شركت كننده ‎(36/15‎ درصد از كل)
4- آمريكاي جنوبي و مركزي: 200،712 نفر شركت كننده ‎(02/1‎ درصد از كل)
5- اقيانوسيه: 38،995 نفر شركت كننده ‎(20/0‎ درصد از كل)
6- آمريكاي شمالي: 3،717 نفر شركت كننده ‎(02/0‎ درصد از كل)

با توجه به آمار شركت كنندگان در قرعه كشي سال ‎2011‎ به تفكيك قاره ديده مي شود كه نسبت شركت كنندگان از شش قاره در سال ‎2012‎ نسبت به سال ‎2011‎ دستخوش تغييرات چنداني نشده و تنها تعداد شركت كنندگان از هر قاره به تقريبا طور متناسب با قاره هاي ديگر، افزايش يافته است.
قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: samba ، vahidansari ، yek_mosafer ، amirhomayoun ، mavarfan ، moeen ، OverLord ، batis2010 ، mirman
به خاطر می آورم: در مهاجرسرا آمارگیری ای شد در مورد وضعیت خانوادگی شرکت کنندگان در لاتاری. نتیجه این شد که اکثریت افراد مجرد هستند که در لاتاری شرکت می کنند. در ادامه قصد دارم این نتیجه گیری را به چالش بکشم.

در لاتاری ‎2012‎ مجموعا ‎547,735‎ متقاضی دریافت گرین کارت از ایران شرکت کرده اند که شرکت کنندگان اصلی ‎289,586‎ نفر و اعضای خانواده آنها ‎258149‎ نفر بوده اند.

سوالی که می توان مطرح کرد این است که اعضای خانواده شامل چه کسانی هستند؟ همسرها و بچه ها و یا اینکه همسرها و تعداد بسیار کمتری بچه؟

اعدادی که در بالا به آن اشاره کردم چگونه به وجود آمده اند؟
برای پیدا کردن جواب "با کمی خیالبافی" سناریو زیر را مطرح می کنم.

سناریو 1:
در لاتاری امسال ‎125000‎ خانواده ایرانی شرکت کرده اند. این خانواده ها فقط (حدودا) ‎4075‎ فرزند داشته اند. هر خانواده دو بار در لاتاری شرکت کرده است. یکبار آقا و دفعه دوم خانم (با اعلام همسر و بچه ها به عنوان اعضاء خانواده)
تعداد افراد مجرد شرکت کننده در لاتاری ‎39586‎ نفر بوده اند.

بر اساس سناریو 1:
این اعداد به دست می آید:
شرکت کننده اصلی ‎289586‎ (شامل خانم خانواده ‎125000‎ نفر - آقای خانواده ‎125000‎ نفر - و مجردها ‎39586‎ نفر)
افراد خانواده شرکت کنندگان ‎258149‎ (شامل خانم خانواده ‎125000‎ نفر - آقای خانواده ‎125000 -‎ فرزندان خانواده ‎4075‎ نفر - و مجددا فرزند خانواده ‎4074‎ نفر

نتیجه گیری:
1_ اکثر شرکت کننده های لاتاری امسال خانواده ها بوده اند.
2_ این خانواده ها اکثرا بچه ای نداشته اند.
3_ تعداد بچه هایی که از طریق خانواده متقاضی گرین کارت شده اند بسیار کم و در حد ‎4074‎ نفر بوده است.

سناریوی شما چیست؟
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: arshin ، Ashkan78 ، vahidansari ، honareirani ، yek_mosafer ، mavarfan ، moeen ، OverLord ، batis2010
باید در نظر داشت تعداد شرکت کننده های اصلی بنگلادشی ‎entrants‎ تعدادشان از کل شرکت کننده های اصلی دنیا ‎ENTRANTS‎ بیشتر است. شرکت کننده های اصلی از بنگلادش تعدادشان حدود ‎7600000‎ نفر هستش در صورتیکه تعداد شرکت کننده های باقی دنیا تعدادشان حدودا ‎7100000‎ نفر است.
شاید فکر خوبی باشد اگر بنگلادش را به طور کلی از محاسبات کنار بگذاریم و ‎3500‎ عدد ویزا از ‎50000‎ ویزای موجود کم کنیم.
شرکت کننده های دنیا به جز بنگلادش از سال ‎2010‎ تا ‎2012‎ به ترتیب ‎5700000‎ و ‎6600000‎ و ‎7100000‎ است. یعنی اینکه اگر بنگلادش را حساب نکنیم ‎500000‎ نفر امسال بیشتر (نسبت به پارسال) شرکت کرده اند.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Ashkan78 ، yek_mosafer ، mavarfan ، OverLord ، aminharati
با افراد خانواده يا بدون افراد خانواده؟

با افراد خانواده، بنگلادش حدود ‎6/8‎ ميليون نفر شركت كننده داره در حالي كه در كل ‎7/19‎ شركت كننده در دنيا وجود داره.

با اين وجود حرفتون درست به نظر مياد، هرچند عملا هيچ قانوني براي محدوديت عددي تعداد برندگان هر كشور (در بين ‎100‎ هزار برنده اوليه) وجود نداره و محدوديت فقط در صدور ويزا هست.

با توجه به اين مسأله، محاسبات شما كمي خوشبينانه تر از محاسبات من خواهد بود كه به احتمال زياد درست است، اما نظر قطعي نمي توان در مورد آن داد.

(2010-11-22 ساعت 13:32)samba نوشته:  
باید در نظر داشت تعداد شرکت کننده های اصلی بنگلادشی ‎entrants‎ تعدادشان از کل شرکت کننده های اصلی دنیا ‎ENTRANTS‎ بیشتر است. شرکت کننده های اصلی از بنگلادش تعدادشان حدود ‎7600000‎ نفر هستش در صورتیکه تعداد شرکت کننده های باقی دنیا تعدادشان حدودا ‎7100000‎ نفر است.
شاید فکر خوبی باشد اگر بنگلادش را به طور کلی از محاسبات کنار بگذاریم و ‎3500‎ عدد ویزا از ‎50000‎ ویزای موجود کم کنیم.
شرکت کننده های دنیا به جز بنگلادش از سال ‎2010‎ تا ‎2012‎ به ترتیب ‎5700000‎ و ‎6600000‎ و ‎7100000‎ است. یعنی اینکه اگر بنگلادش را حساب نکنیم ‎500000‎ نفر امسال بیشتر (نسبت به پارسال) شرکت کرده اند.


قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: honareirani ، samba ، yek_mosafer ، mavarfan ، OverLord ، batis2010 ، mirman
در سال 2011، تعداد كل شركت كنندگان (با افراد خانواده) در قرعه كشي 16،513،519 نفر بوده كه اين رقم در سال ‎2012‎ به 19،674،280 نفر رسيده است. يعني در پهناي گيتي، 3،160،760 نفر به تعداد ثبت نام كنندگان اضافه شدهو اين يعني شاهد رشدي ‎14/19‎ درصدي بوده ايم. در اين ميان وضعيت قاره ها به ترتيب افزايش/ كاهش تعداد شركت كنندگان از قرار زير بوده است:

1- تعداد شركت كنندگان آسيايي 2،231،289 نفر ‎(35/28‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ افزايش داشته است.
2- تعداد شركت كنندگان آفريقايي 492،026 نفر ‎(47/8‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ افزايش داشته است.
3- تعداد شركت كنندگان اروپايي 429،455 نفر ‎(56/16‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ افزايش داشته است.
4- تعداد شركت كنندگان آمريكاي جنوبي و مركزي 6،780 نفر ‎(50/3‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ افزايش داشته است.
5- تعداد شركت كنندگان اقيانوسيه 1،286 نفر ‎(41/3‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ افزايش داشته است.
6-‎ تعداد شركت كنندگان آمريكاي شمالي 76 نفر ‎(00/2‎ درصد) نسبت به سال ‎2011‎ كاهش داشته است.

همانطور كه مي بينيد، تمامي قاره ها به جز آمريكاي شمالي با افزايش شركت كننده مواجه بوده اند كه با توجه به سهم ناچيز عددي امريكاي شمالي در تعداد شركت كنندگان و رشد ‎14/19‎ تعداد كل شركت كنندگان در دنيا، اين افزايش و كاهش ها نسبت كلي شركت كنندگان را نسبت به سال ‎2011‎ بر هم نزده و با تقريب خيلي خوبي مي توان گفت كه نسبت شركت كنندگان از شش قاره در سال ‎2012‎ مشابه سال ‎2011‎ مي باشد.

ده كشوري كه داراي بيشترين افزايش در تعداد شركت كنندگان در سال ‎2012‎ نسبت به سال ‎2011‎ بوده اند، عبارتند از:

1- بنگلادش: 2،064،325 نفر ‎(77/31‎ درصد) افزايش
2- مصر: 246،353 نفر ‎(10/46‎ درصد) افزايش
3- ازبكستان: 211،533 نفر ‎(51/71‎ درصد) افزايش
4- غنا: 164،633 نفر ‎(99/26‎ درصد) افزايش
5- اتيوپي: 122،660 نفر ‎(51/28‎ درصد) افزايش
6-‎ ايران: 121،230 نفر ‎(42/28‎ درصد) افزايش
7- نپال: 74،378 نفر ‎(01/23‎ درصد) افزايش
8- كنگو: 70،217 نفر ‎(68/50‎ درصد) افزايش
9- كنيا: 43،349 نفر ‎(63/16‎ درصد) افزايش
10-اكراين: 41،995 نفر ‎(89/3‎ درصد) افزايش

پنج كشوري كه داراي بيشترين كاهش در تعداد شركت كنندگان در سال ‎2012‎ نسبت به سال ‎2011‎ بوده اند، عبارتند از:

1- نيجريه: 138،750 نفر ‎(47/6‎ درصد) كاهش
2- سيرالئون: 125،509 نفر ‎(44/28‎ درصد) كاهش
3- برمه: 17،311 نفر ‎(00/29‎ درصد) كاهش
4- مغولستان: 12،469 نفر ‎(91/30‎ درصد) كاهش
5- تايوان: 8،921 نفر ‎(84/15‎ درصد) كاهش


هياهوي افزايش 3،160،760 نفري شركت كنندگان در قرعه كشي ‎2012‎ نسبت به سال پيش، بيشتر ناشي از افزايش 2،064،325 نفري شركت كنندگان بنگلادشي مي باشد. هرچند نمي توان با قطعيت تعيين كرد آيا اين افزايش شركت كننده موجب افزايش برندگان بنگلادشي مي شود يا نه، اما احتمال دارد اين افزايش شركت كننده خود را در تعداد ويزاهاي صادره براي بنگلادش نشان خواهد داد، چون طبق آمار ويزاهاي ‎D.V‎ صادر شده در سالهاي ‎2001‎ تا 2009، بنگلادش در سال هاي اخير هرگز به عدد حداكثر تعداد ويزاي ممكن ‎(3500‎ ويزا) نرسيده است (ريزش برندگان بنگلادشي در مرحله دريافت ويزا خيلي زياد بوده است).
قرعه كشي ‎2010‎ خاطره شد ‎...‎
یافتن نقل قول‌ها
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان