مدارک و فرمهای ارسالی به سفارت برای ویزای نامزدی
(2013-02-16 ساعت 15:30)dinadino228 نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 13:40)sara ‎mas نوشته:  
سلام دوستان. کارت ملی‌ رو هم باید ترجمه کنیم ببریم؟؟


بله ، ترجمه رسمی ‎.Smile
سارا جان شما از اپروو تا مصاحبت ۳ماه گذشته؟Sad

تقریبا آره عزیزم. ۲ ماه و ۲۰ روز بعد از اپروال تاریخ مصاحبم هستش. البته ۲۵ روز بعد از اپروال نامه مصاحبه رو فرستادند ولی‌ به دست ما نرسیده. اگر مرتب با ‎NVC‎ در تماس بودیم زود تر متوجه می‌شدیم. شما هم منتظر نامه نمون چون مثل اینکه خیلی‌‌ها نامه رو دریافت نمیکنن
K1
اقدام: جولای۲۰۱۲
اپروال: دسامبر۲۰۱۲
مصاحبه: ابوظبی-فوریه۲۰۱۳
اقدام برای ‎AOS:‎ جون ۲۰۱۳
انگشت نگاری: جون ۲۰۱۳
دریافت نامه مصاحبه ‎AOS:‎ جولای ۲۰۱۳
مصاحبه ‎AOS:‎ آگوست ۲۰۱۳
دریافت گرین کارت: آگوست ۲۰۱۳

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: shabnam.84 ، dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 00:14)sara mas نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 15:30)dinadino228 ‎pid='278354 نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 13:40)sara ‎mas نوشته:  
سلام دوستان. کارت ملی‌ رو هم باید ترجمه کنیم ببریم؟؟


بله ، ترجمه رسمی ‎.Smile
سارا جان شما از اپروو تا مصاحبت ۳ماه گذشته؟Sad

تقریبا آره عزیزم. ۲ ماه و ۲۰ روز بعد از اپروال تاریخ مصاحبم هستش. البته ۲۵ روز بعد از اپروال نامه مصاحبه رو فرستادند ولی‌ به دست ما نرسیده. اگر مرتب با ‎NVC‎ در تماس بودیم زود تر متوجه می‌شدیم. شما هم منتظر نامه نمون چون مثل اینکه خیلی‌‌ها نامه رو دریافت نمیکنن

سارا جان این مدارک بیشتر که تو امضا ات نوشتی ،چی بوده که تحویل دادی؟
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Tomas ، dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 00:30)NedaE نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 00:14)sara ‎mas نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 15:30)dinadino228 ‎pid='278354 نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 13:40)sara ‎mas نوشته:  
سلام دوستان. کارت ملی‌ رو هم باید ترجمه کنیم ببریم؟؟


بله ، ترجمه رسمی ‎.Smile
سارا جان شما از اپروو تا مصاحبت ۳ماه گذشته؟Sad

تقریبا آره عزیزم. ۲ ماه و ۲۰ روز بعد از اپروال تاریخ مصاحبم هستش. البته ۲۵ روز بعد از اپروال نامه مصاحبه رو فرستادند ولی‌ به دست ما نرسیده. اگر مرتب با ‎NVC‎ در تماس بودیم زود تر متوجه می‌شدیم. شما هم منتظر نامه نمون چون مثل اینکه خیلی‌‌ها نامه رو دریافت نمیکنن

سارا جان این مدارک بیشتر که تو امضا ات نوشتی ،چی بوده که تحویل دادی؟


ندا جان از ما عکس بیشتر خواستند و اینکه ثابت کنیم قبل از تشکیل پرونده همدیگرو اینجا دیدیم. چون عکس هامون مال چند روز بعد از اقدام کردن بود
K1
اقدام: جولای۲۰۱۲
اپروال: دسامبر۲۰۱۲
مصاحبه: ابوظبی-فوریه۲۰۱۳
اقدام برای ‎AOS:‎ جون ۲۰۱۳
انگشت نگاری: جون ۲۰۱۳
دریافت نامه مصاحبه ‎AOS:‎ جولای ۲۰۱۳
مصاحبه ‎AOS:‎ آگوست ۲۰۱۳
دریافت گرین کارت: آگوست ۲۰۱۳

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Tomas ، NedaE ، dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
این ‎tax retun transcipt‎ همون فرم ‎1040‎ هستش؟ یا دو تا چیز مختلف؟
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
سارا جان، منظورت از نامه ، همونی هستش که درخواست مدارک میکنن از ما؟ مدارکی که باید واسه سفارت پست شه؟!!
این نامه رو میگی که دیر رسیده؟
خوب یعنی ما باید مرتب با ‎NVC‎ تماس بگیریم که بهمون بگن میتونیم وقت مصاحبه بگیریم؟
آخه، وقتی که ما توی سایت دیدیم که اپروو شدیم ۲ روز بعد نامهء اپروو رسید واسهء نامزدم.
حالا دیگه منتظر نامهء درخواست مدارک هستیم.
گفتم نکنه یه چیز دیگه هم این وسط باشه؟!!!
نوع ویزا ‎: K1 Rolleyes
سرویس سنتر: ‎Vermont‎
رسید مدارک(سری اول) ‎: (22may2012)‎
رسید مدارک بیشتر ‎Sad7january2013)‎
تاریخ اپروو: ‎(february\2013)‎
زمان مصاحبه ‎: may 2013‎ دریافت ویزا : تقریبا یه ضربWink
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: shabnam.84 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 09:56)sara mas نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 00:30)NedaE ‎pid='278561 نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 00:14)sara ‎mas نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 15:30)dinadino228 ‎pid='278354 نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 13:40)sara ‎mas نوشته:  
سلام دوستان. کارت ملی‌ رو هم باید ترجمه کنیم ببریم؟؟


بله ، ترجمه رسمی ‎.Smile
سارا جان شما از اپروو تا مصاحبت ۳ماه گذشته؟Sad

تقریبا آره عزیزم. ۲ ماه و ۲۰ روز بعد از اپروال تاریخ مصاحبم هستش. البته ۲۵ روز بعد از اپروال نامه مصاحبه رو فرستادند ولی‌ به دست ما نرسیده. اگر مرتب با ‎NVC‎ در تماس بودیم زود تر متوجه می‌شدیم. شما هم منتظر نامه نمون چون مثل اینکه خیلی‌‌ها نامه رو دریافت نمیکنن

سارا جان این مدارک بیشتر که تو امضا ات نوشتی ،چی بوده که تحویل دادی؟


ندا جان از ما عکس بیشتر خواستند و اینکه ثابت کنیم قبل از تشکیل پرونده همدیگرو اینجا دیدیم. چون عکس هامون مال چند روز بعد از اقدام کردن بود

سارا یعنی موقع تشکیل پرونده،اولش هیچی عکس نفرستاده بودین؟
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
بچه ها من هم باید ‎w-2‎ رو جداگانه برای شغلم پر کنم با فقط نامزدم باید پر کنه؟
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 19:50)dinadino228 نوشته:  
سارا جان، منظورت از نامه ، همونی هستش که درخواست مدارک میکنن از ما؟ مدارکی که باید واسه سفارت پست شه؟!!
این نامه رو میگی که دیر رسیده؟
خوب یعنی ما باید مرتب با ‎NVC‎ تماس بگیریم که بهمون بگن میتونیم وقت مصاحبه بگیریم؟
آخه، وقتی که ما توی سایت دیدیم که اپروو شدیم ۲ روز بعد نامهء اپروو رسید واسهء نامزدم.
حالا دیگه منتظر نامهء درخواست مدارک هستیم.
گفتم نکنه یه چیز دیگه هم این وسط باشه؟!!!


دینا جان محل مصاحبه‌ی من ابوظبی هست و قبل از مصاحبه هیچ مدرکی‌ نباید به اونجا فرستاده بشه.

همهٔ مدارکی که بچه‌ها به آنکارا میفرستند رو ما با خودمون می‌بریم روز مصاحبه تحویل میدیم

من نامهٔ دعوت به مصاحبه رو میگم که توش روز و ساعت مصاحبه رو نوشته + مدارکی که باید اون روز همراهمون باشه

از قرار معلوم این نامه برای وکیل ما پست شده و ایشون دریافت نکرده.

ما هم که از همه جا بی‌ خبر.

زنگ زدیم به ‎NVC‎ بگیم چرا هیچ خبری از پرونده ما نیست؟ گفتن که ۱۰ روز دیگه مصاحبه دارید

نامهٔ مصاحبه جدا از این نامه هست و از سفارت فرستاده می‌شه، تا اونجایی که من میدونم اپروال رو ‎NVC‎ میفرسته
K1
اقدام: جولای۲۰۱۲
اپروال: دسامبر۲۰۱۲
مصاحبه: ابوظبی-فوریه۲۰۱۳
اقدام برای ‎AOS:‎ جون ۲۰۱۳
انگشت نگاری: جون ۲۰۱۳
دریافت نامه مصاحبه ‎AOS:‎ جولای ۲۰۱۳
مصاحبه ‎AOS:‎ آگوست ۲۰۱۳
دریافت گرین کارت: آگوست ۲۰۱۳

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
بالای ‎1040‎ نوشته ‎individual income tax return‎ ولی از طرفی تو ‎visajourney‎ دیدم نوشته که درخواست میدن برای تکس ریتن که 2 هفته هم طول میکشه تا بیاد.(به خونه نامزد آمریکایی) ولی خوب این فرم ‎1040‎ رو که درخواست نمیدی بیاد همینجوری راحت ‎PDF‎ اش هست تو سایت ‎IRS!‎ من گیج شدم چی به چیه ‎Tongue
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 19:50)NedaE نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 09:56)sara ‎mas نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 00:30)NedaE ‎pid='278561 نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 00:14)sara ‎mas نوشته:  
(2013-02-16 ساعت 15:30)dinadino228 ‎pid='278354 نوشته:  

بله ، ترجمه رسمی ‎.Smile
سارا جان شما از اپروو تا مصاحبت ۳ماه گذشته؟Sad

تقریبا آره عزیزم. ۲ ماه و ۲۰ روز بعد از اپروال تاریخ مصاحبم هستش. البته ۲۵ روز بعد از اپروال نامه مصاحبه رو فرستادند ولی‌ به دست ما نرسیده. اگر مرتب با ‎NVC‎ در تماس بودیم زود تر متوجه می‌شدیم. شما هم منتظر نامه نمون چون مثل اینکه خیلی‌‌ها نامه رو دریافت نمیکنن

سارا جان این مدارک بیشتر که تو امضا ات نوشتی ،چی بوده که تحویل دادی؟


ندا جان از ما عکس بیشتر خواستند و اینکه ثابت کنیم قبل از تشکیل پرونده همدیگرو اینجا دیدیم. چون عکس هامون مال چند روز بعد از اقدام کردن بود

سارا یعنی موقع تشکیل پرونده،اولش هیچی عکس نفرستاده بودین؟


چرا ندا جان فرستاده بودیم ولی‌ گیر دادند که عکس‌ها روش تاریخ نداره و معلوم نیست کی‌ گرفته شده

دلیلشم حدس میزنم این بود که دفعهٔ اول که نامزدم اومد ایران زمستون بود، دفعهٔ بعدی که اومد و ما کلی‌ عکس گرفتیم و همون موقع هم اقدام کردیم تابستون بود

ما چون تو سفر اولش قصد این کار رو نداشتیم عکس نگرفتیم و همهٔ عکس‌ها تابستونی شدن ‎Smile)‎

اینا هم گفتن ما از کجا بدونیم شما زمستون همدیگرو دیده بودین

که براشون توضیح دادیم که اولا بعضی‌ عکس‌های تابستونی هم تاریخشون مال قبل تشکیل پرونده هست (۴ ۵ روز جلو تر)

بعد هم اینکه چند تا نامه از اطرافیان گرفتیم که شهادت بدن رابطهٔ ما سوری نیست و زمستون همدیگرو دیدیم
K1
اقدام: جولای۲۰۱۲
اپروال: دسامبر۲۰۱۲
مصاحبه: ابوظبی-فوریه۲۰۱۳
اقدام برای ‎AOS:‎ جون ۲۰۱۳
انگشت نگاری: جون ۲۰۱۳
دریافت نامه مصاحبه ‎AOS:‎ جولای ۲۰۱۳
مصاحبه ‎AOS:‎ آگوست ۲۰۱۳
دریافت گرین کارت: آگوست ۲۰۱۳

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، shabnam.84 ، rrrraaaazzzz ، msar ، behnamshokri
وااای ‎.....‎
منم الان گیج شدم...
یعنی ما دیگه نباید منتظر چیزی باشیم؟ باید خودمون با ‎NVC‎ تماس بگیریم؟!!
برای ارسال مدارک ایمیل میاد یا نامه؟؟!!
الان ما تو کدوم قسمت از انتظار مرگبارررر بسر میبریم؟؟؟؟!!
نوع ویزا ‎: K1 Rolleyes
سرویس سنتر: ‎Vermont‎
رسید مدارک(سری اول) ‎: (22may2012)‎
رسید مدارک بیشتر ‎Sad7january2013)‎
تاریخ اپروو: ‎(february\2013)‎
زمان مصاحبه ‎: may 2013‎ دریافت ویزا : تقریبا یه ضربWink
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 21:21)dinadino228 نوشته:  
وااای ‎.....‎
منم الان گیج شدم...
یعنی ما دیگه نباید منتظر چیزی باشیم؟ باید خودمون با ‎NVC‎ تماس بگیریم؟!!
برای ارسال مدارک ایمیل میاد یا نامه؟؟!!
الان ما تو کدوم قسمت از انتظار مرگبارررر بسر میبریم؟؟؟؟!!


دینا جان گیجی نداره. ۲۰ روز که از اپروالت گذشت به ‎NVC‎ زنگ بزن ببین چی‌ میگن. بعد زنگ بزن به سفارت ببین اونا چی‌ میگن. هر وقت گفتن که نامهٔ درخواست مدارک رو براتون فرستادن بگو من دریافت نکردم برام ایمیل کنین. بعد طبق نامه مدارک رو تهیه کن براشون بفرست.

همین...

دوستان آنکارا لطفا غلط گیری کنن اگه جایی رو اشتباه گفتم (من تا پریروز روند کار خودمم نمیدونستم!!!!)
K1
اقدام: جولای۲۰۱۲
اپروال: دسامبر۲۰۱۲
مصاحبه: ابوظبی-فوریه۲۰۱۳
اقدام برای ‎AOS:‎ جون ۲۰۱۳
انگشت نگاری: جون ۲۰۱۳
دریافت نامه مصاحبه ‎AOS:‎ جولای ۲۰۱۳
مصاحبه ‎AOS:‎ آگوست ۲۰۱۳
دریافت گرین کارت: آگوست ۲۰۱۳

پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، shabnam.84 ، rrrraaaazzzz ، msar
ندا از ما که چیزی به عنوان تکس یا اثبات مدارک مالی نمیخوان. همه مربوط به نامزد تو آمریکا میشهغمم از وحشت پوسیدن نیست/
غمم از زیستن بی تو در این لحظه ی پر دلهره است...
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 22:39)shabnam.84 نوشته:  
ندا از ما که چیزی به عنوان تکس یا اثبات مدارک مالی نمیخوان. همه مربوط به نامزد تو آمریکا میشه


اره راست میگی.
در مورد اون ‎1040‎ جواب سوالم رو میدونی؟
تکس ریتن همونه یا یه چیز جداست؟
نوع ویزا: k1
دریافت مدارک توسط ‎USCIS :‎ دسامبر 24 ،2012
دریافت ‎receipt‎ number:ژانویه 3 ،2013
سرویس سنتر: ‎California‎
اپروو ‎:21‎ مه‌ ‎2013‎
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
(2013-02-17 ساعت 23:00)NedaE نوشته:  
(2013-02-17 ساعت 22:39)shabnam.84 ‎pid='278917 نوشته:  
ندا از ما که چیزی به عنوان تکس یا اثبات مدارک مالی نمیخوان. همه مربوط به نامزد تو آمریکا میشه


اره راست میگی.
در مورد اون ‎1040‎ جواب سوالم رو میدونی؟
تکس ریتن همونه یا یه چیز جداست؟


جوابت تو پیغام اومدWink
کتگوری: k1
مصاحبه: ژانویه ‎2013‎ یروان
کلیر: ۲۶ اپریل (۹۱ روز)
ویزا ‎: 10‎ می//ورود به آمریکا:26 می//انگشت نگاری هفته دوم//اجازه کار 2 ماه بعد از انگشت نگاری//گرین کارت 3 ماه بعد از پست کردن مدارک

سفرنامه ی ویزا


مصاحبه گرین کارت
پاسخ یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: dinadino228 ، rrrraaaazzzz ، msar
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان