بحث و تبادل نظر پیرامون آمار و اطلاعات CEAC
در این تاپیک می توانید آمار، اطلاعات و تحلیل های خود را در مورد CEAC قرار دهید.
یافتن نقل قول‌ها

بخش پیگیری کیسهای مهاجرتی CEAC، با هدف پیگیری کیسهای غیر لاتاری (NVC) راه اندازی شده بود و کیسهای لاتاری تا قبل از دوره DV-2013 در این بخش شناسایی نمیشد. در ژانویه 2013 این امکان فراهم شد ولی با نواقص و محدودیتهایی که بعضی از آنها هنوز هم رفع نشده است؛ مهمترین آنها عدم شناسایی کیسهای لاتاری جدید تا اول ژانویه می باشد. ولی با این حال، CEAC بزرگترین منبع اطلاعاتی برای شناخت، تحلیل و پیش بینی پروسه لاتاری است که در ادامه به نحوه استفاده از این سیستم و کاربردهای آن اشاره شده است.


نحوه پیگیری وضعیت کیس

کیسهای لاتاری در هر دوره، از بامداد روز اول ژانویه به وقت EST (ساعت 08:30 صبح به وقت تهران) در CEAC شناسایی می شود که می توانید با مراجعه به بخش پیگیری کیسهای مهاجرتی، از آخرین وضعیت کیس خود مطلع شوید:

در صفحه اول سایت CEAC و در قسمت IMMIGRANT، روی لینک Check My Visa Application Status کلیک کنید.


Visa Application Type بصورت پیشفرض IMMIGRANT VISA انتخاب شده است. (در غیر اینصورت به IMMIGRANT VISA تغییر دهید.)

* در صورت نمایش Select a location نیاز به انتخاب سفارت نیست. (اختیاری)

کیس نامبر را بدون صفرهای پیشوند در قسمت Immigrant Visa Case Number وارد کرده و روی Submit کلیک کنید.
(کیس نامبر 2015AS00001020 را بصورت 2015AS1020 وارد کنید.)

* تمام کیسهای لاتاری در سیستم موجود است و در صورت عدم شناسایی کیس و دریافت پیام "Your search did not return any data" کیس نامبر را مجدداً و با دقت وارد کنید.

* کیسهای AOS (برندگان لاتاری ساکن آمریکا) از طریق این سیستم قابل پیگیری نیست.


اگر سفارت هنوز کیس را تحوبل نگرفته باشد، نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

[عکس: gpwh_detailb.png]

پس از تحویل گرفتن کیس توسط سفارت، ساختار صفحه بصورت زیر تغییر میکند:

[عکس: e9wu_detaila.png]1. آخرین وضعیت عضو کیس
وضعیت اولین عضو کیس را نشان می دهد که با انتخاب سایر اعضا از لیست، می توانید جزییات وضعیت آن عضو را مشاهده کنید.
در بخش بعدی مفهوم هر وضعیت توضیح داده شده است.

2. Immigrant Visa Case Number
در این قسمت بترتیب کیس نامبر، شماره عضو و سفارت مربوطه نوشته شده است.
* ذر وضعیت At NVC و In Transit فقط کیس نامبر قابل مشاهده است.

3. Case Creation Date (تاریخ تشکیل کیس)
در کیسهای لاتاری (DV)، این تاریخ همان تاریخ ثبت نام می باشد.

4. Status Updated Date (تاریخ آپدیت وضعیت)
آخرین تاریخ آپدیت کیس را نمایش می دهد.

5. توضیحات مربوط به وضعیت کیس
توضیحات این قسمت معمولاً در تمام کیسهای هر سفارت ثابت است.
برای مشاهده توضیحات مربوط به هر وضعیت، به بخش بعدی مراجعه کنید.

6. لینک توضیحات تکمیلی
در این قسمت، لینک سایت سفارت مربوطه یا http://travel.state.gov قرار گرفته است.

7. خلاصه وضعیت اعضای کیس
در این قسمت لیست اعضای کیس قرار دارد که با کلیک روی عضو مورد نظر، جزییات و تاریخ آپدیت وضعیت آن عضو نمایش داده می شود.

* در موارد ترانسفر و ...، هر عضو ممکن است چند بار در لیست اعضا تکرار شود. (با سفارتهای مختلف)


مفهوم وضعیتهای مختلف

در سیستم CEAC، تعداد محدودی عناوین و توضیحات برای بیان حالتهای مختلف کیس تعریف شده است و از بین آنها عنوانی که وضعیت کیس را بهتر بیان می کند، انتخاب می شود؛ حتی ممکن است از یک عنوان با همان توضیحات برای بیان چندین حالت استفاده شود، بنابرین تشخیص دقیق علت آپدیت در برخی موارد سخت است.
عناوین موجود در سیستم، در اصل برای بیان حالتهای مختلف کیسهای مهاجرتی غیر لاتاری (NVC) تعریف شده بود که اکنون بعضی از آنها برای بیان وضعیت کیسهای لاتاری (KCC) نیز بکار می رود. علت مشاهده کلمه NVC به جای KCC در عناوین و توضیحات همین موضوع است.

At NVC - In Transit - Ready - Transfer in Progress - Administrative Processing - Issued - Refused - Expiring Soon - Expired - Returned to NVC


موارد سبز رنگ، از دوره DV-2013 و موارد آبی رنگ، از دوره DV-2015 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است و سایر عناوین در کیسهای لاتاری بکار نمیرود.


At NVC
وضعیت اولیه همه کیسهای لاتاری At NVC است که بعد از مشخص شدن تاریخ مصاحبه و دریافت نامه دوم به In Transit تغییر می کند.
* کیسهای AOS (برندگان لاتاری ساکن آمریکا) همواره در حالت At NVC قرار دارند و تغییر نمیکند.

[عکس: srdx_nvc_thumb.png]

In Transit
کیس در حال انتقال از KCC به سفارت مقصد است. (الکترونیکی)
بعد از دریافت نامه دوم (تاریخ مصاحبه) و قبل از اینکه سفارت، کیس را تحویل بگیرد، وضعیت کیس به این حالت تغییر میکند.
زمان تحویل گرفتن کیس، متغیر است و با توجه به شرایط هر سفارت چند روز طول میکشد و پس از انتقال کامل، وضعیت کیس برای تمام اعضا Ready می شود.
* در حالت At NVC و In Transit فقط کیس نامبر نوشته شده است و با تغییر وضعیت به Ready اطلاعات بیشتری ماندد لیست اعضا، سفارتها، تاریخ ثبت نام و تاریخ آپدیت نمایش داده می شود.
* در موارد خاص (مشکل فنی در سیستم نامه دوم و ...)، که به نامه دوم دسترسی ندارید، می توانید از این طریق از صدور نامه مطلع شوید.

[عکس: mxlm_transit_thumb.png]

Ready
اولین بار پس از اینکه سفارت کیس را تحویل گرفت، وضعیت Ready اتفاق می افتد.
از این وضعیت برای بیان حالتهای مختلف استفاده می شود. (منتظر مصاحبه، عدم حضور در مصاحبه، منتظر اتمام کلیرنس برنده اصلی و ...)

[عکس: 4b31_ready_thumb.png]

Transfer in Progress
در صورت تغییر سفارت بعد از دریافت نامه دوم (تاریخ مصاحبه)، تا زمانی که سفارت جدید کیس را تحویل بگیرد، وضعیت کیس به این حالت تغییر میکند.
* در کیسهایی انتقالی، وضعیت اعضا در سفارت قبلی در لیست باقی می ماند و ممکن است به وضعیت های بی ربطی تغییر کند که مربوط به پروسه ترانسفر است.

[عکس: 8oh_transfer_thumb.png]

Administrative Processing
در این حالت، کیس مراحل اداری و یا پروسه کلرینس را طی میکند و یا نقص مدارک دارد.
(منظور از مراحل اداری پروسه عمومی است که برای تمام کیسها انجام میگیرید.)
این وضعیت نیز برای بیان حالتهای مختلف بکار می رود و با توجه به کاربرد آن، ممکن است چند دقیقه (حین مصاحبه، صدور ویزا و ...) تا چند ماه (کلیرنسهای طولانی) طول بکشد.
* بعد از اتمام کلیرنس و حتی بعد از تحویل پاسپورت، کیس همچنان در حالت Administrative Processing باقی می ماند و فقط بعد از صدور قطعی ویزا، به Issued تغییر می کند.

[عکس: fc98_ap_thumb.png]

Issued
بعد از صدور ویزا و الصاق آن به پاسپورت، وضعیت کیس به این حالت تغییر میکند.

[عکس: ho6m_issued_thumb.png]

Refused
در صورت ریجکت شدن عضوی از کیس، وضعیت به این حالت تغییر میکند.
* در مواردی که عضو اصلی ریجکت می شود، کل کیس از دریافت ویزا محروم می شوند ولی ممکن است وضعیت همراهان به Refused تغییر نکند.

[عکس: jb0r_refused_thumb.png]


علت آپدیت کیس

هر اقدامی که از طرف سفارت و یا سازمانهای مربوطه در آمریکا، در سیستم کنسولی بر روی کیس شما انجام بگیرد، بلافاصله در CEAC منعکس شده و کیس آپدیت می شود.
بعضی از این آپدیتها ممکن است بطور غیر مستقیم از جانب شما باشد مانند تماس با سفارت یا KCC، ارسال مدارک و ... که منجر به بررسی یا ویرایش کیس در سیستم کنسولی می شود. (از این طریق می توانید مطمئن شوید که به درخواست شما رسیدگی شده است.)
قبل از مصاحبه، روز مصاحبه و چند روز بعد از آن، کیس ممکن است چندین بار آپدیت شود که مربوط به پروسه اداری عمومی است و در اکثر کیسها اتفاق می افتد. همچنین در حین بررسی کیس و اعمال تغییرات (مثلاً در مصاحبه) ممکن است کیس در عرض چند دقیقه چندین بار آپدیت شود.
از بین این آپدیتها آنچه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، آپدیتهای انجام گرفته در دوره کلیرنس (مخصوصاً کلیرنسهای طولانی) می باشد. چون آپدیتهایی که در این دوره، پس از مدت طولانی و بدون دخالت شما انجام میگیرد، نشان دهنده این است که به کیس شما رسیدگی شده است و به احتمال زیاد در رابطه با پروسه کلیرنس می باشد.
البته توجه کنید رابطه مشخصی بین آپدیت کیس و کلیرنس وجود ندارد. ممکن است کیسی یدون آپدیت کلیر شود و یا برعکس با چندین بار آپدیت، کلیر نشود.


تشخیص آپدیت کننده (سفارت / آمریکا)

شناسایی آپدیت کننده کیس در موارد کلیرنس بسیار اهمیت دارد، چون سفارت، به دلایل مختلف ممکن است کیس را آپدیت کند ولی آپدیتهای انجام گرفته از طرف آمریکا اکثراً در رابطه با کلیرنس می باشد. مخصوصاً آپدیتهای پی در پی سفارت و آمریکا بعد از مدت طولانی، ممکن است نشان دهنده اتمام کلیرنس باشد.
یکی از راههای تشخیص آپدیت کننده، مقایسه زمان آپدیت با ساعات کاری سفارت و سازمانهای آمریکاست که به علت اختلاف زمانی زیاد بین آمریکا و سفارتهای آنکارا، ابوظبی و ایروان این مورد تا حدودی قابل تشخیص است. همچنین آپدیت در روزهای تعطیلی سفارت یا آمریکا نیز به همین طریق آپدیت کننده را مشخص میکند. (البته احتمال خطا وجود دارد که بعداً بحث خواهد شد.)
در CEAC فقط تاریخ آپدیت نمایش داده شده و زمان دقیق آپدیت مشخص نیست، بنابرین برای استفاده از این روش، وضعیت کیس باید حداقل 2 بار در روز چک شود.

سفارت آنکارا
روز کاری: دوشنبه تا جمعه
ساعت کاری: 08:30 تا 17:30 (به وقت EEST / EET)
تعطیلات رسمی: http://turkey.usembassy.gov/holidays.html

سفارت ابوظبی
روز کاری: یکشنبه تا پنجشنبه
ساعت کاری: 08:00 تا 17:00 (به وقت GST)
تعطیلات رسمی: http://abudhabi.usembassy.gov/embassy-holidays.html

سفارت ایروان
روز کاری: دوشنبه تا جمعه
ساعت کاری: 09:00 تا 18:00 (به وقت AMT)
تعطیلات رسمی: https://armenia.usembassy.gov/holidays.html


روش دیگر تشخیص، توجه به جزییات موجود در توضیحات است که توسط دوستان DV-2015 مورد استفاده قرار گرفت. بدین صورت که در متن توضیحات Administrative Processing، اگر mailed/available نوشته باشد، آپدیت از طرف سفارت و اگر mailed or available نوشته باشد، آپدیت از طرف آمریکاست.

[عکس: d7ll_or.png]

در بعضی موارد هم متن توضیحات در ظاهر یکسان ولی از نظر سطربندی متفاوت است که کاربرد آن به مرور و با بررسی دقیق کیسها مشخص خواهد شد:

[عکس: vnjc_sl_ml.png]


آپدیت و کلیر گروهی

سفارتها در مقاطع زمانی مختلف، تعداد زیادی کیس منتظر کلیرنس را بصورت گروهی استعلام میکنند و در نتیجه این کیسها بعد از مدت طولانی بصورت گروهی آپدیت می شوند.
معمولاً مدتی پس از آپدیت گروهی، تعداد زیادی از کیسها بصورت گروهی کلیر می شوند.
یافتن نقل قول‌ها
᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎
آمار و اطلاعات اولیه دوره DV-2016تعداد کیسهای کل آسیا: 8436 کیس
آخرین کیس نامبر آسیا: 2016AS12332
تعداد حفره بین کیسها: 3896 حفره

آخرین کیس نامبر ایران: حدود 7500
آخرین کیس نامبر نپال: حدود 7100


وضعیت کلی کیسها و حفره ها

نحوه قرارگیری کیسها و حفره ها در شکل زیر نمایش داده شده است.
در هر ردیف 100 کیس نامبر قرار گرفته است و از چپ به راست و بالا به پایین افزایش می یابد: (ردیف اول صفر تا 99، ردیف دم 100 تا 199 ...)

[عکس: iarl_2016as.png]

کیسهای ایران و نپال

در پروسه انتخاب برندگان لاتاری، به هر شرکت کننده بصورت تصادفی کیس نامبری تعلق میگیرد و در مرحله بعد، انتخاب برندگان از کوچکترین کیس شروع شده و تا تکمیل سهمیه منطقه ادامه می یابد. در این مرحله اگر تعداد انتخاب شدگان کشوری از حد نصاب تعیین شده بگذرد، آن کشور نادیده گرفته شده و پروسه انتخاب، در بین سایر کشورها ادامه می یابد.
در این دوره نیز مانند دوره گذشته، در منطقه آسیا فقط تعداد برندگان کشورهای ایران و نپال محدود شده است. (البته با حدنصاب های متفاوت) بنابرین با بررسی تراکم کیسها می توان محدوده تقریبی کیسهای این دو کشور را تشخیص داد.

[عکس: mt7b_sorted.png]
برای درک بهتر این موضوع به شکل بالا توجه کنید. در شکل سمت راست، نسبت کیس به حفره در هر ردیف نمایش داده شده است. (هر ردیف = 100 کیس نامبر)
همانطور که مشاهده میکنید، تراکم کیسها در دو ردیف بطور ناگهانی کاهش یافته است. ردیف اول (حدود 7100) حد نصاب نپال و ردیف دوم (حدود 7500) حد نصاب ایران را مشخص می کند. که بعد از این حدنصاب ها کیسی از ایران و نپال انتخاب نشده و این کیسها به حفره تبدیل شده اند.
.
یافتن نقل قول‌ها
فایل اطلاعات CEAC آسیا

برای آشنایی دوستان با عملکرد سیستم CEAC و مشاهده وضعیت کیسهای آسیا، اطلاعات استخراج شده بصورت فایل اکسل تهیه شده است:

............................


* این فایل فقط شامل کیسهای آسیاست.
* اطلاعات کیسهایی که به سفارت دیگر ترانسفر شده اند، به ازای هر سفارت در یک سطر جدید قرار گرفته است.
* برای فیـلتر اطلاعات و انتخاب موارد خاص، از فلش کنار عنوان ستون استفاده کنید.
* جمع موارد فیـلتر شده در بالای هر ستون نمایش داده میشود.
* برای مشاهده عنوان کامل بعضی از ستونها، ماوس را روی عنوان ستون نگه دارید.

این فایل بصورت آزمایشی تهیه شده و در صورت استقبال، در بازه های زمانی کوتاهتری منتشر می شود.

ستون CN: کیس نامبر کامل (با پیشوند 2016AS)
ستون EMB: سفارتی که به کیس رسیدگی میکند
ستون P.EMB: سفارت (های) قبلی کیس ترانسفر شده با علامت X در ستون P.EMB مشخص شده است.
ستون Case Status: وضعیت کلی کیس را نشان میدهد: At NVC و In Transit در غیر اینصورت At EMB (در سفارت)
ستون Principal Applicant Status: وضعیت عضو اصلی کیس
ستون NOA: تعداد اعضای کیس (شامل عضو اصلی و همراهان)
* اعضای حذف شده نیز جزو اعضای کیس محسوب شده است.
ستون RD، AP، IS، RF و TR: تعداد اعضای کیس (شامل عضو اصلی و همراهان) دارای وضعیت Ready، Administrative Processing، Issued، Refused و Transfer in Progress
ستون RM: تعداد اعضای حذف شده کیس
ستون Case Update: آخرین تاریخ آپدیت همه یا تعدادی از اعضای کیس
ستون UT: این ستون نوع آپدیت کیس را مشخص میکند. اگر در تاریخ Case Update، فقط عضو اصلی آپدیت شود، P، اگر همه همراهان آپدیت شود، A، اگر تعدادی از همراهان آپدیت شود، S، اگر کل اعضای کیس آپدیت شود، PA و اگر عضو اصلی و فقط تعدادی از همراهان آپدیت شود، PS می باشد.
ستونهای ML, SL و OR: موارد Administrative Processing با توجه به ساختار توضیحات، طبقه بندی شده است که در این ستون تعداد هر کدام را در کیس مورد نظر نشان می دهد.
OR همان mailed or availible است.
SL و ML از نظر ظاهری تفاوتی ندارند ولی از نظر ساختاری متفاوت هستند! (با توجه به سورس کد مشخص میشود)
برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید.
ستون 2NL: زمان دریافت نامه دوم
ستون Interview: تاریخ مصاحبه
* به خاطر مشخص نبودن آمار نامه دوم و زمان مصاحبه قبل از ژانویه، برای ماههای اکتبر، نوامبر و دسامبر مقدار این دو ستون "2015" می باشد.

تفاوت این فایل با فایل سیمون و فایلهای مشابه:
* علاوه بر عضو اصلی، وضعیت و تاریخ آپدیت تمام اعضای کیس بررسی شده است.
* در ستون تاریخ آپدیت بجای آپدیت عضو اصلی، آخرین آپدیت کل اعضای کیس نوشته شده است
و در ستون UT افرادی از کیس که در این تاریخ آپدیت شدند، مشخص شده است.
* موارد و جزییات دیگری نیز در نظر گرفته شده است که بمرور کاربرد آنها را مشاهده خواهید کرد.

بررسی کیسهای ایران و نپال
کشور سهمیه کیسها در CEAC مشخص نشده است ولی با توجه به اینکه اکثر کیسهای ایران، در سه سفارت آنکارا، ایوظبی و ایروان مصاحبه می شوند، بجای آمار ایران، می توان از آمار این سه سفارت استفاده کرد.
همچنین برای بررسی نپال، از آمار سفارت کاتماندو استفاده میشود؛ چون تقریباً به همه کیسهای نپال در این سفارت رسیدگی می شود.

##### فایل آپدیت شد. #####
پسوند کیسها اصلاح شد.
ستوتهای جدید اضافه شد.
ستون UT اصلاح شد.

.
یافتن نقل قول‌ها
فایل سایمون به همراه توضیحات:
http://britsimonsays.com/2016-jan-1-ceac-file
یافتن نقل قول‌ها
ممنون از توضیحات خوبتون..فقط من با کیس 6400 باید نگران باشم؟با توجه به اینکه کلا تا 7500 ایران کیس نامبر داره؟
یه سوال اینکه سهمیه ها به شکله الان سهمیه ایران چندتا ویزاس؟و چنددرصدش باقی مونده
ثبت نام در پست ابوظبی برای پیکاپ ویزا
کیس نامبر:2016AS000064XX/رویت قبولی:20 مي/ ارسال فرم:8جولای/کارنت شدن:9مارچ/تعداد افراد:1 نفر/ نامه ی دوم:26مارچ/ تاریخ مصاحبه:نیمه دوم می/ محل سفارت:آنکارا تغییر به ابوظبی/دریافت ویزا:۱۷ می/دریافت گرین کارت:-------/اولین ورود به آمریکا:۲۰ می/مقصد:شیکاگو
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: behjan
(2016-01-02 ساعت 16:17)chakavakl نوشته:  آمار سه سفارت انکارا،ابوظبی و ایروان بر اساس فایل سیمون

[عکس: K8y6VL7.jpg]

فایلی که یکی از دوستان زحمت کشیدن آماده کردن فکر میکنم جاش توی این تاپیک خالی بود .
کیس نامبر : 2016AS2*** << مصاحبه : 17 نوامبر ابوظبی << وضعیت برنده اصلی خانم یکضرب + من AP  Cool
آپدیتها : 19نوامبر سایت سفارت 9 دسامبر و 25 ژانویه سایتCEAC وبالاخره کلیر در 4 فوریه بعد از 79 روز
ورود : بیست و یک اپریل - سوشال : یکماه بعد از ورود - پرداخت 165 دلار : دو هفته بعد از ورود - دریافت گرین کارت برنده اصلی : یکماه و نیم بعد از ورود - دریافت گرین کارت نفر دوم کیس : دو ماه بعد از ورود
یافتن نقل قول‌ها
واقعا بابت اينكه زمان ميزاريد و سعي ميكنيد اطلاعات ما رو بالا ببريد ممنونم
فايل خيلي خوبي بود و خيلي استفاده كردم پيش از اينكه اسمم لاتاري در بياد در پروسه مهاجرت به كانادا بودم و يك چنين جدولي رو هم اونجا داشتيم كه بچه ها خودشون آپديت ميكردنش.
فقط يك سوال در تاپيك كيس نامبر سال ٢٠١٦ اگر دقت كنيم ميبينيم كه برخي از دوستان كيس نامبر خودشون رو بين ٨٠٠٠ تا ٩٠٠٠ و حتي بالاي ٩٠٠٠ اعلام كردند و اين با فرمايش شما كه آخرين كيس نامبر ايران ٧٥٠٠ هست همخوني نداره ؟
شماره کیس: 51XX - تاریخ رویت قبولی: 7May2015 - کنسولگری: ابوظبی - تعداد افراد منظور در کیس : ۲ نفر
ارسال فرمهای سری اول: 22May2015-  تاریخ کارنت شدن : 8Feb2016 - تاریخ مصاحبه:17APR2016 - آپدیتها: 19 , 21 آپریل و 6 ، 12 ژوین (تبدیل به Or)
تاریخ کلیرنس:.... - اولین سفر به آمریکا: Big GrinCool - وضعیت کیس ( ارشد عمران - شرکت خصوصی- معاف)
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: tamana2016 ، Hana2015 ، غنچه ، behjan
(2016-01-02 ساعت 22:51)aligeocivil نوشته:  
واقعا بابت اينكه زمان ميزاريد و سعي ميكنيد اطلاعات ما رو بالا ببريد ممنونم
فايل خيلي خوبي بود و خيلي استفاده كردم پيش از اينكه اسمم لاتاري در بياد در پروسه مهاجرت به كانادا بودم و يك چنين جدولي رو هم اونجا داشتيم كه بچه ها خودشون آپديت ميكردنش.
فقط يك سوال در تاپيك كيس نامبر سال ٢٠١٦ اگر دقت كنيم ميبينيم كه برخي از دوستان كيس نامبر خودشون رو بين ٨٠٠٠ تا ٩٠٠٠ و حتي بالاي ٩٠٠٠ اعلام كردند و اين با فرمايش شما كه آخرين كيس نامبر ايران ٧٥٠٠ هست همخوني نداره ؟

around 7100 (most likely Nepal) and 7500 (most likely Iran[/color]
DS260----JUN
7200---TO UP!!!
YEREVAN
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان:
سلام دوستان
جناب کاوه بسیار بسیــــــــــــار ممنونم از شما بابت فایل اکسل و آنالیز کیس نامبرها
این فایل آنالیز CEAC اطلاعات زیاد و جالبی میده به آدم.
از کل 3801 برنده نپال در لاتاری 2016، تا الان 903 نفر از سفارت کاتماندو (نپال) ویزا گرفتن!
از کل 4501 برنده ایران در لاتاری 2016 هم، کل ایرانی هایی که تا الان از سه سفارت آنکارا، ابوظبی و ایروان ویزا گرفتن 331 نفر هستش!!
تعداد کسایی که AP شامل حالشون شده و کسایی که ریجکت شدن هم مشخصه.
بازم ممنونم.
با توجه به این که گفتید:
"این فایل بصورت آزمایشی تهیه شده و در صورت استقبال، در بازه های زمانی کوتاهتری منتشر می شود."
از شما خواشمندیم که در صورت امکان هر ماه این فایل آنالیز رو آپدیت کنید و آمار رو اعلام کنید. دوستان هم میتونند با لایک کردن مطلب فوق، موافقتشون رو نشون بدن.
متشکرم
CN: AS64XX >>> FIRST LETTER: MAY 10 >>> DS-260: JUNE 14 >>> PERSON: 1 >>> EMBASSY: YEREVAN >>> CURRENT: MARCH 09 >>> INTERVIEW: MAY 10 >>> VISA ISSUANCE: MAY 13
یافتن نقل قول‌ها
(2016-01-02 ساعت 15:13)Kaveh نوشته:  
᠎᠎᠎᠎
فایل اطلاعات CEAC آسیا

برای آشنایی دوستان با عملکرد سیستم CEAC و مشاهده وضعیت کیسهای آسیا، اطلاعات استخراج شده بصورت فایل اکسل تهیه شده است:


* این فایل فقط شامل کیسهای آسیاست.
* اطلاعات کیسهایی که به سفارت دیگر ترانسفر شده اند، به ازای هر سفارت در یک سطر جدید قرار گرفته است.
* برای فیـلتر اطلاعات و انتخاب موارد خاص، از فلش کنار عنوان ستون استفاده کنید.
* جمع موارد فیـلتر شده در بالای هر ستون نمایش داده میشود.
* برای مشاهده عنوان کامل بعضی از ستونها، ماوس را روی عنوان ستون نگه دارید.

این فایل بصورت آزمایشی تهیه شده و در صورت استقبال، در بازه های زمانی کوتاهتری منتشر می شود.

ستون CN: کیس نامبر کامل (با پیشوند 2015AS)
ستون EMB: سفارتی که به کیس رسیدگی میکند
ستون P.EMB: سفارت (های) قبلی کیس ترانسفر شده با علامت X در ستون P.EMB مشخص شده است.
ستون Case Status: وضعیت کلی کیس را نشان میدهد: At NVC و In Transit در غیر اینصورت At EMB (در سفارت)
ستون Principal Applicant Status: وضعیت عضو اصلی کیس
ستون NOA: تعداد اعضای کیس (شامل عضو اصلی و همراهان)
* اعضای حذف شده نیز جزو اعضای کیس محسوب شده است.
ستون RD، AP، IS، RF و TR: تعداد اعضای کیس (شامل عضو اصلی و همراهان) دارای وضعیت Ready، Administrative Processing، Issued، Refused و Transfer in Progress
ستون RM: تعداد اعضای حذف شده کیس
ستون Case Update: آخرین تاریخ آپدیت همه یا تعدادی از اعضای کیس
ستون UT: این ستون نوع آپدیت کیس را مشخص میکند. اگر در تاریخ Case Update، فقط عضو اصلی آپدیت شود، P، اگر همه همراهان آپدیت شود، A، اگر تعدادی از همراهان آپدیت شود، S، اگر کل اعضای کیس آپدیت شود، PA و اگر عضو اصلی و فقط تعدادی از همراهان آپدیت شود، PS می باشد.
ستون Description: توضیحات خاص Administrative Processing بصورت اختصاری در این ستون نوشته شده است.
ستون 2NL: زمان دریافت نامه دوم
ستون Interview: تاریخ مصاحبه
* به خاطر مشخص نبودن آمار نامه دوم و زمان مصاحبه قبل از ژانویه، برای ماههای اکتبر، نوامبر و دسامبر مقدار این دو ستون "2015" می باشد.

تفاوت این فایل با فایل سیمون و فایلهای مشابه:
* علاوه بر عضو اصلی، وضعیت و تاریخ آپدیت تمام اعضای کیس بررسی شده است.
* در ستون تاریخ آپدیت بجای آپدیت عضو اصلی، آخرین آپدیت کل اعضای کیس نوشته شده است.
* موارد و جزییات دیگری نیز در نظر گرفته شده است که بمرور کاربرد آنها را مشاهده خواهید کرد.

بررسی کیسهای ایران و نپال
کشور سهمیه کیسها در CEAC مشخص نشده است ولی با توجه به اینکه اکثر کیسهای ایران، در سه سفارت آنکارا، ایوظبی و ایروان مصاحبه می شوند، بجای آمار ایران، می توان از آمار این سه سفارت استفاده کرد.
همچنین برای بررسی نپال، از آمار سفارت کاتماندو استفاده میشود؛ چون تقریباً به همه کیسهای نپال در این سفارت رسیدگی می شود.

.

جناب Kaveh عزیز
سپاس فراوان از اطلاعاتی که در اختیار کاربران قرار دادید
اطلاعات موجود در فایل اکسل ظاهراً مربوط به کیسهای 2016 هست ، درسته ؟
اگه پاسخ مثبته ، چرا پیشوند ستون شماره کامل کیس 2015 هست ؟
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: matin86 ، golia ، hamed98 ، a.behzadi
(2016-01-02 ساعت 18:46)Khosrow_53 نوشته:  
سپاس فراوان بخاطر توضیحات مفصل. اگر امکان داشته باشه و علایم اختصاری زیر ستون Description را تبیین کنید، همه چیز عالی خواهد شد.

بجای این ستون، سه ستون جدید اضافه شد.

ستونهای ML, SL و OR: موارد Administrative Processing با توجه به ساختار توضیحات، طبقه بندی شده است که در این ستون تعداد هر کدام را در کیس مورد نظر نشان می دهد.
OR همان mailed or availible است.
SL و ML از نظر ظاهری تفاوتی ندارند ولی از نظر ساختاری متفاوت هستند! (با توجه به سورس کد مشخص میشود)
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Amir.AA ، Nazem ، j.modarres ، Interuniversal ، غنچه ، matin86 ، behjan ، لطف اله
(2016-01-02 ساعت 19:25)sinar نوشته:  
ممنون از توضیحات خوبتون..فقط من با کیس 6400 باید نگران باشم؟با توجه به اینکه کلا تا 7500 ایران کیس نامبر داره؟
یه سوال اینکه سهمیه ها به شکله الان سهمیه ایران چندتا ویزاس؟و چنددرصدش باقی مونده

از نظر سهمیه مشکلی پیش نمیاد مخصوصاً این دوره که تعداد کیسها و افراد رو حساب شده انتخاب کردند.
مشکل اصلی کیس نامبرهای بالا، کلیرنس احتمالی هست که مدتش به وضعیت کیس بستگی داره.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Amir.AA ، tamana2016 ، Nazem ، Hana2015 ، j.modarres ، Interuniversal ، غنچه ، sara_ka ، matin86 ، golia ، sinar
(2016-01-02 ساعت 22:51)aligeocivil نوشته:  
واقعا بابت اينكه زمان ميزاريد و سعي ميكنيد اطلاعات ما رو بالا ببريد ممنونم
فايل خيلي خوبي بود و خيلي استفاده كردم پيش از اينكه اسمم لاتاري در بياد در پروسه مهاجرت به كانادا بودم و يك چنين جدولي رو هم اونجا داشتيم كه بچه ها خودشون آپديت ميكردنش.
فقط يك سوال در تاپيك كيس نامبر سال ٢٠١٦ اگر دقت كنيم ميبينيم كه برخي از دوستان كيس نامبر خودشون رو بين ٨٠٠٠ تا ٩٠٠٠ و حتي بالاي ٩٠٠٠ اعلام كردند و اين با فرمايش شما كه آخرين كيس نامبر ايران ٧٥٠٠ هست همخوني نداره ؟

بعضی از این دوستان از سهمیه ایران استفاده نکردن و حتی ممکن است از منطقه آسیا نباشند! البته اگه کیس نامبری که نوشتن درست باشه

با توجه به جرییات پروسه لاتاری و انتخاب برنده ها، این موضوع براحتی قابل اثبات هست و اگه فرصت شد مقاله ای در این مورد آماده میکنم.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Amir.AA ، Siamak ، Nazem ، Hana2015 ، j.modarres ، Interuniversal ، غنچه ، matin86 ، aligeocivil ، behjan ، لطف اله ، tirdad89 ، MG313313
(2016-01-02 ساعت 23:54)ستوده نوشته:  
جناب Kaveh عزیز
سپاس فراوان از اطلاعاتی که در اختیار کاربران قرار دادید
اطلاعات موجود در فایل اکسل ظاهراً مربوط به کیسهای 2016 هست ، درسته ؟
اگه پاسخ مثبته ، چرا پیشوند ستون شماره کامل کیس 2015 هست ؟

پیشوند کیسها اشتباه نوشته شده بود که اصلاح شد.
فابل جدید رو میتونید از همون پست دانلود کنید.

دوستان اگه ایرادی در فایل یا اطلاعات مشاهده کردید یا نظری در این مورد داشتید، لطفاً مطرح کنید.
یافتن نقل قول‌ها
تشکر کنندگان: Siamak ، Amir.AA ، Hana2015 ، ستوده ، Interuniversal ، matin86 ، لطف اله ، behjan
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان